ODKAZY
Drhová
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Drhová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.


E-mail:zuzana.drhova@ecn.cz


Zuzana Drhová se dlouhodobě zaměřuje na politiku životního prostředí, udržitelný rozvoj, občanskou participaci  a činnost neziskových organizací.


Vystudovala Vysokou školu zemědělskou a doktorandské studium veřejné a sociální politiky na FSV UK. V letech 1997 – 2006 byla  ředitelkou asociace ekologických organizací Zelený kruh, se kterou nadále spolupracuje na implementaci Aarhuské úmluvy v České republice a vedení edice APEL (Alternativa- příroda – ekonomika-lidé). Od roku 2005 spolupracuje s Centrem pro sociální a ekonomické strategie, kde se věnuje metodologickým aspektům tvorby politik a strategickému vládnutí v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Spolupracuje s Radou vlády pro neziskové organizace a s Radou vlády pro udržitelný rozvoj.


Zaměření


udržitelný rozvoj, životní prostředí, neziskový sektor a občanská participace


Vzdělání


Vysoká škola zemědělská Praha, 1981 - 1985

Postgraduální sociologický kurs, FF UK, 1991 -1993

Doktorandské studium veřejné s sociální politiky, FSV UK, 1997 -2004


Jazyky


angličtina, ruština - aktivně

němčina - pasivně


Předchozí pracovní zkušenosti


1997 – 2006, Zelený kruh, ředitelka, řízení NNO, fundraizing, projektové řízení, zapojování NNO do tvorby politik


1996, 98, Zelený kruh, Pověz mi, kdo je nejkrásnější, analýza volebních programů a hlasování v PSP ČR


1998 – 2002, MŽP, členka Meziresortní komise pro přípravu ratifikace a implementace Aarhuské úmluvy


od r. 2005, Rada vlády pro NNO, členka rady, zástupce ekologických organizací


od r. 2003, Rada vlády pro udržitelný rozvoj, členka výboru pro strategii a komunikaci


2000 – 02, REC Szentendre, členka Správní rady


Publikace


  • Drhová, Z: Politika EU a demokratizace rozhodovacích procesů, dosavadní zkušenosti ČR, in: Environmentální ekonomie, politika a vnější vztahy České republiky, VŠE Praha, 1999

  • Drhová, Z: Pověz mi, kdo je nejkrásnější, aneb parlament a životní prostředí v letech 1998 – 2002, Zelený kruh, Praha, 2002

  • Drhová, Z: Otazníky kolem účasti veřejnosti, Parlamentní zpravodaj, 2, 2004

  • Drhová, Z:  Zpráva o stavu implementace Aarhuské úmluvy, Zelený kruh, 2005

  • Drhová, Z., Veselý, A., Nachtmannová, M: Veřejná politika a proces její tvorby. Co je "policy" a jak vzniká, Studie CESES, 2005

  • Drhová, Z. Environmentální dimenze kvality života, in: Česká republika v Evropské unii: proměny a inspirace, Sborník z konference CESES FSV, Praha, 2006

  • Drhová, Z., Paterová, H.: Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje,in: Potůček a kol, Strategické vládnutí a Česká republika, Grada, Praha, 2007

  • Drhová, Z., Veselý, A.: Hodnotový a problémový přístup při formulování variant ve veřejné politice, in: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance, VŠE, Praha, 2007  

  • Drhová, Z.:  Identifikace variant řešení veřejně politických problémů, in: Veselý, A., Nekola, M.(ed.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe, SLON, Praha 2006


Projekty


2006 Projekt vzdělávacího, poradenského a konzultačního centra pro zkvalitnění strategického řízení

Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hlavního města Prahy v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu hlavního města Prahy - rozvoj dalšího vzdělávání

Zaměření v projektu: Vedoucí subtýmu udržitelný rozvoj


2005 - 2010 CINEFOGO - Civil Society and New Forms of Governance

6. rámcový program

Zaměření v projektu: pracovní skupina Účast veřejnosti na tvorbě politik


2005 - 2010 Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika

Výzkumný záměr FSV a FF UK

Dílčí projekt CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU

Zaměření v projektu: týmové projekty Metodologie a metody tvorby politiky a Strategické vládnutí

Téma: udržitelný rozvoj,  životní prostředí, občanská participace


2005 – 2007 Implementace Aarhuské úmluvy I, II, NROS

vedoucí projektu

posilování dobré praxe spolupráce  veřejné správy a veřejnosti, www.ucastverejnosti.cz


2005 - 2006 Národní hodnocení kapacit pro implementaci mezinárodních úmluv v ochraně životního prostředí, UNDP

vedoucí průřezové pracovní skupiny


2005 – 2006 Implementace Aarhuské úmluvy, NROS

vedoucí projektu


2004-05 Imlementace Aarhuské úmluvy, NROS

vedoucí projektu


2003 – 2006 Založení think tanku ekologických organizací APEL, OSF Praha

vedoucí projektu

www.zelenykruh/APEL


2002 – 03 Příprava ratifikace a implementace Aarhuské úmluvy, OSF Praha

vedoucí projektu


2002 Světový Summit o udržitelném rozvoji

zástupce českých NNO

založení portálu k udržitelnému rozvoji, www.hraozemi.cz


2001- 02 Hodnocení před Summitem  o UR , Earth Council

zpracovatel studie


1999 – 2001 Příprava strategie udržitelného rozvoje, CŽP UK, UNDP

vedoucí modulu

zapojování veřejnosti


Konference


06/2006 CINEFOGO, přípravný workshop, Bristol

Příspěvek: Podmínky pro zapojování veřejnosti do přípravy zákonů v ČR


09/2006 Politologická konference, Olomouc

Příspěvek: Strategické vládnutí a resortismus


11/2006 Pracovní konference CESES, Praha

Příspěvek: Environmentální dimenze kvality života


02/2007 CINEFOGO, Bristol

Public Participation in Environmental Impact Assessments – Good and Bad Practice in the Czech Republic

DrhováIng. Zuzana Drhová, Ph.D.


E-mail:zuzana.drhova@ecn.cz


Zuzana Drhová se dlouhodobě zaměřuje na politiku životního prostředí, udržitelný rozvoj, občanskou participaci  a činnost neziskových organizací.


Vystudovala Vysokou školu zemědělskou a doktorandské studium veřejné a sociální politiky na FSV UK. V letech 1997 – 2006 byla  ředitelkou asociace ekologických organizací Zelený kruh, se kterou nadále spolupracuje na implementaci Aarhuské úmluvy v České republice a vedení edice APEL (Alternativa- příroda – ekonomika-lidé). Od roku 2005 spolupracuje s Centrem pro sociální a ekonomické strategie, kde se věnuje metodologickým aspektům tvorby politik a strategickému vládnutí v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Spolupracuje s Radou vlády pro neziskové organizace a s Radou vlády pro udržitelný rozvoj.


Zaměření


udržitelný rozvoj, životní prostředí, neziskový sektor a občanská participace


Vzdělání


Vysoká škola zemědělská Praha, 1981 - 1985

Postgraduální sociologický kurs, FF UK, 1991 -1993

Doktorandské studium veřejné s sociální politiky, FSV UK, 1997 -2004


Jazyky


angličtina, ruština - aktivně

němčina - pasivně


Předchozí pracovní zkušenosti


1997 – 2006, Zelený kruh, ředitelka, řízení NNO, fundraizing, projektové řízení, zapojování NNO do tvorby politik


1996, 98, Zelený kruh, Pověz mi, kdo je nejkrásnější, analýza volebních programů a hlasování v PSP ČR


1998 – 2002, MŽP, členka Meziresortní komise pro přípravu ratifikace a implementace Aarhuské úmluvy


od r. 2005, Rada vlády pro NNO, členka rady, zástupce ekologických organizací


od r. 2003, Rada vlády pro udržitelný rozvoj, členka výboru pro strategii a komunikaci


2000 – 02, REC Szentendre, členka Správní rady


PublikaceProjekty


2006 Projekt vzdělávacího, poradenského a konzultačního centra pro zkvalitnění strategického řízení

Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hlavního města Prahy v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu hlavního města Prahy - rozvoj dalšího vzdělávání

Zaměření v projektu: Vedoucí subtýmu udržitelný rozvoj


2005 - 2010 CINEFOGO - Civil Society and New Forms of Governance

6. rámcový program

Zaměření v projektu: pracovní skupina Účast veřejnosti na tvorbě politik


2005 - 2010 Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika

Výzkumný záměr FSV a FF UK

Dílčí projekt CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU

Zaměření v projektu: týmové projekty Metodologie a metody tvorby politiky a Strategické vládnutí

Téma: udržitelný rozvoj,  životní prostředí, občanská participace


2005 – 2007 Implementace Aarhuské úmluvy I, II, NROS

vedoucí projektu

posilování dobré praxe spolupráce  veřejné správy a veřejnosti, www.ucastverejnosti.cz


2005 - 2006 Národní hodnocení kapacit pro implementaci mezinárodních úmluv v ochraně životního prostředí, UNDP

vedoucí průřezové pracovní skupiny


2005 – 2006 Implementace Aarhuské úmluvy, NROS

vedoucí projektu


2004-05 Imlementace Aarhuské úmluvy, NROS

vedoucí projektu


2003 – 2006 Založení think tanku ekologických organizací APEL, OSF Praha

vedoucí projektu

www.zelenykruh/APEL


2002 – 03 Příprava ratifikace a implementace Aarhuské úmluvy, OSF Praha

vedoucí projektu


2002 Světový Summit o udržitelném rozvoji

zástupce českých NNO

založení portálu k udržitelnému rozvoji, www.hraozemi.cz


2001- 02 Hodnocení před Summitem  o UR , Earth Council

zpracovatel studie


1999 – 2001 Příprava strategie udržitelného rozvoje, CŽP UK, UNDP

vedoucí modulu

zapojování veřejnosti


Konference


06/2006 CINEFOGO, přípravný workshop, Bristol

Příspěvek: Podmínky pro zapojování veřejnosti do přípravy zákonů v ČR


09/2006 Politologická konference, Olomouc

Příspěvek: Strategické vládnutí a resortismus


11/2006 Pracovní konference CESES, Praha

Příspěvek: Environmentální dimenze kvality života


02/2007 CINEFOGO, Bristol

Public Participation in Environmental Impact Assessments – Good and Bad Practice in the Czech Republic