ODKAZY
Musil
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Musil
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.


Nar. 1928 v Ostravě. Absolvent filozofické fakulty UK v Praze, obory sociologie a filozofie. V letech 1953-1958 pracoval jako výzkumný pracovník na Ústavu hygieny, od roku 1959 do 1982 na Výzkumném ústavu výstavby a architektury, 1982 až 1989 na Fakultě architektury ČVUT a v roce 1989 se stal ředitelem obnoveného Sociologického ústavu ČSAV a od roku 1991 do 1995 byl ředitelem Středoevropské univerzity v Praze. Přednášel na univerzitách v Londýně, New Yorku, Glasgowě, Amsterdamu, Hannoveru a Canterbury. Po roce 1989 přednášel na Přírodovědecké fakultě a na Fakultě sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze a na Středoevropské univerzitě (CEU) v Budapešti a Varšavě do roku 2002. Pracoval v letech 1965 až 1970 jako expert OSN pro Evropskou hospodářskou komisi v Evropě a byl zakládajícím členem výzkumného výboru 21 (ISA) pro městský a regionální rozvoj Mezinárodní sociologické asociace. Je členem Masarykovy české sociologické společnosti, a byl jejím předsedou, a je čestným členem Polské sociologické společnosti. Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR, a byl zvolen za člena Academia Europea, (Londýn), Academia Scientiarum et Artium Europaea (Vídeň), a The World Academy of Art and Science (USA). V říjnu 1999 zvolen předsedou Evropské sociologické asociace (ESA) a byl jim do roku 2002. Od roku 2005 je členem české sekce Římského klubu.


V roce 2003 začal externě spolupracovat s CESES FSV UK, kde od roku 2004 pracuje na plný úvazek. Je hlavním řešitelem a koordinátorem výzkumného projektu Národního programu výzkumu I „Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti“ , kterého se kromě CESES FSV UK účastní Sociologický ústav AV ČR, Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd, Univerzity Karlovy, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se zde na studium sociální soudržnosti, na sociokulturní aspekty evropské integrace a na analýzu vnitřních periferií v českých zemích a významně se zde podílí i na rozvíjení teoretických základů artikulace vizí a strategií pro český stát. Spoluautorstvím knih Dějiny obyvatelstva českých zemí (1966) a Zrod velkoměsta (2002) a řadou časopiseckých statí se dále podílí na rozvoji poznávání problematiky města a urbanizace. Podílí se také na rozvoji politické sociologie, sociální antropologie (je mj. také neúnavným organizátorem Gellnerovských seminářů v Praze) a studií současné Evropy, jako sociálního, kulturního a civilizačního fenoménu.


Přednášel na řadě zahraničních univerzit, především v Londýně, New Yorku, Glasgowě, Amsterdamu, Hannoveru, Cantenbury, Dublinu, Budapešti, Varšavě, Roskilde, atd. V letech 1965 až 1970 pracoval jako expert OSN pro Evropskou hospodářskou komisi a byl zakládajícím členem výzkumného výboru pro městský a regionální rozvoj Mezinárodní sociologické asociace.


Je autorem 11 knižních monografií, spoluatorem dalších 8 a autorem více než 200 odborných statí.


Jiří Musil je čestným členem Polské sociologické společnosti, zakládajícím členem Učené společnosti ČR, byl zvolen členem Academia Europea (Londýn), Academia Scientiarum et Artium Europaea (Vídeň), The World Academy of Art and Sciense (USA), v říjnu 1999 byl zvolen předsedou Evropské sociologické asociace (ESA) a byli jím do roku 2002. Obdržel řadu čestných cen univerzit v ČR a v SR, v roce 2004 obdržel Zlatou medaili „Za zásluhy“ Přírodovědecké fakulty UK, je nositelem několika nakladatelských cen, atd.


Hlavními a trvalými oblastmi jeho odborného zájmu jsou sociologie města, sociální ekologie, a sociální teorie. Po roce 1989 se zabýval rovněž otázkami politické sociologie a nacionalismu.


Vybraná bibliografie


 • Housing Needs and Policy in Great Britain and Czechoslovakia, Edinburgh, 1966

 • Sociologie soudobého města, Praha, 1967

 • Sociologie della cita, Milano, 1970, 1972, 1974

 • Sociologie bydlení, Praha 1971

 • Lakássociólogia, Budapest, 1974

 • Urbanizace v socialistických zemích , Praha, 1977

 • Urbanizacja v krajach socjalisticznych, Varšava, 1979

 • Urbanization in Socialist Countries, New York, 1980

 • Lidé a sídliště, Praha 1985

 • The End of Czechoslovakia, editor, Oxford-Budapest, 1995

 • Räumliche Auswirkungen des Transformationsprozesses in Deuschland und bei den östlichen Nachbarn (společně s Wendelinem Strubeltem), Opladen, 1997

 • The Meaning of Liberalism East and West, editor společně se Z. Sudou, Budapest-New York, 1999

 • The European Left After 1989 – West and East (ed. Společně se Z. Sudou)

 • Zrod velkoměsta. Urbanizace Českých zemí a Evropa. (společně s P. Horskou a J. Maurem), Paseka, Litomyšl 2002

 • Fifty Years of Urban sociology v Nikolai Genov (ed. ) Advances in Sociological Knowledge, Wiesbaden, 2004

 • Pojetí sociální soudržnosti v soudobé sociologii a politologii (ed. ) Studie CESES 9, 2004


Bibliografie za poslední roky (2002-2006)


Knižní publikace


 • Pavla Horská, Eduard Maur, Jiří Musil. 2002. Zrod velkoměsta.Urbanizace českých zemí a Evropy. Praha-Litomyšl: Paseka.


Statě v knihách


 • Musil, Jiří. 2002. „Fifty years of urban sociology.“ Str.312-350 in Advances in Sociological Knowledge over Half a Century, ed. Nikolai Genov. Paris: International Social Science Council (ISSC).

 • Musil, Jiří. 2002.“ Který druh historicismu kritizoval Karl Popper?“ in Šance otevřené společnosti. K poctě Karla Raimunda Poppera, ed. Milan Znoj. Praha: Nakladatelství Karolinum.

 • Musil, Jiří. 2003. „ Realismus v úvahách o občanské společnosti.“ Str. 69-81 in Impuls pro občanskou společnost. Eseje o třetím rozměru demokracie, ed. Václav V.Nekvapil. Praha: Evropský literární klub.

 • Musil, Jiří. 2003. „Growth and Stagnation in 20th-Century Prague.“ Str. 321-340 in Composing Urban History and the Constitution of Civic Identities, eds. John J.Czaplicka, Blair A.Ruble, Lauren Crabtree. Washington D.C.: Woodrow Wilson Center Press.

 • Musil, Jiří. 2004. „Fifty years of urban sociology.“ Str.269-298 in Advances in Sociological Knowledge over Half a Century, ed. Nikolai Genov. Wiesbaden: VS Verlag fűr Sozialwissenschaften.

 • Musil, Jiří. 2004. „Die Haltung der wichtigsten tschechischen Gruppierungen zu EU-Beitritt der Tschechischen Republik.“ Str. 75-81 in Der EU-Beitritt der Länder Ostmitteleuropas. Kontroverse in der Gesellschaft und die Rolle der Medien, eds. Agnieszka Hess a Elizabeth Vyslonzil. Frankfurt am Main: Peter Lang.

 • Musil, Jiří - Abramuszkinová Pavlíková, Eva. 2005. Sociální soudržnost. Str. 21-37 in Potůček, Martin, et al. (ed.). In: Jak jsme na tom. A co dál? : strategický audit České republiky. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství.

 • Musil, Jiří. 2005. City development in Central and Eastern Europe before 1990 : historical context and socialist legacies. Str. 22-43 in Hamilton, F.E. Ian (ed.). In Transformation of cities in Central and Eastern Europe : towards globalization. 1. vyd. Tokyo : United Nations University Press.

 • Musil, Jiří. 2005. Fünfzig Jahre Stadtsoziologie. Str. 317-351 in Genov, Nikolai (ed.). In: Die Entwicklung des soziologischen Wissens : Ergebnisse eines halben Jahrhunderts. 1. vyd. Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss.

 • Musil, Jiří. 2005. O možnostech sociální a kulturní regionalizace Evropy. Str. 23-44 in Spor o Evropu : postdemokracie nebo predemokracie?. 1 vyd. Praha : Filosofický ústav AV ČR.

 • Musil, Jiří. 2005. Prague returns to Europe. In Hamilton, F. E. Ian (ed.). Str. 281-317 in Transformation of cities in Central and Eastern Europe : towards globalization. 1. vyd. Tokyo : United Nations University Press.

 • Musil, Jiří. 2005. Social integration : a neglected field of studies in European processes. Str. 47-57 in Mansfeldová, Zdenka (ed.). In: Patterns of Europeanisation in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Hamburg : Krämer.


Články v impactovaných časopisech


 • Musil, Jiří. 2002. „L´élargissement de l´Union européenne et la question des Allemands  des Sud?tes“ Esprit (11): 139-152.

 • Musil, Jiří. 2002. „Zamyšlení nad soudobou českou sociologií.“ Sociologický časopis 38 (1-2): 17-24.

 • Musil, Jiří. 2002. „ Ivo Možný – sedmdesátník.“ Sociologický časopis 38 (5):631-634.

 • Musil, Jiří. 2003. „Proměny urbánní sociologie ve Spojených státech a Evropě 1950- 2000“ Sociologický časopis 39 (2): 137-167.

 • Musil, Jiří. 2003. „ Robert King Merton 1910-2003“ Sociologický časopis 39 (5): 307-311.

 • Musil, Jiří. 2004. „Zanedbávané téma: přátelství v soudobých společnostech.“ Sociologický časopis 40 (4): 519-523.

 • Musil, Jiří. 2004. „Poznámky o české sociologii za komunistického režimu.“ Sociologický časopis 40 (5): 573-595.

 • Musil, Jiří. 2006. „Osmdesát let Richarda Junga.“ Sociologický časopis 42 (4): 803-805.

 • Musil, Jiří. 2006. „Poznámky ke čtyřiceti letům Sociologického ústavu AV ČR.“ Sociologický časopis 42 (1):189-191.

 • Musil, Jiří. 2006. „Poznámky ke Kellerovu pojetí moderní společnosti a modernity.“ Sociologický časopis 42 (1): 217-220.

 • Musil, Jiří. 2006. Prague, Present Meets Past. International Review of Sociology 16 (2): 243 - 272.


Recenze v impactovaných časopisech


 • Musil, Jiří. 2002. „Fin de millenaire Budapešť: Metamorphoses of urban life“. Slavic Review 61 (3): 601-603.

 • Musil, Jiří. 2002. „Současná česká společnost. Sociologické studie. Eds.Zdeňka Mansfeldová a Milan Tuček“ Sociologický časopis 38 (3): 360- 364.

 • Musil, Jiří. 2003. „Peter Demetz: Praha černá a zlatá.“ Sociologický časopis 39 (2): 277-281.

 • Musil, Jiří. 2005. „Jaroslav Krejčí: Postižitelné proudy dějin.“ Sociologický časopis 41  (1).


Články v jiných odborných časopisech


 • Musil, Jiří. 2002. „Pražská společnost na přelomu 20. století.“Demografie 44 (4): 272- 275.

 • Musil, Jiří. 2003. „ Pięćdziesiąt lat socjologii miasta“ Studia Regionalne i Lokalne 11 (1) 5-36.


Články v týdenících, kulturních revue apod.


 • Musil, Jiří. 2002. „Sňatek z rozumu, rozvod z vášně. Přemítání nad knihou britské socioložky Abby Innesové ´Československo – krátké sbohem´.“ Přítomnost Jaro 2002, 44.

 • Musil, Jiří. 2002. „Obtížné hledání rovnováhy. Formy migrace jsou stále složitější.“


Přítomnost Podzim 2002, 28-29.


 • Musil, Jiří. 2003. „Quo vadis Germania“ Přítomnost Jaro 2003, 30-31

 • Musil, Jiří. 2003. „Vrtkavé nálady národního státu. Co by měli vědět euroskeptikové.“ Přítomnost Léto 2003, 36-38.

 • Musil, Jiří. 2003. „ Války a města“ Přítomnost Zima 2003, 12-14.

 • Musil, Jiří. 2003. „Legenda Augstein“ Přítomnost Zima 2003, 33.

 • Musil, Jiří. 2004. „ Evropa: sen o dynamickém unikátu“ Přítomnost Jaro 2004, 25.

 • Musil, Jiří. 2004. „Paměť je riskantní záležitost. Poznámky pochybovače.“ Přítomnost Léto 2004.

 • Musil Jiří. 2005. „Co se to s námi za sto let stalo?“ Přítomnost Zima 2005, 3.

 • Musil Jiří. 2002. „A Squandered Opportunity. How Prague lost the chance to host the Central European University.“ The New Presence 4 (2): 16-17.

 • Musil, Jiří. 2003. „Emergence and survival of the nation state.“ The New Presence 5 (3): 19-21.

 • Musil, Jiří. 2004. „ United We Stand. A former chancellor speaks out.“ The New Presence 6 (2) 18-19.

 • Musil, Jiří. 2003. „Praha jako etnicky nejstejnorodější metropole Evropy?“ Respekt 14 (26) Příloha.

 • Musil, Jiří. 2004. „Věk megaměst“ Respekt 15 (25).

 • Musil, Jiří. 2006. „Mozart mezi dvěma světy.“ Přítomnost Jaro 2006, 59-60.

 • Musil, Jiří. 2006. „Proč hoří města.“ Přítomnost Podzim 2006, 40-41.


Rozhovory o odborných tématech


 • „Město jako znamení, aneb o sociologii“ I a II. Rozhovor vedla Sylva Daníčková. Akademický bulletin 2002, č. 11 , str.28 – 30 a 2002, č. 12, str. 24 – 26.

 • „Organizovaný altruismus“ Rozhovor vedl Jan Šícha. Literární noviny 2004, 15 (42): 15.


Sešity CESES


 • Musil, Jiří. 2005. Současná pojetí sociální soudržnosti a Česká republika. In Musil, Jiří (ed.). Str. 7-16 in: Pojetí sociální soudržnosti v soudobé sociologii a politologii. 1. vyd. Praha : CESES, FSV UK.

 • Potůček, Martin - Dvořáková, Vladimíra - Just, Petr - Musil, Jiří - Sokol, Jan. 2006. Evaluation of the national perspectives on civil society, citizenship and civic participation. Str. 33-35, 36-59 in Literature review on civil society, citizenship and civic participation in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : CESES FSV UK.


Příspěvky ve sbornících


 • Musil, Jiří. 2006. Culture Meets Business . Str. 121-138 in Haila, Ane (ed.). Forward Looking Urban Studies. 1. vyd. Helsinki, Strassbourg : University of Helsinki a European Science Foundation.

 • Musil, Jiří. 2006. Why socialist and post-socialist cities are important for forward looking urban studies. Str. 251-262 in Haila, Anne (ed.). Forward Looking Urban Studies. Helsinki : University of Helsinki a European Science Foundation.

 • Musil, Jiří. 2006. Spolupráce měst a evropská integrace. Str. 26-27 in Nadace občanské společnosti - Fond Čerych (ed.). Občanská společnost a evropská spolupráce. 1 vyd. Praha : Nadace občanské společnosti.

 • Musil, Jiří. 2006. Regionální a místní formy sociálního vyloučení a jak jim čelit – problém vnitřních periferií v České republice. Str. 25-40 in Sirovátka, Tomáš (ed.). Sociální vyloučení a sociální politika. Brno: Masarykova univerzita a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

MusilProf. PhDr. Jiří Musil, CSc.


Nar. 1928 v Ostravě. Absolvent filozofické fakulty UK v Praze, obory sociologie a filozofie. V letech 1953-1958 pracoval jako výzkumný pracovník na Ústavu hygieny, od roku 1959 do 1982 na Výzkumném ústavu výstavby a architektury, 1982 až 1989 na Fakultě architektury ČVUT a v roce 1989 se stal ředitelem obnoveného Sociologického ústavu ČSAV a od roku 1991 do 1995 byl ředitelem Středoevropské univerzity v Praze. Přednášel na univerzitách v Londýně, New Yorku, Glasgowě, Amsterdamu, Hannoveru a Canterbury. Po roce 1989 přednášel na Přírodovědecké fakultě a na Fakultě sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze a na Středoevropské univerzitě (CEU) v Budapešti a Varšavě do roku 2002. Pracoval v letech 1965 až 1970 jako expert OSN pro Evropskou hospodářskou komisi v Evropě a byl zakládajícím členem výzkumného výboru 21 (ISA) pro městský a regionální rozvoj Mezinárodní sociologické asociace. Je členem Masarykovy české sociologické společnosti, a byl jejím předsedou, a je čestným členem Polské sociologické společnosti. Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR, a byl zvolen za člena Academia Europea, (Londýn), Academia Scientiarum et Artium Europaea (Vídeň), a The World Academy of Art and Science (USA). V říjnu 1999 zvolen předsedou Evropské sociologické asociace (ESA) a byl jim do roku 2002. Od roku 2005 je členem české sekce Římského klubu.


V roce 2003 začal externě spolupracovat s CESES FSV UK, kde od roku 2004 pracuje na plný úvazek. Je hlavním řešitelem a koordinátorem výzkumného projektu Národního programu výzkumu I „Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti“ , kterého se kromě CESES FSV UK účastní Sociologický ústav AV ČR, Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd, Univerzity Karlovy, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se zde na studium sociální soudržnosti, na sociokulturní aspekty evropské integrace a na analýzu vnitřních periferií v českých zemích a významně se zde podílí i na rozvíjení teoretických základů artikulace vizí a strategií pro český stát. Spoluautorstvím knih Dějiny obyvatelstva českých zemí (1966) a Zrod velkoměsta (2002) a řadou časopiseckých statí se dále podílí na rozvoji poznávání problematiky města a urbanizace. Podílí se také na rozvoji politické sociologie, sociální antropologie (je mj. také neúnavným organizátorem Gellnerovských seminářů v Praze) a studií současné Evropy, jako sociálního, kulturního a civilizačního fenoménu.


Přednášel na řadě zahraničních univerzit, především v Londýně, New Yorku, Glasgowě, Amsterdamu, Hannoveru, Cantenbury, Dublinu, Budapešti, Varšavě, Roskilde, atd. V letech 1965 až 1970 pracoval jako expert OSN pro Evropskou hospodářskou komisi a byl zakládajícím členem výzkumného výboru pro městský a regionální rozvoj Mezinárodní sociologické asociace.


Je autorem 11 knižních monografií, spoluatorem dalších 8 a autorem více než 200 odborných statí.


Jiří Musil je čestným členem Polské sociologické společnosti, zakládajícím členem Učené společnosti ČR, byl zvolen členem Academia Europea (Londýn), Academia Scientiarum et Artium Europaea (Vídeň), The World Academy of Art and Sciense (USA), v říjnu 1999 byl zvolen předsedou Evropské sociologické asociace (ESA) a byli jím do roku 2002. Obdržel řadu čestných cen univerzit v ČR a v SR, v roce 2004 obdržel Zlatou medaili „Za zásluhy“ Přírodovědecké fakulty UK, je nositelem několika nakladatelských cen, atd.


Hlavními a trvalými oblastmi jeho odborného zájmu jsou sociologie města, sociální ekologie, a sociální teorie. Po roce 1989 se zabýval rovněž otázkami politické sociologie a nacionalismu.


Vybraná bibliografieBibliografie za poslední roky (2002-2006)


Knižní publikaceStatě v kniháchČlánky v impactovaných časopisechRecenze v impactovaných časopisechČlánky v jiných odborných časopisechČlánky v týdenících, kulturních revue apod.Přítomnost Podzim 2002, 28-29.Rozhovory o odborných tématechSešity CESESPříspěvky ve sbornících