ODKAZY
Frič
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Frič
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.


Vystudoval sociologii na katedře sociologie University J.A.Komenského v Bratislavě. Do r.1990 pracoval ve Slovenské akademii věd, kde se zabýval otázkami metodologie prognózování. Působil zde jako odpovědný řešitel "Prognózy vedy v SR do r. 2 010", a spoluřešitel "Súhrnnej prognózy rozvoja SR do roku 2010". Dlouhodobě se věnuje výzkumu sociálních problémů (speciálně problému korupce) a problematice neziskových organizací, vůdcovství a soudržnosti elit. Kromě práce v CESES také přednáší v Institutu sociologických studií University Karlovy na Fakultě sociálních věd problematiku aktuálních sociálních problémů a občanské společnosti ve střední Evropě.


Odborné zaměření

občanský sektor, výzkum veřejnosti a elit


Jazyky

anglický - aktivně

ruský - pasivně


Bibliografie

Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze


Knižní publikace a kapitoly v knižních publikacích


 • P. Frič, F. Gál: Prognózovanie vývoja vedy. In: Fedor Gál a kol. Prognózovanie vývoja vedy, VEDA, Bratislava 1990.

 • P. Frič, F. Gál: Niektoré problémy vývoja vedy v SSR. In: Fedor Gál a kol. Prognózovanie vývoja vedy, VEDA, Bratislava 1990.

 • P. Frič, F. Gál, P. Hunčík: Maďarská menšina na Slovensku, Christopher Lord, Praha 1993.

 • P. Frič: Potenciál poslancov miestnych samospráv a ich možnosť pôsobiť ako sociálni aktéri. In: Marián Minarovič, Viktor Niľňanský, Ladislav Snopko, Práva miest a ich ochrana (Decentralizácia Slovenska), Bratislava 1994, str. 169-175.

 • S. Bordás, P. Frič, K. Haidová, P. Hunčík, R. Mathé: Mýty a kontramýty, NAP, Verlag Publishers, Bratislava 1995. (Kniha vyšla také v anglické a maďarské mutaci)

 • P. Frič: Czechs and Slovaks after the Velvet Divorce. In: Fritz Plasser, Andreas Pribersky (eds), Political Culture in East Central Europe, Averbury, Aldershot 1996.

 • J. Keller, F. Gál, P. Frič: Hodnoty pro budoucnost, Praha 1996.

 • P. Frič, H. Šilhánová: Rozhovory o neziskovém sektoru. NROS, Praha 1997.

 • P. Frič: Aktivity a potreby neziskových organizací v ČR. AGNES a ICN, Praha 1998.

 • P. Frič: Problém soužití Slováků a Maďarů na Slovensku v polovině 90. let. In: Ivan Gabal a kol. Etnické menšiny ve střední Evropě. GplusG, Praha 1999.

 • P. Frič, R. Goulli, S. Toepler, L. M. Salamon: The Czech Republic. In: L.M. Salamon et al. Baltimore, Global Civil Society: Profiles of the Nonprofit Sector. MD, Johns Hopkins Center for Civil Society Studies 1999

 • P. Frič a kol.: Korupce na český způsob. GplusG, Praha 1999.

 • P. Frič: The State and Nonprofit Sector Development in the Czech Republic. In: Conference Prague 1999. Transnational Societies in Comparison: East Central Europe vs. Taiwan. Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Bonn 2000.

 • P. Frič: Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky, AGNES, Praha 2000.

 • P. Frič a kol.: Strategie rozvoje neziskového sektoru, Fórum dárců, Praha 2000.

 • P. Frič a Walek Czeslaw: Crossing the Thin Blue Line: An International Annual Review of Anti-Corruption Strategies in the Police. Prague: Transparency International ČR, 2001, 108 s. (ISBN 80-903032-0-X)

 • P. Frič, R. Goulli: Neziskový sektor v České republice, Eurolex, Praha 2001.

 • Frič Pavol a Fedor Gál. Hlavní scénáře. In: Kolektiv autorů, Vize rozvoje České republiky do roku 2015. Praha: Guttenbrg, 2001, s. 126-140.

 • P. Frič a kol.: Dárcovství a dobrovolnictví v ČR. AGNES, Praha 2001.

 • Frič P. a Walek C. Crossing the Thin Blue Line: An International Annual Review of Anti-Corruption Strategies in the Police. Prague: Transparency International ČR, 2001. 108 s. ISBN      80-903032-0-X

 • Potůček, M. a kol: Vize rozvoje České republiky do roku 2015. (Vision of the development of the Czech Republic till 2015.) Praha, Gutenberg 2001. 245 s. ISBN 8086349-02-0

 • Potůček, M. a kol: Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha, Gutenberg 2002.

 • Potůček, M. a kol: Putování českou budoucností. Praha, Gutenberg 2003.

 • Frič P. and Butora M. The Role of the Nonprofit Sector in Public Policy. In: Potůček M., Leloup L. T., Jenei G., Váradi L. (eds): Public Policy in Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices. Bratislava: NISPAcee, 2003. s. 145-172. ISBN 80-89013-13-9

 • Frič P. a kol. Češi na cestě za svojí budoucností. Budoucnost a modernizace v postojích a očekáváních obyvatelstva. Praha: GplusG, 2003. 232 s. ISBN 80-86103-71-4

 • Frič Pavol Political Developments after 1989 and their Impact on the Nonprofit Sector. In: Annette Zimmer, and Eckhard Priller, Future of Civil Society: Making Central European Non-Profit Organizations Work. Berlin: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004.

 • Frič Pavol, Goulli Rochdi and Vyskocilová Olga

  Small Development within the Bureaucracy Interests: The Nonprofit Sector in the Czech Republic. In: Annette Zimmer, and Eckhard Priller, Future of Civil Society: Making Central European Non-Profit Organizations Work. Berlin: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004.

 • Sozanská, Olga, Tošner Jiří and Frič Pavol:

  Management of Volunteers in Nonprofit Organizations. In: Annette Zimmer, and Eckhard Priller, Future of Civil Society: Making Central European Non-Profit Organizations Work. Berlin: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004.

 • P. Frič a kol.Češi na cestě za svojí budoucností: Budoucnost a modernizace v postojích a očekávaních obyvatelstva. Praha: GplusG, 2003, s. 233. (ISBN 80-86103-71-4)

 • P. Frič a kol.Česká soda v Evropské unii: Scénáře strategického chování ČR v EU. Praha: GplusG, 2004. (ISBN 80-86103-74-9)

 • P. Frič: Political Developments after 1989 and their Impact on the Nonprofit Sector. In: Annette Zimmer, and Eckhard Priller, Future of Civil Society: Making Central European Non-Profit Organizations Work. Berlin: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004.

 • P. Frič, Goulli Rochdi and Vyskočilová Olga Small Development within the Bureaucracy Interests: The Nonprofit Sector in the Czech Republic. In: Annette Zimmer, and Eckhard Priller, Future of Civil Society: Making Central European Non-Profit Organizations Work. Berlin: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004.

 • O. Sozanská, J. Tošner and P. Frič: Management of Volunteers in Nonprofit Organizations. In: Annette Zimmer, and Eckhard Priller, Future of Civil Society: Making Central European Non-Profit Organizations Work. Berlin: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004.

 • P. Frič The Third Sector in Central and Eastern Europe. In: European Foundations and Grant-Making NGOs. London and New York: Europa Publications, Tailor and Francis Group, 2004, 10-15s. (ISBN 1-85743-268-1)

 • P. Frič, Dienstbierová Jiřina, Marková Jana: „Vztahy s Evropskou unií a se světem“ (The Relations with EU and World). In: Potůček, Martin a kol.: Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky. Praha: Sociologické nakladatelství 2005, kapitola C4, s.184-195. ISBN 80-86429-45-8

 • Frič, Pavol a kol. Vůdcovství Českých elit. Praha: Grada Publishing, 2008, 296 s. ISBN 978-80-247-2563-5

 • Frič, Pavol, Remenárová ,Jana a kol.  Etnické klima v Mladé Boleslavi: Komplexní správa o kvalitu života v multikulturním prostředí Madé Boleslavi. Mladá Boleslav: Rada pro mezinárodní otázky, 2009, 75 s.

 • Angelovská Olga, Frič Pavol, Goulli Rochdi. Revitalizace a konsolidace neziskového sektoru po roce 1989. Praha: Agnes, 2009, 340 s. ISBN978-80-903696-7-2)

 • Frič, Pavol, Veselý Arnošt (eds). Devět scénářů vývoje české společnosti. Praha: Matfyzpress, 2010,   93 s. ISBN 978-80-7378-110-1.

 • Frič, Pavol. Vůdcovství a následovnictví. In: Frič, Pavol a kol. Vůdcovství českých elit. Praha: Grada Publishing, 2008, s. 15-48. ISBN 978-80-247-2563-5

 • Frič, Pavol – PATEROVÁ, Hana – NEKOLA, Martin. Teoretické základy vůdcovství a následovnictví. In: Frič, Pavol a kol. Vůdcovství českých elit. Praha: Grada Publishing, 2008, s. 53-176. ISBN 978-80-247-2563-5

 • Frič, Pavol – BEDNAŘÍK, Aleš – NEKOLA, Martin.Vůdcovství českých elit. In: Frič, Pavol a kol. Vůdcovství českých elit. Praha: Grada Publishing, 2008, s. 177-216. ISBN 978-80-247-2563-5

 • Frič, Pavol, Prudký Libor, Paterová Hana, Postoje, chování a hodnoty elit a občanů ve vztahu ke strategickému vládnutí. In. Potůček Martin a kol. Strategické vládnutí a česká republika. Praha: Grada, 2007, str. 137 – 162.  ISBN 978-80-247-2126-2

 • Benáček Vladimír, Frič Pavol, Potůček Martin, Klíčové formy regulace ve vzájemných vztazích. In: Potůček Martin, Musil Jiří, Mašková Miroslava (Eds.) Strategické volby pro českou společnost: teoretická východiska. Praha: SLON, 2008, s. 105-194. ISBN 978-80-86429-86-1

 • Frič, Pavol, Prudký Libor, Nekola Martin, Veřejnost a elity: Aktéři moderní společnosti. In: : Potůček Martin, Musil Jiří, Mašková Miroslava (Eds.) Strategické volby pro českou společnost: teoretická východiska. Praha: SLON, 2008, s. 227-245. ISBN 978-80-86429-86-1

 • Frič, Pavol. The third sector and the policy process in the Czech Republic: self-limiting dynamics. In: Kendall Jeremy. (ed) Handbook on Third Sector Policy in Europe: Multilevel Processes and Organized Civil Society. Cheltenham: Edward Elgar, 184-206. ISBN 978 1 84542 960 7.

 • Frič, Pavol a Benáček Vladimír. Elity tváří tvář vleklé krizi. In: Frič, Pavol, Veselý Arnošt (eds). Devět scénářů vývoje české společnosti. Praha: Matfyzpress, 2010, s 17-28. ISBN 978-80-7378-110-1.

 • Pavol Frič et al. „Czech Elites and General Public: Leadership, Cohesion, and Democracy“. Praha: Karolinum.


Sborníkové statě a časopisecké články


 • F. Gál, P. Frič: Problem-Oriented Participative Forecasting. In: Futures 1987.

 • P. Frič: Sociológia sociálnych problémov v USA. In: Sociológia, 21, 1989/6, str. 633-647.

 • P. Frič: Pojem "sociálny problém" a všeobecná teória sociálnych problémov v Americkej sociológii. In: Sociológia, 22, 1990/1, str. 29-44.

 • P. Frič, F. Gál, I. Dianiška: The sociologists Professional Orientation in the Light of Societal Expectations. In: Sociológia, Czechoslovakia, Bratislava 1990, str. 87-92.

 • P. Frič, M. Dobrovodský, I. Dianiška: Problémové pole Slovenska očami verejnosti. In: Sociológia, 22, 1990/5, str. 525.

 • P. Frič: Mýty a realita južného Slovenska. In: "Súčasnosť mýtov a mýty súčasnosti", Bratislava 1994.

 • P. Frič: Sociálne problémy a participácia občanov na verejnej politike. In: Martin Potůček, Miroslav Purkrábek, Josef Varoušek a kol. Zrod teorie veřejné politiky v České republice, FSV UK, Praha 1994, str. 65-82.

 • P. Frič: Sú politické hnutia zdrojom nestability postkomunistických režimov? In: TEXT - revue pre humanitné vedy, I/1994, str. 51-58.

 • P. Frič: Problém maďarskej menąiny na Slovensku očami verejnej mienky po novembri 1989. In: Sociologický obzor 3, 1994/2, str. 48-60.

 • P. Frič: Konflikt Slovákov a Maďarov na Slovensku, Sociologický obzor 4, 1995/1, str. 3-12.

 • P. Frič: Postoje obyvatel ČR a SR k problému životního prostředí. Sociologický časopis, 32, 1996/3, str. 353-360.

 • P. Frič: Neziskový sektor - sociálněpolitický kontext. In: Community and Regional Development, Institut for East West Studies, Praha 1996. (Vyšlo i v anglické mutaci)

 • P. Frič, P. Pajas, L. Deverová, H. Šilhánová: Defining Nonprofit Sector in the Czech Republic, Johns Hopkins University Institute for Policy studies, Baltimore 1998.

 • P. Frič: Stát a neziskový sektor. In: Vznikání demokratické praxe v České republice. CEFRES, Praha 1999.

 • P. Frič: Korupce – deviantní chování, nebo sociální dezorganizace? Případ české policie. Sociologický časopis, 2001, vol. 37, no. 1, s. 65–72.

 • P. Frič: – Potůček, M.: Model vývoje české společnosti a její modernizace v globálním    kontextu. In: Sociologický časopis, ročník (Vol.) 40, č. (No.) 4, srpen (August) 2004, s.(pp.) 415-431.

 • P. Frič and Martin Bútora: The role of Non Profit Sector in Public Policy. In:  Potůček Martin, Leloup Lance T., Jenei György, Váradi László, Public policy in Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices. Bratislava: NISPACEE, 2004.

 • P. Frič a Bútora Martin: Role občanského sektoru ve veřejné politice. In: Potůček, Martin a kol. (ed.): Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství 2005, kapitola 7, s. 153-185. ISBN 80-86429-50-4

 • P. Frič: Social movements and non-profit sector: An organizational view. In: Kabele et al. Rozvoj České společnosti v Evropské unii. Praha: Matfyzpress, 2004, s. 393-400.

 • P. Frič, L. Prudký, H.Paterová: Postoje, chování a hodnoty elit a občanů ve vztahu ke strategickému vládnutí. In M.Potůček a kol.: Strategické vládnutí a Česká republika. Praha: Grada 2007, str.137-162.

 • Frič Pavol.

  Postoje obyvatel ČR a SR k problému životního prostředí. Sociologický časopis, 1996, vol. 32, no. 3, s. 353-360.

 • Frič, P. – Potůček, M.: Model vývoje české společnosti a její modernizace v globálním      kontextu. In: Sociologický časopis (Czech Sociological Review), ročník (Vol.) 40, č.     (No.) 4, srpen (August) 2004, s.(pp.) 415-431.

 • Third Sector European Policy Working Paper No.6, LSE-CCS, London and Prague, June 2005.

 • Frič Pavol 2008. Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti. Sociologický časopis, Vol. 44, No. 2:295-319

 • Frič, Pavol. The Bright and Dark Sides of Informal Networks in Post-communist Societies. In: Potůček Martin (ed.) Capacities of Governance in the Czech Republic.Praha: Matfyzpress, 2008, s.109-125. ISBN 978-807378-038-8

 • Frič, Pavol. How to Catch-up the West: The confrontation of the Czech Public and Elites Strategies. In: Gatnar Lumír and Lane David (Editors) Popular Opposition and Support for Different Types of the EU Integration. Praha: SoÚ a Friedrich Bert Stiftung, 2007, s. 57-74. ISBN 978-80-7399-194-4

 • Frič, Pavol. L’évolution politiqueen Europe centrale apr?s 1989 et son impact sur le secteur ? but non lucrative. In Lequesne Ch. Et MacDonath-Pajerova M. La citoyenneté démocratique dans l’Europe des vingt-sept. Paris: L’Harmattan, 2007, s.179-217. ISBN: 978-2-296-03778-6. Logiques Politiques

 • Frič, Pavol. Globalizace jako proces rekonfigurace trhu, státu a občanského sektoru. In: : Potůček Martin, Musil Jiří, Mašková Miroslava (Eds.) Strategické volby pro českou společnost: teoretická východiska. Praha: SLON, 2008, s. 23-40. ISBN 978-80-86429-86-1

 • Frič, Pavol. The Uneasy Partnership of the State and the Third Sector in Czech Republic. In: The Third Sector in Europe: Trends and Challenges. Edited by Stephen P. Osborne, Oxon: Routledge, 2008, s. 230-255. ISBN 0-415-42339-2


Projekty

 • Vedoucí slovenské části mezinárodního výzkumu "Sociální aktéři v procesu demokratizace

 • Vedoucí (1996-9) výzkumu neziskového sektoru  v české republice jako součásti mezinárodního projektu "The Johns Hopkins University Comparative Nonprofit Project."

 • Vedoucí týmu pro vypracování Strategie rozvoje neziskového sektoru v ČR (1999-2000).

 • Mentor výzkumného projektu (2001-2) “Individual and Business Giving in Romania” (podporovaného Charles Stewart Mott Foundation).

 • Vedoucí projektu kvantitativního výzkumu životních strategií obyvatel ČR  (2002-3).

 • Vedoucí projektu kvantitativního výzkumu životních strategií obyvatel ČR  (2002-3).

 • Vedoucí výzkumného projektu: “České elity a modernizace” (2003-5).

 • Vedoucí české části mezinárodního projektu (2003-2006) “Conditionality, corruption and informal institutions“.

 • Spoluřešitel (od r. 2004) projektu „Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti“ podporovaného MPSV.

 • Vedoucí (2003-5) české části mezinárodního projektu “Third Sector European Policy” (podporovaného Komisí EU).

 • Od r. 2005 vedoucí týmového projektu: „Modernizace a její aktéři“ v rámci fakultního výzkumného záměru: „Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU“.

 • Člen Ediční komise FSV UK

 • Od r. 2005 vedoucí dlouhodobého týmového projektu: „Modernizace a její aktéři“ v rámci fakultního výzkumného záměru: „Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU“.

 • Vedoucí (2009-10) české části komparativního výzkumného projektu ve spolupráci s norskými partnery  “The Patterns and Values of Volunteering in the Czech and Norwegian Society”.Frič

Doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.


Vystudoval sociologii na katedře sociologie University J.A.Komenského v Bratislavě. Do r.1990 pracoval ve Slovenské akademii věd, kde se zabýval otázkami metodologie prognózování. Působil zde jako odpovědný řešitel "Prognózy vedy v SR do r. 2 010", a spoluřešitel "Súhrnnej prognózy rozvoja SR do roku 2010". Dlouhodobě se věnuje výzkumu sociálních problémů (speciálně problému korupce) a problematice neziskových organizací, vůdcovství a soudržnosti elit. Kromě práce v CESES také přednáší v Institutu sociologických studií University Karlovy na Fakultě sociálních věd problematiku aktuálních sociálních problémů a občanské společnosti ve střední Evropě.


Odborné zaměření

občanský sektor, výzkum veřejnosti a elit


Jazyky

anglický - aktivně

ruský - pasivně


Bibliografie

Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze


Knižní publikace a kapitoly v knižních publikacíchSborníkové statě a časopisecké článkyProjekty