ODKAZY
Tým CESES
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Obsah dokumentu

  VEDENÍ
  ORGANIZAČNÍ ZÁZEMÍ
  VÝZKUMNÍ PRACOVNÍCI
  SPOLUPRACOVNÍCI A EXTERNISTÉ

VEDENÍ

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. - vedoucí CESES FSV UK - teorie a praxe veřejné a sociální politiky


RNDr. Miroslava Mašková, CSc. - zástupkyně vedoucího - populační vývoj a jeho sociální a politické souvislosti


ORGANIZAČNÍ ZÁZEMÍ

Bc. Marie Klusáčková - knihovna CESES

V případě vašeho zájmu o publikace evidované na CESES, kontaktujte předem na e-mail:


Ing. Mirka Kortusová - projektová manažerka, PR


Adam Muška - IT podpora


Tereza Mušková - asistentkaVÝZKUMNÍ PRACOVNÍCI

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. - bezpečnost a zahraniční politika


Doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. - občanský sektor, výzkum veřejnosti a elit


Mgr. Jakub Kašík - bezpečnostní politika USA


PhDr. Martin Nekola. Ph.D. - veřejná politika, drogová politika, výzkum veřejnosti a elit


Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. - veřejná správa a veřejný sektor


PhDr. Libor Stejskal - bezpečnostní politika


PhDr. Martin Vávra - sociální soudržnost, hodnoty


Doc. Arnošt Veselý, Ph.D. - vzdělávací politika, politika výzkumu a vývoje, teorie a strategie společnosti vědění, metodologie veřejné politiky


Pavel Mička


Steven Saxonberg


Martkéta Šmídová


SPOLUPRACOVNÍCI A EXTERNISTÉ

Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. - udržitelný rozvoj


PhDr. Petr Just, Ph.D. - politologie


Doc. Jaroslav Kalous, PhD. - vzdělávací politika, lidský a sociální kapitál


Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. - kvalita života a environmentální vztahy


Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D. - bezpečnost


PhDr. Antonín Rašek - vnitřní a vnější bezpečnost ČR jako člena NATO a EUTým CESES

Obsah dokumentu

  VEDENÍ
  ORGANIZAČNÍ ZÁZEMÍ
  VÝZKUMNÍ PRACOVNÍCI
  SPOLUPRACOVNÍCI A EXTERNISTÉ

VEDENÍ

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. - vedoucí CESES FSV UK - teorie a praxe veřejné a sociální politiky


RNDr. Miroslava Mašková, CSc. - zástupkyně vedoucího - populační vývoj a jeho sociální a politické souvislosti


ORGANIZAČNÍ ZÁZEMÍ

Bc. Marie Klusáčková - knihovna CESES

V případě vašeho zájmu o publikace evidované na CESES, kontaktujte předem na e-mail:


Ing. Mirka Kortusová - projektová manažerka, PR


Adam Muška - IT podpora


Tereza Mušková - asistentkaVÝZKUMNÍ PRACOVNÍCI

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. - bezpečnost a zahraniční politika


Doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. - občanský sektor, výzkum veřejnosti a elit


Mgr. Jakub Kašík - bezpečnostní politika USA


PhDr. Martin Nekola. Ph.D. - veřejná politika, drogová politika, výzkum veřejnosti a elit


Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. - veřejná správa a veřejný sektor


PhDr. Libor Stejskal - bezpečnostní politika


PhDr. Martin Vávra - sociální soudržnost, hodnoty


Doc. Arnošt Veselý, Ph.D. - vzdělávací politika, politika výzkumu a vývoje, teorie a strategie společnosti vědění, metodologie veřejné politiky


Pavel Mička


Steven Saxonberg


Martkéta Šmídová


SPOLUPRACOVNÍCI A EXTERNISTÉ

Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. - udržitelný rozvoj


PhDr. Petr Just, Ph.D. - politologie


Doc. Jaroslav Kalous, PhD. - vzdělávací politika, lidský a sociální kapitál


Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. - kvalita života a environmentální vztahy


Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D. - bezpečnost


PhDr. Antonín Rašek - vnitřní a vnější bezpečnost ČR jako člena NATO a EU