ODKAZY
1. Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - kritéria, koordinace, komunikace
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
1. Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - kritéria, koordinace, komunikace
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

1. Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - kritéria, koordinace, komunikace

  • Články v impaktovaných časopisech světové databáze ISI

FRIČ, Pavol. Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, č. 2, s. 295-319. ISSN 0038-0288.


  • Odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných recenzovaných knihách


POTŮČEK, Martin - MAŠKOVÁ, Miroslava. Česká republika – trendy, ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 364 s. ISBN 978-80-246-1655-1.


ANGELOVSKÁ, Olga - FRIČ, Pavol - GOULLI, Rochdi. Revitalizace a konsolidace neziskového sektoru v ČR po roce 1989. 1. vyd. Praha : AGNES, 2009. 342 s. ISBN 978-80-903696-7-2.


POTŮČEK, Martin - MUSIL, Jiří - MAŠKOVÁ, Miroslava. Strategické volby pro Českou republiku : teoretická východiska. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008. 375 s. ISBN 978-80-86429-86-1.


POTŮČEK, Martin. Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2008. 198 s. ISBN 978-80-7378-038-8.


POTŮČEK, Martin. Metamorphoses of welfare states in Central and Eastern Europe. In Welfare state transformations : comparative perspectives. 1. vyd. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2008, s. 79-95. ISBN 978-0-230-20578-9.


FRIČ, Pavol. The uneasy partnership of the state and the third sector in Czech Republic. In The third sector in Europe : trends and challenges. 1. vyd. London : Routledge, 2008, s. 230-255. ISBN 978-0-415-42339-7.


ANGELOVSKÁ, Olga - FRIČ, Pavol - GOULLI, Rochdi. Neziskový sektor a transformační procesy v ČR. 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2007. 339 s. ISBN 978-80-86861-61-6.


POTŮČEK, Martin. Die Zukunft Europas aus dem Prager Blickwinkel. In Hoffnung Europa. Strategie des Miteinander. 1. vyd. Hamburg : Global Marshall Plan Foundation, 2006, s. 145-151. ISBN 3-9809723-4-8.


POTŮČEK, Martin, et al. Jak jsme na tom. A co dál? : strategický audit České republiky. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005, 80-86429-45-8.


POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005, 80-86429-50-4.


POTŮČEK, Martin. Jak se vyrovnat s budoucností. In Svět 2050. 1. vyd. Praha : Sdělovací technika, 2005, s. 7-9. ISBN 80-86645-10-X.


  • Sborníky, články ve sbornících

POTŮČEK, Martin et al.. Literature review on civil society, citizenship and civic participation in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : CESES FSV UK, 2006. 61 s.


POTŮČEK, Martin - SLINTÁKOVÁ, Barbora. The Second Prague Workshop on Futures Studies Methodology : working papers. FSV-CESES : 2005. 188 s.

1. Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - kritéria, koordinace, komunikace

1. Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - kritéria, koordinace, komunikace

FRIČ, Pavol. Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, č. 2, s. 295-319. ISSN 0038-0288.POTŮČEK, Martin - MAŠKOVÁ, Miroslava. Česká republika – trendy, ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 364 s. ISBN 978-80-246-1655-1.


ANGELOVSKÁ, Olga - FRIČ, Pavol - GOULLI, Rochdi. Revitalizace a konsolidace neziskového sektoru v ČR po roce 1989. 1. vyd. Praha : AGNES, 2009. 342 s. ISBN 978-80-903696-7-2.


POTŮČEK, Martin - MUSIL, Jiří - MAŠKOVÁ, Miroslava. Strategické volby pro Českou republiku : teoretická východiska. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008. 375 s. ISBN 978-80-86429-86-1.


POTŮČEK, Martin. Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2008. 198 s. ISBN 978-80-7378-038-8.


POTŮČEK, Martin. Metamorphoses of welfare states in Central and Eastern Europe. In Welfare state transformations : comparative perspectives. 1. vyd. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2008, s. 79-95. ISBN 978-0-230-20578-9.


FRIČ, Pavol. The uneasy partnership of the state and the third sector in Czech Republic. In The third sector in Europe : trends and challenges. 1. vyd. London : Routledge, 2008, s. 230-255. ISBN 978-0-415-42339-7.


ANGELOVSKÁ, Olga - FRIČ, Pavol - GOULLI, Rochdi. Neziskový sektor a transformační procesy v ČR. 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2007. 339 s. ISBN 978-80-86861-61-6.


POTŮČEK, Martin. Die Zukunft Europas aus dem Prager Blickwinkel. In Hoffnung Europa. Strategie des Miteinander. 1. vyd. Hamburg : Global Marshall Plan Foundation, 2006, s. 145-151. ISBN 3-9809723-4-8.


POTŮČEK, Martin, et al. Jak jsme na tom. A co dál? : strategický audit České republiky. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005, 80-86429-45-8.


POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005, 80-86429-50-4.


POTŮČEK, Martin. Jak se vyrovnat s budoucností. In Svět 2050. 1. vyd. Praha : Sdělovací technika, 2005, s. 7-9. ISBN 80-86645-10-X.


POTŮČEK, Martin et al.. Literature review on civil society, citizenship and civic participation in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : CESES FSV UK, 2006. 61 s.


POTŮČEK, Martin - SLINTÁKOVÁ, Barbora. The Second Prague Workshop on Futures Studies Methodology : working papers. FSV-CESES : 2005. 188 s.