ODKAZY
2. Strategické vládnutí
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
2. Strategické vládnutí
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

2. Strategické vládnutí

  • Články v recenzovaných časopisech

RAŠEK, Antonín. Suverenita, celistvost, politická nezávislost : (tvorba strategických bezpečnostních dokumentů). Vojenské rozhledy. 2009, roč. 18 (50), č. 1, s. 3-22. ISSN 1210-3292.


POTŮČEK, Martin - PURKRÁBEK, Miroslav - RAŠEK, Antonín. Umíme si vládnout?. Vojenské rozhledy, 2005, roč. 14 (46), č. 3, s. 134-147. ISSN 1210-3292.


POTŮČEK, Martin - PURKRÁBEK, Miroslav - RAŠEK, Antonín. Umíme si vládnout? Část druhá : politické strany. Vojenské rozhledy, 2005, roč. 14 (46), č. 4, s. 135-142. ISSN 1210-3292.


  • Odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných recenzovaných knihách

POTŮČEK, Martin. Strategic governance and the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009. 196 s. ISBN 978-80-246-1681-0.


POTŮČEK, Martin. Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2008. 198 s. ISBN 978-80-7378-038-8.


POTŮČEK, Martin. Strategické vládnutí a Česká republika. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 360 s. ISBN 978-80-247-2126-2


POTŮČEK, Martin. Strategic governance and the Czech Republic : theoretical considerations, real-life performance. In Strategic policy making in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Bratislava : NISPAcee Press, 2007, s. 99-114. ISBN 978-80-89013-34-0.


POTŮČEK, Martin. Strategic governance in Central and Eastern Europe : from concepts to reality. In Public administration and public policy in emerging Europe & Eurasia : for professionalism, impartiality and transparency. 1 vyd. Bratislava : NISPAcee, 2006, 80-89013-28-7.


POTŮČEK, Martin. Modernisierung des Sozialstaates in Europe (Podiumdiskusion). In In: Modernisierung des Sozialstaates in Europa. 1. vyd. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2005, s. 81-84. ISBN 80-86506-44-4.


POTŮČEK, Martin. Modernizace sociálního státu v Evropě (panelová diskuse). In In: Modernizace sociálního státu v Evropě. 1. vyd. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2005, s. 25-27. ISBN 80-86506-44-4.


POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005, 80-86429-50-4.


  • Sborníky, články ve sbornících

POTŮČEK, Martin. Strategic governance in Central and Eastern Europe : from concepts to reality. In MALÍKOVÁ, Ĺ. - STAROŇOVÁ, K. - SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E. (ed.). Kvalita riadenia v novom európskom administratívnom priestore. 1. vyd. Bratislava : Transparency International Slovensko, 2006, s. 84-95. ISBN 80-89244-07-6.


POTŮČEK, Martin. Die Zukunft Europas aus dem Prager Blickwinkel. In Hoffnung Europa. Strategie des Miteinander. 1. vyd. Hamburg : Global Marshall Plan Foundation, 2006, s. 145-151. ISBN 3-9809723-4-8.


OCHRANA,František. Programově výkonové financování jako nástroj strategického vládnutí . In Němec,Jan-Šůstková, Markéta (ed.). In: III. Kongres českých politologů. Olomouc 8.-10.9. 2006. I. vyd. Praha-Olomouc : Česká společnost pro politické vědy, 2006, s. 507-515978-80-902176-0-7.


POTŮČEK, Martin. Public policy : bridge over troubled water? Alena Brunovska award lecture. In Jenei, György - Barabashev, Alexei - Berg, Frits van den (ed.). In: Institutional requirements and problem solving in the public administration of the enlarged European Union and its neighbours. 1. vyd. Bratislava : NISPAcee, 2005, s. 487-492. ISBN 80-89013-20-1.


  • Studie CESES, PSSS

POTŮČEK, Martin. Konceptuální základy strategického vládnutí. Praha : FSV UK, 2006. 20 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-009. ISSN 1801-5999. Konceptuální základy strategického vládnut, pdf, 205 kB


POTŮČEK, Martin. Strategic governance : conceptual foundations. Praha : FSV UK, 2006. 24 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-010. ISSN 1801-5999. Strategic Governance:Conceptual Foundations, pdf, 235 kB


OCHRANA, František. Veřejné rozpočty jako nástroj veřejné politiky a strategického vládnutí. Veřejná politika, veřejná volba, veřejný zájem. Studie CESES, 2006. Praha: CESES 2006. ISSN 1801-1640.


OCHRANA, František. Veřejná politika, veřejné rozpočty a strategie vládnutí. Pražské sociálně vědní studie, 2006. Praha: FSV UK. ISSN 1801-5999.


  • Jiné

POTŮČEK, Martin. The concept of the neo-weberian state confronted by the multi-dimensional concept of governance. NISPAcee Journal of Public Administration and Public Policy. 2008, roč. 1, č. 2, s. 83-94. ISSN 1337-9038.2. Strategické vládnutí

2. Strategické vládnutí

RAŠEK, Antonín. Suverenita, celistvost, politická nezávislost : (tvorba strategických bezpečnostních dokumentů). Vojenské rozhledy. 2009, roč. 18 (50), č. 1, s. 3-22. ISSN 1210-3292.


POTŮČEK, Martin - PURKRÁBEK, Miroslav - RAŠEK, Antonín. Umíme si vládnout?. Vojenské rozhledy, 2005, roč. 14 (46), č. 3, s. 134-147. ISSN 1210-3292.


POTŮČEK, Martin - PURKRÁBEK, Miroslav - RAŠEK, Antonín. Umíme si vládnout? Část druhá : politické strany. Vojenské rozhledy, 2005, roč. 14 (46), č. 4, s. 135-142. ISSN 1210-3292.


POTŮČEK, Martin. Strategic governance and the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009. 196 s. ISBN 978-80-246-1681-0.


POTŮČEK, Martin. Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2008. 198 s. ISBN 978-80-7378-038-8.


POTŮČEK, Martin. Strategické vládnutí a Česká republika. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 360 s. ISBN 978-80-247-2126-2


POTŮČEK, Martin. Strategic governance and the Czech Republic : theoretical considerations, real-life performance. In Strategic policy making in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Bratislava : NISPAcee Press, 2007, s. 99-114. ISBN 978-80-89013-34-0.


POTŮČEK, Martin. Strategic governance in Central and Eastern Europe : from concepts to reality. In Public administration and public policy in emerging Europe & Eurasia : for professionalism, impartiality and transparency. 1 vyd. Bratislava : NISPAcee, 2006, 80-89013-28-7.


POTŮČEK, Martin. Modernisierung des Sozialstaates in Europe (Podiumdiskusion). In In: Modernisierung des Sozialstaates in Europa. 1. vyd. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2005, s. 81-84. ISBN 80-86506-44-4.


POTŮČEK, Martin. Modernizace sociálního státu v Evropě (panelová diskuse). In In: Modernizace sociálního státu v Evropě. 1. vyd. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2005, s. 25-27. ISBN 80-86506-44-4.


POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005, 80-86429-50-4.


POTŮČEK, Martin. Strategic governance in Central and Eastern Europe : from concepts to reality. In MALÍKOVÁ, Ĺ. - STAROŇOVÁ, K. - SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E. (ed.). Kvalita riadenia v novom európskom administratívnom priestore. 1. vyd. Bratislava : Transparency International Slovensko, 2006, s. 84-95. ISBN 80-89244-07-6.


POTŮČEK, Martin. Die Zukunft Europas aus dem Prager Blickwinkel. In Hoffnung Europa. Strategie des Miteinander. 1. vyd. Hamburg : Global Marshall Plan Foundation, 2006, s. 145-151. ISBN 3-9809723-4-8.


OCHRANA,František. Programově výkonové financování jako nástroj strategického vládnutí . In Němec,Jan-Šůstková, Markéta (ed.). In: III. Kongres českých politologů. Olomouc 8.-10.9. 2006. I. vyd. Praha-Olomouc : Česká společnost pro politické vědy, 2006, s. 507-515978-80-902176-0-7.


POTŮČEK, Martin. Public policy : bridge over troubled water? Alena Brunovska award lecture. In Jenei, György - Barabashev, Alexei - Berg, Frits van den (ed.). In: Institutional requirements and problem solving in the public administration of the enlarged European Union and its neighbours. 1. vyd. Bratislava : NISPAcee, 2005, s. 487-492. ISBN 80-89013-20-1.


POTŮČEK, Martin. Konceptuální základy strategického vládnutí. Praha : FSV UK, 2006. 20 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-009. ISSN 1801-5999. Konceptuální základy strategického vládnut, pdf, 205 kB


POTŮČEK, Martin. Strategic governance : conceptual foundations. Praha : FSV UK, 2006. 24 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-010. ISSN 1801-5999. Strategic Governance:Conceptual Foundations, pdf, 235 kB


OCHRANA, František. Veřejné rozpočty jako nástroj veřejné politiky a strategického vládnutí. Veřejná politika, veřejná volba, veřejný zájem. Studie CESES, 2006. Praha: CESES 2006. ISSN 1801-1640.


OCHRANA, František. Veřejná politika, veřejné rozpočty a strategie vládnutí. Pražské sociálně vědní studie, 2006. Praha: FSV UK. ISSN 1801-5999.


POTŮČEK, Martin. The concept of the neo-weberian state confronted by the multi-dimensional concept of governance. NISPAcee Journal of Public Administration and Public Policy. 2008, roč. 1, č. 2, s. 83-94. ISSN 1337-9038.