ODKAZY
4. Modernizace a její aktéři
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
4. Modernizace a její aktéři
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

4. Modernizace a její aktéři

  • Články v impaktovaných časopisech světové databáze ISI

FRIČ, Pavol. Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, č. 2, s. 295-319. ISSN 0038-0288.


MACHONIN, Pavel - TUČEK, Milan - NEKOLA, Martin. The Czech economic elite after fifteen years of post-socialist transformation. Czech Sociological Review. 2006, roč. 42, č. 3, s. 537-556. ISSN 0038-0288.


  • Články v recenzovaných časopisech

PRUDKÝ, Libor. Náboženskost a hodnoty současných elit. Universum. 2006, roč. 16, č. 3, s. 25-27. ISSN 0862-8238.


Hloušková, Hana. O nespokojenosti občanů s politikou a politiky. Politologická revue. Prosinec/2005. Praha, 2005.


  • Odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných recenzovaných knihách

FRIČ, Pavol - PRUDKÝ, Libor - PATEROVÁ, Hana. The attitudes, behaviours, and values of elites and the general public in relation to strategic governance. In Strategic governance and the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 82-109. ISBN 978-80-246-1681-0.


FRIČ, Pavol. Vůdcovství českých elit. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 296 s. ISBN 978-80-247-2563-5.

Elektronická příloha  dotazníky z obou výzkumných šetření, ze kterých publikace vychází


FRIČ, Pavol. The bright and dark sides of informal networks in post-communist societies. In Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2008, s. 109-125. ISBN 978-80-7378-038-8.


FRIČ, Pavol - PRUDKÝ, Libor - PATEROVÁ, Hana. Postoje, chování a hodnoty elit a občanů ve vztahu ke strategickému vládnutí. In Strategické vládnutí a Česká republika. 1. vyd. Praha : Grada, 2007, s. 137-162. ISBN 978-80-247-2126-2


FRIČ, Pavol. L’évolution politique en Europe centrale apres 1989 et son impact sur le secteur a but non lucratif. In La citoyenneté démocratique dans l’Europe des vingt-sept. 1. vyd. Paris : L’Harmattan, 2007, s. 179-217. ISBN 978-2-296-03778-6.


  • Sborníky, články ve sbornících

FRIČ, Pavol. How to catch-up the West : the confrontation of the Czech public and elites strategies. In GATNAR, L. - LANE, D. (ed.). Popular opposition and support for different types of the EU integration. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2007, s. 57-74. ISBN 978-80-7399-194-4.


PATEROVÁ, Hana - FRIČ, Pavol - BEDNAŘÍK, Aleš. Vůdcovské chování českých elit. In Kortusová, M. (ed.). Česká republika v Evropské unii : proměny a inspirace : sborník příspěvků z konference Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, 2.-3. listopadu 2006 v Praze. Praha : CESES FSV UK, 2007, s. 34-44. ISBN 978-80-239-9568-8.


FRIČ, Pavol. Strategické myšlení veřejnosti a politických elit. In NĚMEC, J. - ŠŮSTKOVÁ, M. (ed.). III. kongres českých politologů : Olomouc 8.-10. 9. 2006. Praha : Česká společnost pro politické vědy, 2006, s. 192-204. ISBN 978-80-902176-0-7.


NEKOLA, Martin. Political Participation and Governance Effectiveness: Does Participation Matter?. In: ROSENBAUM, Allan – NEMEC, Juraj (ed.). Democratic Governance in the Central and Eastern European Countries. Bratislava: NISPAcee, 2006, pp. 393-406. ISBN 80-89013-25-2.


MACHONIN, Pavel – TUČEK, Milan – HARTOŠ, Petr – NEKOLA, Martin. České ekonomické elity po 15 letech postsocialistické transformace. In: TUČEK, Milan a kol. České elity po patnácti letech transformace. Praha : AV ČR, Sociologický ústav, 2006. ISBN 80-7330-084-2.


Frič P. Perspective Thinking of the Czech Elites. In Potůček M., Slintáková B. The Second Prague Workshop on Futures Studies Methodology. CESES FSV UK, 2005, s. 68-83. Studie CESES; č. 10/2005. ISSN 1801-1659 


  • Working papers (včetně PSSS)

FRIČ, Pavol - NEKOLA, Martin/Prudký, Libor. Elity a modernizace : průběžná zpráva z výzkumu. 1. vyd. Praha : CESES FSV UK, 2005. 123 s. ISSN 1801-1640.


01/05 - Elity a modernizace. Průběžná zpráva z výzkumu


FRIČ, Pavol - NEKOLA, Martin - PRUDKÝ, Libor. Veřejnost a elity jako aktéři modernizace. In Abramuszkinová Pavlíková, E. (ed.). Veřejnost a elity jako aktéři modernizace. 1. vyd. Praha : CESES FSV UK, 2005.


09/05 - Veřejnost a elity jako aktéři modernizace

4. Modernizace a její aktéři

4. Modernizace a její aktéři

FRIČ, Pavol. Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, č. 2, s. 295-319. ISSN 0038-0288.


MACHONIN, Pavel - TUČEK, Milan - NEKOLA, Martin. The Czech economic elite after fifteen years of post-socialist transformation. Czech Sociological Review. 2006, roč. 42, č. 3, s. 537-556. ISSN 0038-0288.


PRUDKÝ, Libor. Náboženskost a hodnoty současných elit. Universum. 2006, roč. 16, č. 3, s. 25-27. ISSN 0862-8238.


Hloušková, Hana. O nespokojenosti občanů s politikou a politiky. Politologická revue. Prosinec/2005. Praha, 2005.


FRIČ, Pavol - PRUDKÝ, Libor - PATEROVÁ, Hana. The attitudes, behaviours, and values of elites and the general public in relation to strategic governance. In Strategic governance and the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 82-109. ISBN 978-80-246-1681-0.


FRIČ, Pavol. Vůdcovství českých elit. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 296 s. ISBN 978-80-247-2563-5.

Elektronická příloha  dotazníky z obou výzkumných šetření, ze kterých publikace vychází


FRIČ, Pavol. The bright and dark sides of informal networks in post-communist societies. In Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2008, s. 109-125. ISBN 978-80-7378-038-8.


FRIČ, Pavol - PRUDKÝ, Libor - PATEROVÁ, Hana. Postoje, chování a hodnoty elit a občanů ve vztahu ke strategickému vládnutí. In Strategické vládnutí a Česká republika. 1. vyd. Praha : Grada, 2007, s. 137-162. ISBN 978-80-247-2126-2


FRIČ, Pavol. L’évolution politique en Europe centrale apres 1989 et son impact sur le secteur a but non lucratif. In La citoyenneté démocratique dans l’Europe des vingt-sept. 1. vyd. Paris : L’Harmattan, 2007, s. 179-217. ISBN 978-2-296-03778-6.


FRIČ, Pavol. How to catch-up the West : the confrontation of the Czech public and elites strategies. In GATNAR, L. - LANE, D. (ed.). Popular opposition and support for different types of the EU integration. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2007, s. 57-74. ISBN 978-80-7399-194-4.


PATEROVÁ, Hana - FRIČ, Pavol - BEDNAŘÍK, Aleš. Vůdcovské chování českých elit. In Kortusová, M. (ed.). Česká republika v Evropské unii : proměny a inspirace : sborník příspěvků z konference Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, 2.-3. listopadu 2006 v Praze. Praha : CESES FSV UK, 2007, s. 34-44. ISBN 978-80-239-9568-8.


FRIČ, Pavol. Strategické myšlení veřejnosti a politických elit. In NĚMEC, J. - ŠŮSTKOVÁ, M. (ed.). III. kongres českých politologů : Olomouc 8.-10. 9. 2006. Praha : Česká společnost pro politické vědy, 2006, s. 192-204. ISBN 978-80-902176-0-7.


NEKOLA, Martin. Political Participation and Governance Effectiveness: Does Participation Matter?. In: ROSENBAUM, Allan – NEMEC, Juraj (ed.). Democratic Governance in the Central and Eastern European Countries. Bratislava: NISPAcee, 2006, pp. 393-406. ISBN 80-89013-25-2.


MACHONIN, Pavel – TUČEK, Milan – HARTOŠ, Petr – NEKOLA, Martin. České ekonomické elity po 15 letech postsocialistické transformace. In: TUČEK, Milan a kol. České elity po patnácti letech transformace. Praha : AV ČR, Sociologický ústav, 2006. ISBN 80-7330-084-2.


Frič P. Perspective Thinking of the Czech Elites. In Potůček M., Slintáková B. The Second Prague Workshop on Futures Studies Methodology. CESES FSV UK, 2005, s. 68-83. Studie CESES; č. 10/2005. ISSN 1801-1659 


FRIČ, Pavol - NEKOLA, Martin/Prudký, Libor. Elity a modernizace : průběžná zpráva z výzkumu. 1. vyd. Praha : CESES FSV UK, 2005. 123 s. ISSN 1801-1640.


01/05 - Elity a modernizace. Průběžná zpráva z výzkumu


FRIČ, Pavol - NEKOLA, Martin - PRUDKÝ, Libor. Veřejnost a elity jako aktéři modernizace. In Abramuszkinová Pavlíková, E. (ed.). Veřejnost a elity jako aktéři modernizace. 1. vyd. Praha : CESES FSV UK, 2005.


09/05 - Veřejnost a elity jako aktéři modernizace