ODKAZY
5. Bezpečnost
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
5. Bezpečnost
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

5. Bezpečnost

  • Články v recenzovaných časopisech

RAŠEK, Antonín. Suverenita, celistvost, politická nezávislost : (tvorba strategických bezpečnostních dokumentů). Vojenské rozhledy. 2009, roč. 18 (50), č. 1, s. 3-22. ISSN 1210-3292.


RAŠEK, Antonín. Rostoucí role Číny a Indie v prognóze světové bezpečnosti. Vojenské rozhledy. 2009, roč. 18 (50), č. 3, s. 54-64. ISSN 1210-3292.


KARRAFA, Vladimír - BALABÁN, Miloš - RAŠEK, Antonín. Vývoj bezpečnostní politiky a strategie v období 1990-2009. Vojenské rozhledy. 2009, roč. 18 (50), č. 4, s. 5-22. ISSN 1210-3292.


RAŠEK, Antonín. Lokální války 1996 a ohniska napětí 2007. Vojenské rozhledy. 2008, roč. 17 (49), č. 2, s. 189-195. ISSN 1210-3292.


BALABÁN, Miloš. The conflicting rebirth of multipolarity in international relations. Central European Journal of International and Security Studies. 2008, roč. 2, č. 1, s. 58-78. ISSN 1802-548X.


BALABÁN, Miloš. Globální nerovnost jako globální bezpečnostní hrozba. Obrana a strategie. 2008, roč. 8, č. 1, s. 93-100. ISSN 1214-6463.


BALABÁN, Miloš. Degradace životního prostředí jako bezpečnostní hrozba. The science for population protection. 2008, roč. 0, č. 0, s. 7-16. ISSN 1803-568X.


RAŠEK, Antonín - BALABÁN, Miloš. Divoké karty v budoucím vývoji světové bezpečnosti. Vojenské rozhledy. 2008, roč. 17 (49), č. 2, s. 3-17. ISSN 1210-3292.


BALABÁN, Miloš - RAŠEK, Antonín - STEJSKAL, Libor. The extended concept of security and the Czech security practice. Central European Journal of Public Policy. 2008, roč. 2, č. 2, s. 40-67. ISSN 1802-4866.


RAŠEK, Antonín. Teoretické zázemí vědy o bezpečnosti a teorie středního dosahu. In: Vojenské rozhledy. 2007, roč. 16 (48), č. 4, s. 90-100. ISSN 1210-3292.


BALABÁN, Miloš. Bezpečnostní budoucnost v zahraničně politickém kontextu. Vojenské rozhledy. 2006, roč. 15 , č. 1, s. 3-24. ISSN 1210-3292.´


BALABÁN, Miloš. Historické reflexe a současné výzvy v procesu tvorby a realizace bezpečnostní politiky. Vojenské rozhledy. 2005, roč. 46, č. 2, s. 15-26. ISSN 1210-3292.


STEJSKAL, Libor. Výchova a vzdělávání občanů České republiky k obraně a ochraně a příprava na krizové situace : současný stav a perspektivy. Vojenské rozhledy. 2005, roč. 14 (46), č. 4, s. 99-112. ISSN 1210-3292.


  • Odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných recenzovaných knihách

BALABÁN, Miloš - RAŠEK, Antonín. Bezpečnost. In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 280-306. ISBN 978-80-246-1655-1.


BALABÁN, Miloš. Nová dimenze multipolarity. In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 59-80. ISBN 978-80-246-1655-1.


BALABÁN, Miloš. Nezápadní tvář globalizace . In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 41-50. ISBN 978-80-246-1655-1.


BALABÁN, Miloš. Globální nerovnost jako globální hrozba. In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 51-58. ISBN 978-80-246-1655-1.


BALABÁN, Miloš. Degradace životního prostředí. In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 31-40. ISBN 978-80-246-1655-1.


STEJSKAL, Libor. Bezpečnostní dimenze kvality a udržitelnosti života. In Strategické volby pro českou společnost : teoretická východiska. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008, s. 321-326. ISBN 978-80-86429-86-1.


KARÁSEK, Tomáš - STEJSKAL, Libor - ANDĚL, Petr - MORAVCOVÁ, Dagmar - HRUBÝ, Zdeněk - SVOBODA, Karel. European Union in a new security environment. 1. vyd. Prague : Matfyzpress, 2008. 130 s. ISBN 978-80-7378-075-3.


STEJSKAL, Libor. Difficulties with sustainable security for Europe. In European Union in a new security environment. 1. vyd. Prague : Matfyzpress, 2008, s. 9-14. ISBN 978-80-7378-075-3.


STEJSKAL, Libor. The security dimension of the quality and sustainability of life. In Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2008, s. 179-191. ISBN 978-80-7378-038-8.


BALABÁN, Miloš - DUCHEK, Jan - STEJSKAL, Libor. Kapitoly o bezpečnosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007. 254 s. ISBN 978-80-246-1440-3.


STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti. In Kapitoly o bezpečnosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007, s. 10-30. ISBN 978-80-246-1440-3.


  • Sborníky, články ve sbornících

STEJSKAL, Libor. Bezpečnost jako dimenze kvality a udržitelnosti života. In KORTUSOVÁ, M. (ed.). Česká republika v Evropské unii : proměny a inspirace. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Centrum pro sociální a ekonomické strategie, 2007, s. 24-33. ISBN 978-80-239-9568-8.


STEJSKAL, Libor. Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. 1. vyd. Praha : Úřad vlády České republiky, 2007. 152 s. ISBN 978-80-87041-17-8.


BALABÁN, Miloš. Perspektivy vývoje bezpečnostní situace ve světě a v Evropě v horizontu 2020-2025. In STEJSKAL, L. (ed.). Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. Praha : Úřad vlády ČR, 2007, s. 40-47. ISBN 978-80-87041-17-8.


BALABÁN, Miloš - NACHTMANNOVÁ, Marta - STEJSKAL, Libor (ed.). Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti : sborník z konference - Praha, 26. května 2005. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. 123 s. ISBN 80-246-1175-9.


BALABÁN, Miloš. Svět 2020 : perspektivy, tendence a hlavní aktéři vývoje bezpečnostní situace ve světě do roku 2020. In BALABÁN, M. (ed.). Bezpečnostní budoucnost České republiky : otázky, výzvy, problémy. 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2005, s. 7-33. ISBN 80-7278-306-8.


STEJSKAL, Libor. Rozšířené pojetí bezpečnosti jako výzva pro českou bezpečnostní politiku. In BALABÁN, M. (ed.). Bezpečnostní budoucnost České republiky : otázky, výzvy, problémy. 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2005, s. 34-48. ISBN 80-7278-306-8.


  • Jiné

BALABÁN, Miloš - POTŮČEK, Martin. Aktuální stav a perspektivy globálního vládnutí. The Science for Population Protection. 2009, roč. 1, č. 1, s. 7-15. ISSN 1803-568X.


BALABÁN, Miloš - KORTUSOVÁ, Mirka - STEJSKAL, Libor. Podklady pro dokument 'Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020'. Praha : Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR, 2007. 27 s.


  • Odborné konference

Evropská unie jako globální a regionální bezpečnostní aktér (2006)


Bezpečnostní budoucnost EU a ČR: jak jsme na ni připraveni (2007)


Bezpečnostní strategie pro Evropu: nové perspektivy, nové výzvy (2008)


The Prague Conference on the European Way of Security (2009)


Bezpečnost Evropské unie a České republiky v multipolárním světě na začátku druhé. dekády 21. století (2009)


Budoucnost Evropy – lidé – zdroje – technologie (2010)


NATO v měnícím se světě a Nová strategická koncepce NATO 2010 (2010)Více informací naleznete - Středisko bezpečnostní politiky
5. Bezpečnost

5. Bezpečnost

RAŠEK, Antonín. Suverenita, celistvost, politická nezávislost : (tvorba strategických bezpečnostních dokumentů). Vojenské rozhledy. 2009, roč. 18 (50), č. 1, s. 3-22. ISSN 1210-3292.


RAŠEK, Antonín. Rostoucí role Číny a Indie v prognóze světové bezpečnosti. Vojenské rozhledy. 2009, roč. 18 (50), č. 3, s. 54-64. ISSN 1210-3292.


KARRAFA, Vladimír - BALABÁN, Miloš - RAŠEK, Antonín. Vývoj bezpečnostní politiky a strategie v období 1990-2009. Vojenské rozhledy. 2009, roč. 18 (50), č. 4, s. 5-22. ISSN 1210-3292.


RAŠEK, Antonín. Lokální války 1996 a ohniska napětí 2007. Vojenské rozhledy. 2008, roč. 17 (49), č. 2, s. 189-195. ISSN 1210-3292.


BALABÁN, Miloš. The conflicting rebirth of multipolarity in international relations. Central European Journal of International and Security Studies. 2008, roč. 2, č. 1, s. 58-78. ISSN 1802-548X.


BALABÁN, Miloš. Globální nerovnost jako globální bezpečnostní hrozba. Obrana a strategie. 2008, roč. 8, č. 1, s. 93-100. ISSN 1214-6463.


BALABÁN, Miloš. Degradace životního prostředí jako bezpečnostní hrozba. The science for population protection. 2008, roč. 0, č. 0, s. 7-16. ISSN 1803-568X.


RAŠEK, Antonín - BALABÁN, Miloš. Divoké karty v budoucím vývoji světové bezpečnosti. Vojenské rozhledy. 2008, roč. 17 (49), č. 2, s. 3-17. ISSN 1210-3292.


BALABÁN, Miloš - RAŠEK, Antonín - STEJSKAL, Libor. The extended concept of security and the Czech security practice. Central European Journal of Public Policy. 2008, roč. 2, č. 2, s. 40-67. ISSN 1802-4866.


RAŠEK, Antonín. Teoretické zázemí vědy o bezpečnosti a teorie středního dosahu. In: Vojenské rozhledy. 2007, roč. 16 (48), č. 4, s. 90-100. ISSN 1210-3292.


BALABÁN, Miloš. Bezpečnostní budoucnost v zahraničně politickém kontextu. Vojenské rozhledy. 2006, roč. 15 , č. 1, s. 3-24. ISSN 1210-3292.´


BALABÁN, Miloš. Historické reflexe a současné výzvy v procesu tvorby a realizace bezpečnostní politiky. Vojenské rozhledy. 2005, roč. 46, č. 2, s. 15-26. ISSN 1210-3292.


STEJSKAL, Libor. Výchova a vzdělávání občanů České republiky k obraně a ochraně a příprava na krizové situace : současný stav a perspektivy. Vojenské rozhledy. 2005, roč. 14 (46), č. 4, s. 99-112. ISSN 1210-3292.


BALABÁN, Miloš - RAŠEK, Antonín. Bezpečnost. In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 280-306. ISBN 978-80-246-1655-1.


BALABÁN, Miloš. Nová dimenze multipolarity. In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 59-80. ISBN 978-80-246-1655-1.


BALABÁN, Miloš. Nezápadní tvář globalizace . In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 41-50. ISBN 978-80-246-1655-1.


BALABÁN, Miloš. Globální nerovnost jako globální hrozba. In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 51-58. ISBN 978-80-246-1655-1.


BALABÁN, Miloš. Degradace životního prostředí. In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 31-40. ISBN 978-80-246-1655-1.


STEJSKAL, Libor. Bezpečnostní dimenze kvality a udržitelnosti života. In Strategické volby pro českou společnost : teoretická východiska. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008, s. 321-326. ISBN 978-80-86429-86-1.


KARÁSEK, Tomáš - STEJSKAL, Libor - ANDĚL, Petr - MORAVCOVÁ, Dagmar - HRUBÝ, Zdeněk - SVOBODA, Karel. European Union in a new security environment. 1. vyd. Prague : Matfyzpress, 2008. 130 s. ISBN 978-80-7378-075-3.


STEJSKAL, Libor. Difficulties with sustainable security for Europe. In European Union in a new security environment. 1. vyd. Prague : Matfyzpress, 2008, s. 9-14. ISBN 978-80-7378-075-3.


STEJSKAL, Libor. The security dimension of the quality and sustainability of life. In Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2008, s. 179-191. ISBN 978-80-7378-038-8.


BALABÁN, Miloš - DUCHEK, Jan - STEJSKAL, Libor. Kapitoly o bezpečnosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007. 254 s. ISBN 978-80-246-1440-3.


STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti. In Kapitoly o bezpečnosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007, s. 10-30. ISBN 978-80-246-1440-3.


STEJSKAL, Libor. Bezpečnost jako dimenze kvality a udržitelnosti života. In KORTUSOVÁ, M. (ed.). Česká republika v Evropské unii : proměny a inspirace. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Centrum pro sociální a ekonomické strategie, 2007, s. 24-33. ISBN 978-80-239-9568-8.


STEJSKAL, Libor. Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. 1. vyd. Praha : Úřad vlády České republiky, 2007. 152 s. ISBN 978-80-87041-17-8.


BALABÁN, Miloš. Perspektivy vývoje bezpečnostní situace ve světě a v Evropě v horizontu 2020-2025. In STEJSKAL, L. (ed.). Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. Praha : Úřad vlády ČR, 2007, s. 40-47. ISBN 978-80-87041-17-8.


BALABÁN, Miloš - NACHTMANNOVÁ, Marta - STEJSKAL, Libor (ed.). Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti : sborník z konference - Praha, 26. května 2005. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. 123 s. ISBN 80-246-1175-9.


BALABÁN, Miloš. Svět 2020 : perspektivy, tendence a hlavní aktéři vývoje bezpečnostní situace ve světě do roku 2020. In BALABÁN, M. (ed.). Bezpečnostní budoucnost České republiky : otázky, výzvy, problémy. 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2005, s. 7-33. ISBN 80-7278-306-8.


STEJSKAL, Libor. Rozšířené pojetí bezpečnosti jako výzva pro českou bezpečnostní politiku. In BALABÁN, M. (ed.). Bezpečnostní budoucnost České republiky : otázky, výzvy, problémy. 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2005, s. 34-48. ISBN 80-7278-306-8.


BALABÁN, Miloš - POTŮČEK, Martin. Aktuální stav a perspektivy globálního vládnutí. The Science for Population Protection. 2009, roč. 1, č. 1, s. 7-15. ISSN 1803-568X.


BALABÁN, Miloš - KORTUSOVÁ, Mirka - STEJSKAL, Libor. Podklady pro dokument 'Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020'. Praha : Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR, 2007. 27 s.


Evropská unie jako globální a regionální bezpečnostní aktér (2006)


Bezpečnostní budoucnost EU a ČR: jak jsme na ni připraveni (2007)


Bezpečnostní strategie pro Evropu: nové perspektivy, nové výzvy (2008)


The Prague Conference on the European Way of Security (2009)


Bezpečnost Evropské unie a České republiky v multipolárním světě na začátku druhé. dekády 21. století (2009)


Budoucnost Evropy – lidé – zdroje – technologie (2010)


NATO v měnícím se světě a Nová strategická koncepce NATO 2010 (2010)Více informací naleznete - Středisko bezpečnostní politiky