ODKAZY
6. Metodologie analýzy a tvorby veřejných politik a strategií/ Metodologie analýzy a tvorby strategií a veřejných politik: problémově orientovaný přístup a jeho aplikace
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
6. Metodologie analýzy a tvorby veřejných politik a strategií/ Metodologie analýzy a tvorby strategií a veřejných politik: problémově orientovaný přístup a jeho aplikace
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

6. Metodologie analýzy a tvorby veřejných politik a strategií/ Metodologie analýzy a tvorby strategií a veřejných politik: problémově orientovaný přístup a jeho aplikace

  • Články v recenzovaných časopisech

VESELÝ, Arnošt. Problem delimitation in public policy analysis. Central European Journal of Public Policy. 2007, roč. 1, č. 1, s. 80-100. ISSN 1802-4866.


VESELÝ, Arnošt. Problem tree : a problem structuring heuristic . Central European Journal of Public Policy. 2008, roč. 2, č. 2, s. 68–81. ISSN 1802-4866.  • Odborné recenzované knihy

VESELÝ, Arnošt. Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. 1 vyd. Praha : Karolinum, 2009. 261 s. ISBN 978-80-246-1714-5.


OCHRANA, František. Metodologie vědy : (úvod do problému). 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 978-80-246-1609-4.


VESELÝ, Arnošt - NEKOLA, Martin. (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik : přístupy, metody a praxe. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2007. 407 s. ISBN 978-80-86429-75-5.


KALOUS, Jaroslav - ŠTOČEK, Jiří - VESELÝ, Arnošt. (Eds.) Educational policy studies in the Czech Republic. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 143 s. ISBN 978-80-7380-024-6.


KALOUS, Jaroslav - VESELÝ, Arnošt. (Eds.) Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006, 80-246-1261-5.


KALOUS, Jaroslav - VESELÝ, Arnošt. (Eds.) Vybrané problémy vzdělávací politiky. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006, 80-246-1262-3.


KALOUS, Jaroslav - VESELÝ, Arnošt. (Eds.) Teorie a nástroje vzdělávací politiky. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006, 80-246-1261-5.6. Metodologie analýzy a tvorby veřejných politik a strategií/ Metodologie analýzy a tvorby strategií a veřejných politik: problémově orientovaný přístup a jeho aplikace

6. Metodologie analýzy a tvorby veřejných politik a strategií/ Metodologie analýzy a tvorby strategií a veřejných politik: problémově orientovaný přístup a jeho aplikace

VESELÝ, Arnošt. Problem delimitation in public policy analysis. Central European Journal of Public Policy. 2007, roč. 1, č. 1, s. 80-100. ISSN 1802-4866.


VESELÝ, Arnošt. Problem tree : a problem structuring heuristic . Central European Journal of Public Policy. 2008, roč. 2, č. 2, s. 68–81. ISSN 1802-4866.VESELÝ, Arnošt. Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. 1 vyd. Praha : Karolinum, 2009. 261 s. ISBN 978-80-246-1714-5.


OCHRANA, František. Metodologie vědy : (úvod do problému). 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 978-80-246-1609-4.


VESELÝ, Arnošt - NEKOLA, Martin. (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik : přístupy, metody a praxe. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2007. 407 s. ISBN 978-80-86429-75-5.


KALOUS, Jaroslav - ŠTOČEK, Jiří - VESELÝ, Arnošt. (Eds.) Educational policy studies in the Czech Republic. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 143 s. ISBN 978-80-7380-024-6.


KALOUS, Jaroslav - VESELÝ, Arnošt. (Eds.) Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006, 80-246-1261-5.


KALOUS, Jaroslav - VESELÝ, Arnošt. (Eds.) Vybrané problémy vzdělávací politiky. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006, 80-246-1262-3.


KALOUS, Jaroslav - VESELÝ, Arnošt. (Eds.) Teorie a nástroje vzdělávací politiky. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006, 80-246-1261-5.