ODKAZY
Výstupy projektů
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Výstupy projektů
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

VÝSTUPY PROJEKTŮ

* Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - koncepce, koordinace, komunikace/ Kritéria, koordinace, komunikace

 • Články v impaktovaných časopisech světové databáze ISI

FRIČ, Pavol. Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, č. 2, s. 295-319. ISSN 0038-0288.


 • Články v recenzovyných časopisech

POTŮČEK, Martin. Zrodí se z globální krize globální veřejná politika? Scientia et Societas, 2010, roč. 6, č. 3, s. 52 – 65. ISSN 1801-7118.


POTŮČEK, Martin. Will global public policy arise from global crisis?. Central European Journal of Public Policy. 2009, roč. 3, č. 2, s. 4-21. ISSN 1802–4866. • Odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných recenzovaných knihách

VESELÝ, Arnošt - FRIČ, Pavol - BALABÁN, Miloš - BENÁČEK, Vladimír - NEKOLA, Martin - NEKOLOVÁ, Markéta - OCHRANA, František - RAŠEK, Antonín - POTŮČEK, Martin - KLOUDOVÁ, Jitka. Riziková budoucnost : devět scénářů vývoje české společnosti. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2010. 93 s. ISBN 978-80-7378-110-1


VESELÝ, Arnošt. Pojem „kapitál“ v současné sociologické teorii. In Soudobá sociologie. IV, (Aktuální a každodenní). 1. vyd. Praha : Karolinum, 2010, s. 133-156. ISBN 978-80-246-1789-3.


POTŮČEK, Martin. Sociálně politický rozměr společenských změn. 1989-2009. Programy a skutečnost. In: Prudký, L. (ed.) Tehdy a teď / Then and now. Česká společnost po 20 letech /Czech society after 20 years. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 55-63. ISBN 978-80-7380-279-0.


POTŮČEK, Martin. The Czech national model of the welfare state: tradition and changes. In: Diversity and commonality in European social policies: the forging of a European social model. 1st ed. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009, pp. 33-69. ISBN 978-83-7383-347-0.


POTŮČEK, Martin. Transformaciones del Estado de bienestar en Europa central y del este. In: Solano, C. B. - Barba, G. O. - Lomelí, E. V. (ed.). Más allá de la pobreza : regímenes de bienestar en Europa, Asia y América. 1st ed.  Guadalajara: El Colegio de la Frontera Norte, Universidad de Guadalajara, 2009, pp. 215-262. ISBN 978-607-450-078-3.


POTŮČEK, Martin - MAŠKOVÁ, Miroslava. Česká republika – trendy, ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 364 s. ISBN 978-80-246-1655-1.


ANGELOVSKÁ, Olga - FRIČ, Pavol - GOULLI, Rochdi. Revitalizace a konsolidace neziskového sektoru v ČR po roce 1989. 1. vyd. Praha : AGNES, 2009. 342 s. ISBN 978-80-903696-7-2.


POTŮČEK, Martin - MUSIL, Jiří - MAŠKOVÁ, Miroslava. Strategické volby pro Českou republiku : teoretická východiska. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008. 375 s. ISBN 978-80-86429-86-1.


POTŮČEK, Martin. Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2008. 198 s. ISBN 978-80-7378-038-8.


POTŮČEK, Martin. Metamorphoses of welfare states in Central and Eastern Europe. In Welfare state transformations : comparative perspectives. 1. vyd. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2008, s. 79-95. ISBN 978-0-230-20578-9.


FRIČ, Pavol. The uneasy partnership of the state and the third sector in Czech Republic. In The third sector in Europe : trends and challenges. 1. vyd. London : Routledge, 2008, s. 230-255. ISBN 978-0-415-42339-7.


ANGELOVSKÁ, Olga - FRIČ, Pavol - GOULLI, Rochdi. Neziskový sektor a transformační procesy v ČR. 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2007. 339 s. ISBN 978-80-86861-61-6.


POTŮČEK, Martin. Die Zukunft Europas aus dem Prager Blickwinkel. In Hoffnung Europa. Strategie des Miteinander. 1. vyd. Hamburg : Global Marshall Plan Foundation, 2006, s. 145-151. ISBN 3-9809723-4-8.


POTŮČEK, Martin, et al. Jak jsme na tom. A co dál? : strategický audit České republiky. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005, 80-86429-45-8.


POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005, 80-86429-50-4.


POTŮČEK, Martin. Jak se vyrovnat s budoucností. In Svět 2050. 1. vyd. Praha : Sdělovací technika, 2005, s. 7-9. ISBN 80-86645-10-X.


 • Sborníky, články ve sbornících

POTŮČEK, Martin et al.. Literature review on civil society, citizenship and civic participation in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : CESES FSV UK, 2006. 61 s.


POTŮČEK, Martin - SLINTÁKOVÁ, Barbora. The Second Prague Workshop on Futures Studies Methodology : working papers. FSV-CESES : 2005. 188 s.* Strategické vládnutí

 • Články v recenzovaných časopisech

RAŠEK, Antonín. Suverenita, celistvost, politická nezávislost : (tvorba strategických bezpečnostních dokumentů). Vojenské rozhledy. 2009, roč. 18 (50), č. 1, s. 3-22. ISSN 1210-3292.


POTŮČEK, Martin - PURKRÁBEK, Miroslav - RAŠEK, Antonín. Umíme si vládnout?. Vojenské rozhledy, 2005, roč. 14 (46), č. 3, s. 134-147. ISSN 1210-3292.


POTŮČEK, Martin - PURKRÁBEK, Miroslav - RAŠEK, Antonín. Umíme si vládnout? Část druhá : politické strany. Vojenské rozhledy, 2005, roč. 14 (46), č. 4, s. 135-142. ISSN 1210-3292.


 • Odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných recenzovaných knihách

OCHRANA, František - DRHOVÁ, Zuzana - FRIČ, Pavol - NEKOLA, Martin - NOVOTNÝ, Vilém - POTŮČEK, Martin - RAŠEK, Antonín - SIMONOVÁ, Jaroslava - VESELÝ, Arnošt. Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2010. 193 s. ISBN 978-80-7378-130-9.


OCHRANA, František - PŮČEK, Milan - ROCHE, Marcela - HARTMANN, Igor. Chytrá veřejná správa : kohezní politika. 1. vyd. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2009. 200 s. ISBN 978-80-86616-27-4.


POTŮČEK, Martin. Strategic governance and the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009. 196 s. ISBN 978-80-246-1681-0.


POTŮČEK, Martin. Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2008. 198 s. ISBN 978-80-7378-038-8.


 POTŮČEK, Martin. Strategické vládnutí a Česká republika. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 360 s. ISBN 978-80-247-2126-2


POTŮČEK, Martin. Strategic governance and the Czech Republic : theoretical considerations, real-life performance. In Strategic policy making in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Bratislava : NISPAcee Press, 2007, s. 99-114. ISBN 978-80-89013-34-0.


POTŮČEK, Martin. Strategic governance in Central and Eastern Europe : from concepts to reality. In Public administration and public policy in emerging Europe & Eurasia : for professionalism, impartiality and transparency. 1 vyd. Bratislava : NISPAcee, 2006, 80-89013-28-7.


POTŮČEK, Martin. Modernisierung des Sozialstaates in Europe (Podiumdiskusion). In In: Modernisierung des Sozialstaates in Europa. 1. vyd. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2005, s. 81-84. ISBN 80-86506-44-4.


POTŮČEK, Martin. Modernizace sociálního státu v Evropě (panelová diskuse). In In: Modernizace sociálního státu v Evropě. 1. vyd. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2005, s. 25-27. ISBN 80-86506-44-4.


POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005, 80-86429-50-4.


 • Sborníky, články ve sbornících

POTŮČEK, Martin. Strategic governance in Central and Eastern Europe : from concepts to reality. In MALÍKOVÁ, Ĺ. - STAROŇOVÁ, K. - SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E. (ed.). Kvalita riadenia v novom európskom administratívnom priestore. 1. vyd. Bratislava : Transparency International Slovensko, 2006, s. 84-95. ISBN 80-89244-07-6.


POTŮČEK, Martin. Die Zukunft Europas aus dem Prager Blickwinkel. In Hoffnung Europa. Strategie des Miteinander. 1. vyd. Hamburg : Global Marshall Plan Foundation, 2006, s. 145-151. ISBN 3-9809723-4-8.


OCHRANA,František. Programově výkonové financování jako nástroj strategického vládnutí . In Němec,Jan-Šůstková, Markéta (ed.). In: III. Kongres českých politologů. Olomouc 8.-10.9. 2006. I. vyd. Praha-Olomouc : Česká společnost pro politické vědy, 2006, s. 507-515978-80-902176-0-7.


POTŮČEK, Martin. Public policy : bridge over troubled water? Alena Brunovska award lecture. In Jenei, György - Barabashev, Alexei - Berg, Frits van den (ed.). In: Institutional requirements and problem solving in the public administration of the enlarged European Union and its neighbours. 1. vyd. Bratislava : NISPAcee, 2005, s. 487-492. ISBN 80-89013-20-1.


 • Studie CESES, PSSS

POTŮČEK, Martin. Konceptuální základy strategického vládnutí. Praha : FSV UK, 2006. 20 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-009. ISSN 1801-5999. Konceptuální základy strategického vládnut, pdf, 205 kB


POTŮČEK, Martin. Strategic governance : conceptual foundations. Praha : FSV UK, 2006. 24 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-010. ISSN 1801-5999. Strategic Governance:Conceptual Foundations, pdf, 235 kB


OCHRANA, František. Veřejné rozpočty jako nástroj veřejné politiky a strategického vládnutí. Veřejná politika, veřejná volba, veřejný zájem. Studie CESES, 2006. Praha: CESES 2006. ISSN 1801-1640.


OCHRANA, František. Veřejná politika, veřejné rozpočty a strategie vládnutí. Pražské sociálně vědní studie, 2006. Praha: FSV UK. ISSN 1801-5999.


 • Jiné

POTŮČEK, Martin. The concept of the neo-weberian state confronted by the multi-dimensional concept of governance. NISPAcee Journal of Public Administration and Public Policy. 2008, roč. 1, č. 2, s. 83-94. ISSN 1337-9038.* Konkurenční schopnost české ekonomiky a sociální soudržnost

 • Odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných recenzovaných knihách

BENÁČEK, Vladimír. Management of the policies of development in the Czech Republic : CzechInvest as an example of public ddministration competence. In Public policy and administration : challenges and synergies. 1. vyd. Bratislava : NISPAcee, 2008, s. 174-189. ISBN 978-80-89013-38-8.


BENÁČEK, Vladimír. Catching up of the Central Asian economies by trade-driven development and the EU partnership. In Asia and Europe : connections and contrasts. 1. vyd. Venezia : Libreria Editrice Cafoscarina, 2008, s. 109-131. ISBN 978-88-7543-207-2.


REICHLOVÁ, Natálie - CHYTILOVÁ, Julie. Mutliagentní přístupy, F. A. Hayek a H. A. Simon. In In: Multiagentní přístupy v ekonomii. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006, s. 11-24. ISBN 80-246-1223-2.


 • Sborníky, články ve sbornících

REICHLOVÁ, Natálie. Can motivation theory explain migration decisions?. In Brno International Conference on Applied Business Research 2006. 1. vyd. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2006, s. 144-145. ISBN 80-7157-983-1.


REICHLOVÁ, Natálie - CAHLÍK, Tomáš - HLAVÁČEK, Jiří - ŠVARC, Petr - CHYTILOVÁ, Julie. Multiagent approaches in economics. In LUKÁŠ, L. (ed.). Mathematical methods in economics 2006. 1. vyd. Pilsen : University of West Bohemia, 2006, s. 77-98. ISBN 80-7043-480-5.


BENÁČEK, Vladimír. Command economy after the shocks of opening up : the factors of adjustment and specialisation in the Czech trade. In Lenihan, Helena (ed.). In: Proceedings from the 9th EU NIP Conference.. Limerick, Irsko : University of Limerick, 2006, s. 1-28. ISBN


BENÁČEK, Vladimír. Růst zkreslení HDP v prostředí transformace. In Loužek, Marek (ed.). In: Měříme správně HDP?. 1. vyd. Praha : CEP, 2005, s. 87-104. ISBN 80-86547-42-6.


 • Working papers (včetně PSSS)

BENÁČEK, Vladimír. On the origins of entrepreneurship in transition countries : the case of Czechoslovak entrepreneurial elite. Prague : FSV UK, 2007. 36 s. Prague social science studies. Public policy and forward studies, PPF-022. ISSN 1801-5999.


BENÁČEK, Vladimír - PROKOP, Ladislav - VÍŠEK, Jan. Determining factors of trade and specialisation in transition : econometric testing of the Czech exports and imports, 1993-2001. Praha : FSV UK, 2006. 25 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-017. ISSN 1801-5999.


BENÁČEK, Vladimír. Determining factors of exports and imports : a synthesis of explanatory paradigms. Praha : FSV UK, 2006. 29 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-016. ISSN 1801-5999.


BENÁČEK, Vladimír - PROKOP, Ladislav - VÍŠEK, Jan. Determining factors of trade and specialisation in transition : econometric testing of the Czech exports and imports, 1993-2001. Praha : FSV UK, 2006. 25 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-017. ISSN 1801-5999.


BENÁČEK, Vladimír - PODPIERA, Jiří - PROKOP, Ladislav. Command economy after the shocks of opening up : the factors of adjustment and specialization in the Czech trade. Praha : Fakulta sociální věd UK, 2006. 28 s. Pražské sociálně vědní studie. Ekonomická řada, EC-013. ISSN 1801-5999.


GREGOR, Martin. Public sector efficiency in the new EU member states. Praha : FSV UK, 2006. 20 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-005. ISSN 1801-5999.


KREUZBERGOVÁ, Eva. Dismantling banking socialism in the Czech Republic. Praha : FSV UK, 2006. 44 s. Pražské sociálně vědní studie. Public policy and forward studies, PPF-006. ISSN 1801-5999.


BENÁČEK, Vladimír. Růst zkreslení HDP v prostředí transformace : implikace pro měření růstu a rozvoje české ekonomiky. Praha : FSV UK, 2005. 20 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-001. ISSN 1801-5999.


HORÁKOVÁ, Tereza. Kvalita českých vývozů a dovozů : kvantifikace pomocí vývoje jednotkových cen. Praha : FSV UK, 2005. 40 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-002. ISSN 1801-5999.


SLAVÍK, Ctirad. Reálná konvergence České republiky k EU v porovnání s ostatními novými členskými zeměmi. Praha : FSV UK, 2005. 32 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-003. ISSN 1801-5999.


BENÁČEK, Vladimír - PODPIERA, Jiří - PROKOP, Ladislav. Determining factors of Czech foreign trade : a cross-section time series perspective : working papers. FSV - IES a CESES : 2005. 34 s.* Modernizace a její aktéři

 • Články v impaktovaných časopisech světové databáze ISI

FRIČ, Pavol. Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, č. 2, s. 295-319. ISSN 0038-0288.


MACHONIN, Pavel - TUČEK, Milan - NEKOLA, Martin. The Czech economic elite after fifteen years of post-socialist transformation. Czech Sociological Review. 2006, roč. 42, č. 3, s. 537-556. ISSN 0038-0288.


 • Články v recenzovaných časopisech

PRUDKÝ, Libor. Náboženskost a hodnoty současných elit. Universum. 2006, roč. 16, č. 3, s. 25-27. ISSN 0862-8238.


Hloušková, Hana. O nespokojenosti občanů s politikou a politiky. Politologická revue. Prosinec/2005. Praha, 2005.


 • Odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných recenzovaných knihách

FRIČ, Pavol. Czech elites and general public : leadership, cohesion, and democracy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2010. 188 s. ISBN 978-80-246-1844-9.


FRIČ, Pavol - Benáček Vladimír. Elity tváří tvář vleklé krizi. In Riziková budoucnost : devět scénářů vývoje české společnosti. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2010, s. 17-28. ISBN 978-80-7378-110-1.


FRIČ, Pavol - PRUDKÝ, Libor - PATEROVÁ, Hana. The attitudes, behaviours, and values of elites and the general public in relation to strategic governance. In Strategic governance and the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 82-109. ISBN 978-80-246-1681-0.


FRIČ, Pavol. Vůdcovství českých elit. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 296 s. ISBN 978-80-247-2563-5.

Elektronická příloha  dotazníky z obou výzkumných šetření, ze kterých publikace vychází


FRIČ, Pavol. The bright and dark sides of informal networks in post-communist societies. In Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2008, s. 109-125. ISBN 978-80-7378-038-8.


FRIČ, Pavol - PRUDKÝ, Libor - PATEROVÁ, Hana. Postoje, chování a hodnoty elit a občanů ve vztahu ke strategickému vládnutí. In Strategické vládnutí a Česká republika. 1. vyd. Praha : Grada, 2007, s. 137-162. ISBN 978-80-247-2126-2


FRIČ, Pavol. L’évolution politique en Europe centrale apres 1989 et son impact sur le secteur a but non lucratif. In La citoyenneté démocratique dans l’Europe des vingt-sept. 1. vyd. Paris : L’Harmattan, 2007, s. 179-217. ISBN 978-2-296-03778-6.


 • Sborníky, články ve sbornících

FRIČ, Pavol. How to catch-up the West : the confrontation of the Czech public and elites strategies. In GATNAR, L. - LANE, D. (ed.). Popular opposition and support for different types of the EU integration. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2007, s. 57-74. ISBN 978-80-7399-194-4.


PATEROVÁ, Hana - FRIČ, Pavol - BEDNAŘÍK, Aleš. Vůdcovské chování českých elit. In Kortusová, M. (ed.). Česká republika v Evropské unii : proměny a inspirace : sborník příspěvků z konference Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, 2.-3. listopadu 2006 v Praze. Praha : CESES FSV UK, 2007, s. 34-44. ISBN 978-80-239-9568-8.


FRIČ, Pavol. Strategické myšlení veřejnosti a politických elit. In NĚMEC, J. - ŠŮSTKOVÁ, M. (ed.). III. kongres českých politologů : Olomouc 8.-10. 9. 2006. Praha : Česká společnost pro politické vědy, 2006, s. 192-204. ISBN 978-80-902176-0-7.


NEKOLA, Martin. Political Participation and Governance Effectiveness: Does Participation Matter?. In: ROSENBAUM, Allan – NEMEC, Juraj (ed.). Democratic Governance in the Central and Eastern European Countries. Bratislava: NISPAcee, 2006, pp. 393-406. ISBN 80-89013-25-2.


MACHONIN, Pavel – TUČEK, Milan – HARTOŠ, Petr – NEKOLA, Martin. České ekonomické elity po 15 letech postsocialistické transformace. In: TUČEK, Milan a kol. České elity po patnácti letech transformace. Praha : AV ČR, Sociologický ústav, 2006. ISBN 80-7330-084-2.


Frič P. Perspective Thinking of the Czech Elites. In Potůček M., Slintáková B. The Second Prague Workshop on Futures Studies Methodology. CESES FSV UK, 2005, s. 68-83. Studie CESES; č. 10/2005. ISSN 1801-1659 


 • Working papers (včetně PSSS)

FRIČ, Pavol - NEKOLA, Martin/Prudký, Libor. Elity a modernizace : průběžná zpráva z výzkumu. 1. vyd. Praha : CESES FSV UK, 2005. 123 s. ISSN 1801-1640.


01/05 - Elity a modernizace. Průběžná zpráva z výzkumu


FRIČ, Pavol - NEKOLA, Martin - PRUDKÝ, Libor. Veřejnost a elity jako aktéři modernizace. In Abramuszkinová Pavlíková, E. (ed.). Veřejnost a elity jako aktéři modernizace. 1. vyd. Praha : CESES FSV UK, 2005.


09/05 - Veřejnost a elity jako aktéři modernizace* Bezpečnost

 • Články v recenzovaných časopisech

BALABÁN, Miloš. Europe and the United States in the 'Asian' 21st Century: the Political, Economic and Security Context. Central European Journal of International & Security Studies. 2010, roč. 4, č. 1, s. 162-182. ISSN 1802-548X.


BALABÁN, Miloš. NATO a Rusko na konci první dekády 21. století : Nedůvěra, společné zájmy, spolupráce?. Vojenské rozhledy (Czech Military Review). 2010, roč. 19, č. 4, s. 89-99. ISSN 1210-3292.


RAŠEK, Antonín. Suverenita, celistvost, politická nezávislost : (tvorba strategických bezpečnostních dokumentů). Vojenské rozhledy. 2009, roč. 18 (50), č. 1, s. 3-22. ISSN 1210-3292.


RAŠEK, Antonín. Rostoucí role Číny a Indie v prognóze světové bezpečnosti. Vojenské rozhledy. 2009, roč. 18 (50), č. 3, s. 54-64. ISSN 1210-3292.


KARRAFA, Vladimír - BALABÁN, Miloš - RAŠEK, Antonín. Vývoj bezpečnostní politiky a strategie v období 1990-2009. Vojenské rozhledy. 2009, roč. 18 (50), č. 4, s. 5-22. ISSN 1210-3292.


RAŠEK, Antonín. Lokální války 1996 a ohniska napětí 2007. Vojenské rozhledy. 2008, roč. 17 (49), č. 2, s. 189-195. ISSN 1210-3292.


BALABÁN, Miloš. The conflicting rebirth of multipolarity in international relations. Central European Journal of International and Security Studies. 2008, roč. 2, č. 1, s. 58-78. ISSN 1802-548X.


BALABÁN, Miloš. Globální nerovnost jako globální bezpečnostní hrozba. Obrana a strategie. 2008, roč. 8, č. 1, s. 93-100. ISSN 1214-6463.


BALABÁN, Miloš. Degradace životního prostředí jako bezpečnostní hrozba. The science for population protection. 2008, roč. 0, č. 0, s. 7-16. ISSN 1803-568X.


RAŠEK, Antonín - BALABÁN, Miloš. Divoké karty v budoucím vývoji světové bezpečnosti. Vojenské rozhledy. 2008, roč. 17 (49), č. 2, s. 3-17. ISSN 1210-3292.


BALABÁN, Miloš - RAŠEK, Antonín - STEJSKAL, Libor. The extended concept of security and the Czech security practice. Central European Journal of Public Policy. 2008, roč. 2, č. 2, s. 40-67. ISSN 1802-4866.


RAŠEK, Antonín. Teoretické zázemí vědy o bezpečnosti a teorie středního dosahu. In: Vojenské rozhledy. 2007, roč. 16 (48), č. 4, s. 90-100. ISSN 1210-3292.


BALABÁN, Miloš. Bezpečnostní budoucnost v zahraničně politickém kontextu. Vojenské rozhledy. 2006, roč. 15 , č. 1, s. 3-24. ISSN 1210-3292.´


BALABÁN, Miloš. Historické reflexe a současné výzvy v procesu tvorby a realizace bezpečnostní politiky. Vojenské rozhledy. 2005, roč. 46, č. 2, s. 15-26. ISSN 1210-3292.


STEJSKAL, Libor. Výchova a vzdělávání občanů České republiky k obraně a ochraně a příprava na krizové situace : současný stav a perspektivy. Vojenské rozhledy. 2005, roč. 14 (46), č. 4, s. 99-112. ISSN 1210-3292.


 • Odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných recenzovaných knihách

BALABÁN, Miloš - RAŠEK, Antonín. Nezápadní aktéři světové bezpečnosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2010. 133 s. ISBN 978-80-246-1721-3.


BALABÁN, Miloš - STEJSKAL, Libor. Kapitoly o bezpečnosti. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2010. 483 s. ISBN 978-80-246-1863-0.


BALABÁN, Miloš - RAŠEK, Antonín. Bezpečnost. In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 280-306. ISBN 978-80-246-1655-1.


BALABÁN, Miloš. Nová dimenze multipolarity. In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 59-80. ISBN 978-80-246-1655-1.


BALABÁN, Miloš. Nezápadní tvář globalizace . In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 41-50. ISBN 978-80-246-1655-1.


BALABÁN, Miloš. Globální nerovnost jako globální hrozba. In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 51-58. ISBN 978-80-246-1655-1.


BALABÁN, Miloš. Degradace životního prostředí. In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 31-40. ISBN 978-80-246-1655-1.


STEJSKAL, Libor. Bezpečnostní dimenze kvality a udržitelnosti života. In Strategické volby pro českou společnost : teoretická východiska. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008, s. 321-326. ISBN 978-80-86429-86-1.


KARÁSEK, Tomáš - STEJSKAL, Libor - ANDĚL, Petr - MORAVCOVÁ, Dagmar - HRUBÝ, Zdeněk - SVOBODA, Karel. European Union in a new security environment. 1. vyd. Prague : Matfyzpress, 2008. 130 s. ISBN 978-80-7378-075-3.


STEJSKAL, Libor. Difficulties with sustainable security for Europe. In European Union in a new security environment. 1. vyd. Prague : Matfyzpress, 2008, s. 9-14. ISBN 978-80-7378-075-3.


STEJSKAL, Libor. The security dimension of the quality and sustainability of life. In Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2008, s. 179-191. ISBN 978-80-7378-038-8.


BALABÁN, Miloš - DUCHEK, Jan - STEJSKAL, Libor. Kapitoly o bezpečnosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007. 254 s. ISBN 978-80-246-1440-3.


STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti. In Kapitoly o bezpečnosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007, s. 10-30. ISBN 978-80-246-1440-3.


 • Sborníky, články ve sbornících

STEJSKAL, Libor. Bezpečnost jako dimenze kvality a udržitelnosti života. In KORTUSOVÁ, M. (ed.). Česká republika v Evropské unii : proměny a inspirace. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Centrum pro sociální a ekonomické strategie, 2007, s. 24-33. ISBN 978-80-239-9568-8.


STEJSKAL, Libor. Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. 1. vyd. Praha : Úřad vlády České republiky, 2007. 152 s. ISBN 978-80-87041-17-8.


BALABÁN, Miloš. Perspektivy vývoje bezpečnostní situace ve světě a v Evropě v horizontu 2020-2025. In STEJSKAL, L. (ed.). Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. Praha : Úřad vlády ČR, 2007, s. 40-47. ISBN 978-80-87041-17-8.


BALABÁN, Miloš - NACHTMANNOVÁ, Marta - STEJSKAL, Libor (ed.). Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti : sborník z konference - Praha, 26. května 2005. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. 123 s. ISBN 80-246-1175-9.


BALABÁN, Miloš. Svět 2020 : perspektivy, tendence a hlavní aktéři vývoje bezpečnostní situace ve světě do roku 2020. In BALABÁN, M. (ed.). Bezpečnostní budoucnost České republiky : otázky, výzvy, problémy. 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2005, s. 7-33. ISBN 80-7278-306-8.


STEJSKAL, Libor. Rozšířené pojetí bezpečnosti jako výzva pro českou bezpečnostní politiku. In BALABÁN, M. (ed.). Bezpečnostní budoucnost České republiky : otázky, výzvy, problémy. 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2005, s. 34-48. ISBN 80-7278-306-8.


 • Jiné

BALABÁN, Miloš. Hlavní trendy, hrozby a rizika politického, ekonomického a sociálního a bezpečnostního vývoje ve světě v horizontu let 2020-2025. The Science for Population Protection. 2010, roč. 2, č. 1, s. 5-18. ISSN 1803-568X.


BALABÁN, Miloš - POTŮČEK, Martin. Aktuální stav a perspektivy globálního vládnutí. The Science for Population Protection. 2009, roč. 1, č. 1, s. 7-15. ISSN 1803-568X.


BALABÁN, Miloš - KORTUSOVÁ, Mirka - STEJSKAL, Libor. Podklady pro dokument 'Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020'. Praha : Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR, 2007. 27 s.


 • Odborné konference

Evropská unie jako globální a regionální bezpečnostní aktér (2006)


Bezpečnostní budoucnost EU a ČR: jak jsme na ni připraveni (2007)


Bezpečnostní strategie pro Evropu: nové perspektivy, nové výzvy (2008)


The Prague Conference on the European Way of Security (2009)


Bezpečnost Evropské unie a České republiky v multipolárním světě na začátku druhé. dekády 21. století (2009)


Budoucnost Evropy – lidé – zdroje – technologie (2010)


NATO v měnícím se světě a Nová strategická koncepce NATO 2010 (2010)


Více informací naleznete - Středisko bezpečnostní politiky* Metodologie analýzy a tvorby veřejných politik a strategií/ Metodologie analýzy a tvorby strategií a veřejných politik: problémově orientovaný přístup a jeho aplikace

 • Články v recenzovaných časopisech

VESELÝ, Arnošt. Teoretické a metodologické základy „výzkumu“ dobré praxe. AULA. 2010, roč. 18, č. 3, s. 3-14. ISSN 1210-6658.


VESELÝ, Arnošt. Problem delimitation in public policy analysis. Central European Journal of Public Policy. 2007, roč. 1, č. 1, s. 80-100. ISSN 1802-4866.


VESELÝ, Arnošt. Problem tree : a problem structuring heuristic . Central European Journal of Public Policy. 2008, roč. 2, č. 2, s. 68–81. ISSN 1802-4866. • Odborné recenzované knihy,  kapitoly v odborných recenzovaných knihách

VESELÝ, Arnošt. Metoda psaní scénářů budoucnosti v prognostice. In Riziková budoucnost : devět scénářů vývoje české společnosti. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2010, s. 10-16. ISBN 978-80-7378-110-1.


VESELÝ, Arnošt. Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. 1 vyd. Praha : Karolinum, 2009. 261 s. ISBN 978-80-246-1714-5.


OCHRANA, František. Metodologie vědy : (úvod do problému). 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 978-80-246-1609-4.


VESELÝ, Arnošt - NEKOLA, Martin. (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik : přístupy, metody a praxe. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2007. 407 s. ISBN 978-80-86429-75-5.


KALOUS, Jaroslav - ŠTOČEK, Jiří - VESELÝ, Arnošt. (Eds.) Educational policy studies in the Czech Republic. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 143 s. ISBN 978-80-7380-024-6.


KALOUS, Jaroslav - VESELÝ, Arnošt. (Eds.) Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006, 80-246-1261-5.


KALOUS, Jaroslav - VESELÝ, Arnošt. (Eds.) Vybrané problémy vzdělávací politiky. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006, 80-246-1262-3.


KALOUS, Jaroslav - VESELÝ, Arnošt. (Eds.) Teorie a nástroje vzdělávací politiky. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006, 80-246-1261-5.

Výstupy projektů

VÝSTUPY PROJEKTŮ

* Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - koncepce, koordinace, komunikace/ Kritéria, koordinace, komunikace

 • Články v impaktovaných časopisech světové databáze ISI

FRIČ, Pavol. Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, č. 2, s. 295-319. ISSN 0038-0288.


 • Články v recenzovyných časopisech

POTŮČEK, Martin. Zrodí se z globální krize globální veřejná politika? Scientia et Societas, 2010, roč. 6, č. 3, s. 52 – 65. ISSN 1801-7118.


POTŮČEK, Martin. Will global public policy arise from global crisis?. Central European Journal of Public Policy. 2009, roč. 3, č. 2, s. 4-21. ISSN 1802–4866. • Odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných recenzovaných knihách

VESELÝ, Arnošt - FRIČ, Pavol - BALABÁN, Miloš - BENÁČEK, Vladimír - NEKOLA, Martin - NEKOLOVÁ, Markéta - OCHRANA, František - RAŠEK, Antonín - POTŮČEK, Martin - KLOUDOVÁ, Jitka. Riziková budoucnost : devět scénářů vývoje české společnosti. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2010. 93 s. ISBN 978-80-7378-110-1


VESELÝ, Arnošt. Pojem „kapitál“ v současné sociologické teorii. In Soudobá sociologie. IV, (Aktuální a každodenní). 1. vyd. Praha : Karolinum, 2010, s. 133-156. ISBN 978-80-246-1789-3.


POTŮČEK, Martin. Sociálně politický rozměr společenských změn. 1989-2009. Programy a skutečnost. In: Prudký, L. (ed.) Tehdy a teď / Then and now. Česká společnost po 20 letech /Czech society after 20 years. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 55-63. ISBN 978-80-7380-279-0.


POTŮČEK, Martin. The Czech national model of the welfare state: tradition and changes. In: Diversity and commonality in European social policies: the forging of a European social model. 1st ed. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009, pp. 33-69. ISBN 978-83-7383-347-0.


POTŮČEK, Martin. Transformaciones del Estado de bienestar en Europa central y del este. In: Solano, C. B. - Barba, G. O. - Lomelí, E. V. (ed.). Más allá de la pobreza : regímenes de bienestar en Europa, Asia y América. 1st ed.  Guadalajara: El Colegio de la Frontera Norte, Universidad de Guadalajara, 2009, pp. 215-262. ISBN 978-607-450-078-3.


POTŮČEK, Martin - MAŠKOVÁ, Miroslava. Česká republika – trendy, ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 364 s. ISBN 978-80-246-1655-1.


ANGELOVSKÁ, Olga - FRIČ, Pavol - GOULLI, Rochdi. Revitalizace a konsolidace neziskového sektoru v ČR po roce 1989. 1. vyd. Praha : AGNES, 2009. 342 s. ISBN 978-80-903696-7-2.


POTŮČEK, Martin - MUSIL, Jiří - MAŠKOVÁ, Miroslava. Strategické volby pro Českou republiku : teoretická východiska. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008. 375 s. ISBN 978-80-86429-86-1.


POTŮČEK, Martin. Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2008. 198 s. ISBN 978-80-7378-038-8.


POTŮČEK, Martin. Metamorphoses of welfare states in Central and Eastern Europe. In Welfare state transformations : comparative perspectives. 1. vyd. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2008, s. 79-95. ISBN 978-0-230-20578-9.


FRIČ, Pavol. The uneasy partnership of the state and the third sector in Czech Republic. In The third sector in Europe : trends and challenges. 1. vyd. London : Routledge, 2008, s. 230-255. ISBN 978-0-415-42339-7.


ANGELOVSKÁ, Olga - FRIČ, Pavol - GOULLI, Rochdi. Neziskový sektor a transformační procesy v ČR. 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2007. 339 s. ISBN 978-80-86861-61-6.


POTŮČEK, Martin. Die Zukunft Europas aus dem Prager Blickwinkel. In Hoffnung Europa. Strategie des Miteinander. 1. vyd. Hamburg : Global Marshall Plan Foundation, 2006, s. 145-151. ISBN 3-9809723-4-8.


POTŮČEK, Martin, et al. Jak jsme na tom. A co dál? : strategický audit České republiky. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005, 80-86429-45-8.


POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005, 80-86429-50-4.


POTŮČEK, Martin. Jak se vyrovnat s budoucností. In Svět 2050. 1. vyd. Praha : Sdělovací technika, 2005, s. 7-9. ISBN 80-86645-10-X.


 • Sborníky, články ve sbornících

POTŮČEK, Martin et al.. Literature review on civil society, citizenship and civic participation in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : CESES FSV UK, 2006. 61 s.


POTŮČEK, Martin - SLINTÁKOVÁ, Barbora. The Second Prague Workshop on Futures Studies Methodology : working papers. FSV-CESES : 2005. 188 s.* Strategické vládnutí

 • Články v recenzovaných časopisech

RAŠEK, Antonín. Suverenita, celistvost, politická nezávislost : (tvorba strategických bezpečnostních dokumentů). Vojenské rozhledy. 2009, roč. 18 (50), č. 1, s. 3-22. ISSN 1210-3292.


POTŮČEK, Martin - PURKRÁBEK, Miroslav - RAŠEK, Antonín. Umíme si vládnout?. Vojenské rozhledy, 2005, roč. 14 (46), č. 3, s. 134-147. ISSN 1210-3292.


POTŮČEK, Martin - PURKRÁBEK, Miroslav - RAŠEK, Antonín. Umíme si vládnout? Část druhá : politické strany. Vojenské rozhledy, 2005, roč. 14 (46), č. 4, s. 135-142. ISSN 1210-3292.


 • Odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných recenzovaných knihách

OCHRANA, František - DRHOVÁ, Zuzana - FRIČ, Pavol - NEKOLA, Martin - NOVOTNÝ, Vilém - POTŮČEK, Martin - RAŠEK, Antonín - SIMONOVÁ, Jaroslava - VESELÝ, Arnošt. Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2010. 193 s. ISBN 978-80-7378-130-9.


OCHRANA, František - PŮČEK, Milan - ROCHE, Marcela - HARTMANN, Igor. Chytrá veřejná správa : kohezní politika. 1. vyd. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2009. 200 s. ISBN 978-80-86616-27-4.


POTŮČEK, Martin. Strategic governance and the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009. 196 s. ISBN 978-80-246-1681-0.


POTŮČEK, Martin. Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2008. 198 s. ISBN 978-80-7378-038-8.


 POTŮČEK, Martin. Strategické vládnutí a Česká republika. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 360 s. ISBN 978-80-247-2126-2


POTŮČEK, Martin. Strategic governance and the Czech Republic : theoretical considerations, real-life performance. In Strategic policy making in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Bratislava : NISPAcee Press, 2007, s. 99-114. ISBN 978-80-89013-34-0.


POTŮČEK, Martin. Strategic governance in Central and Eastern Europe : from concepts to reality. In Public administration and public policy in emerging Europe & Eurasia : for professionalism, impartiality and transparency. 1 vyd. Bratislava : NISPAcee, 2006, 80-89013-28-7.


POTŮČEK, Martin. Modernisierung des Sozialstaates in Europe (Podiumdiskusion). In In: Modernisierung des Sozialstaates in Europa. 1. vyd. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2005, s. 81-84. ISBN 80-86506-44-4.


POTŮČEK, Martin. Modernizace sociálního státu v Evropě (panelová diskuse). In In: Modernizace sociálního státu v Evropě. 1. vyd. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2005, s. 25-27. ISBN 80-86506-44-4.


POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005, 80-86429-50-4.


 • Sborníky, články ve sbornících

POTŮČEK, Martin. Strategic governance in Central and Eastern Europe : from concepts to reality. In MALÍKOVÁ, Ĺ. - STAROŇOVÁ, K. - SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E. (ed.). Kvalita riadenia v novom európskom administratívnom priestore. 1. vyd. Bratislava : Transparency International Slovensko, 2006, s. 84-95. ISBN 80-89244-07-6.


POTŮČEK, Martin. Die Zukunft Europas aus dem Prager Blickwinkel. In Hoffnung Europa. Strategie des Miteinander. 1. vyd. Hamburg : Global Marshall Plan Foundation, 2006, s. 145-151. ISBN 3-9809723-4-8.


OCHRANA,František. Programově výkonové financování jako nástroj strategického vládnutí . In Němec,Jan-Šůstková, Markéta (ed.). In: III. Kongres českých politologů. Olomouc 8.-10.9. 2006. I. vyd. Praha-Olomouc : Česká společnost pro politické vědy, 2006, s. 507-515978-80-902176-0-7.


POTŮČEK, Martin. Public policy : bridge over troubled water? Alena Brunovska award lecture. In Jenei, György - Barabashev, Alexei - Berg, Frits van den (ed.). In: Institutional requirements and problem solving in the public administration of the enlarged European Union and its neighbours. 1. vyd. Bratislava : NISPAcee, 2005, s. 487-492. ISBN 80-89013-20-1.


 • Studie CESES, PSSS

POTŮČEK, Martin. Konceptuální základy strategického vládnutí. Praha : FSV UK, 2006. 20 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-009. ISSN 1801-5999. Konceptuální základy strategického vládnut, pdf, 205 kB


POTŮČEK, Martin. Strategic governance : conceptual foundations. Praha : FSV UK, 2006. 24 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-010. ISSN 1801-5999. Strategic Governance:Conceptual Foundations, pdf, 235 kB


OCHRANA, František. Veřejné rozpočty jako nástroj veřejné politiky a strategického vládnutí. Veřejná politika, veřejná volba, veřejný zájem. Studie CESES, 2006. Praha: CESES 2006. ISSN 1801-1640.


OCHRANA, František. Veřejná politika, veřejné rozpočty a strategie vládnutí. Pražské sociálně vědní studie, 2006. Praha: FSV UK. ISSN 1801-5999.


 • Jiné

POTŮČEK, Martin. The concept of the neo-weberian state confronted by the multi-dimensional concept of governance. NISPAcee Journal of Public Administration and Public Policy. 2008, roč. 1, č. 2, s. 83-94. ISSN 1337-9038.* Konkurenční schopnost české ekonomiky a sociální soudržnost

 • Odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných recenzovaných knihách

BENÁČEK, Vladimír. Management of the policies of development in the Czech Republic : CzechInvest as an example of public ddministration competence. In Public policy and administration : challenges and synergies. 1. vyd. Bratislava : NISPAcee, 2008, s. 174-189. ISBN 978-80-89013-38-8.


BENÁČEK, Vladimír. Catching up of the Central Asian economies by trade-driven development and the EU partnership. In Asia and Europe : connections and contrasts. 1. vyd. Venezia : Libreria Editrice Cafoscarina, 2008, s. 109-131. ISBN 978-88-7543-207-2.


REICHLOVÁ, Natálie - CHYTILOVÁ, Julie. Mutliagentní přístupy, F. A. Hayek a H. A. Simon. In In: Multiagentní přístupy v ekonomii. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006, s. 11-24. ISBN 80-246-1223-2.


 • Sborníky, články ve sbornících

REICHLOVÁ, Natálie. Can motivation theory explain migration decisions?. In Brno International Conference on Applied Business Research 2006. 1. vyd. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2006, s. 144-145. ISBN 80-7157-983-1.


REICHLOVÁ, Natálie - CAHLÍK, Tomáš - HLAVÁČEK, Jiří - ŠVARC, Petr - CHYTILOVÁ, Julie. Multiagent approaches in economics. In LUKÁŠ, L. (ed.). Mathematical methods in economics 2006. 1. vyd. Pilsen : University of West Bohemia, 2006, s. 77-98. ISBN 80-7043-480-5.


BENÁČEK, Vladimír. Command economy after the shocks of opening up : the factors of adjustment and specialisation in the Czech trade. In Lenihan, Helena (ed.). In: Proceedings from the 9th EU NIP Conference.. Limerick, Irsko : University of Limerick, 2006, s. 1-28. ISBN


BENÁČEK, Vladimír. Růst zkreslení HDP v prostředí transformace. In Loužek, Marek (ed.). In: Měříme správně HDP?. 1. vyd. Praha : CEP, 2005, s. 87-104. ISBN 80-86547-42-6.


 • Working papers (včetně PSSS)

BENÁČEK, Vladimír. On the origins of entrepreneurship in transition countries : the case of Czechoslovak entrepreneurial elite. Prague : FSV UK, 2007. 36 s. Prague social science studies. Public policy and forward studies, PPF-022. ISSN 1801-5999.


BENÁČEK, Vladimír - PROKOP, Ladislav - VÍŠEK, Jan. Determining factors of trade and specialisation in transition : econometric testing of the Czech exports and imports, 1993-2001. Praha : FSV UK, 2006. 25 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-017. ISSN 1801-5999.


BENÁČEK, Vladimír. Determining factors of exports and imports : a synthesis of explanatory paradigms. Praha : FSV UK, 2006. 29 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-016. ISSN 1801-5999.


BENÁČEK, Vladimír - PROKOP, Ladislav - VÍŠEK, Jan. Determining factors of trade and specialisation in transition : econometric testing of the Czech exports and imports, 1993-2001. Praha : FSV UK, 2006. 25 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-017. ISSN 1801-5999.


BENÁČEK, Vladimír - PODPIERA, Jiří - PROKOP, Ladislav. Command economy after the shocks of opening up : the factors of adjustment and specialization in the Czech trade. Praha : Fakulta sociální věd UK, 2006. 28 s. Pražské sociálně vědní studie. Ekonomická řada, EC-013. ISSN 1801-5999.


GREGOR, Martin. Public sector efficiency in the new EU member states. Praha : FSV UK, 2006. 20 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-005. ISSN 1801-5999.


KREUZBERGOVÁ, Eva. Dismantling banking socialism in the Czech Republic. Praha : FSV UK, 2006. 44 s. Pražské sociálně vědní studie. Public policy and forward studies, PPF-006. ISSN 1801-5999.


BENÁČEK, Vladimír. Růst zkreslení HDP v prostředí transformace : implikace pro měření růstu a rozvoje české ekonomiky. Praha : FSV UK, 2005. 20 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-001. ISSN 1801-5999.


HORÁKOVÁ, Tereza. Kvalita českých vývozů a dovozů : kvantifikace pomocí vývoje jednotkových cen. Praha : FSV UK, 2005. 40 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-002. ISSN 1801-5999.


SLAVÍK, Ctirad. Reálná konvergence České republiky k EU v porovnání s ostatními novými členskými zeměmi. Praha : FSV UK, 2005. 32 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-003. ISSN 1801-5999.


BENÁČEK, Vladimír - PODPIERA, Jiří - PROKOP, Ladislav. Determining factors of Czech foreign trade : a cross-section time series perspective : working papers. FSV - IES a CESES : 2005. 34 s.* Modernizace a její aktéři

 • Články v impaktovaných časopisech světové databáze ISI

FRIČ, Pavol. Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, č. 2, s. 295-319. ISSN 0038-0288.


MACHONIN, Pavel - TUČEK, Milan - NEKOLA, Martin. The Czech economic elite after fifteen years of post-socialist transformation. Czech Sociological Review. 2006, roč. 42, č. 3, s. 537-556. ISSN 0038-0288.


 • Články v recenzovaných časopisech

PRUDKÝ, Libor. Náboženskost a hodnoty současných elit. Universum. 2006, roč. 16, č. 3, s. 25-27. ISSN 0862-8238.


Hloušková, Hana. O nespokojenosti občanů s politikou a politiky. Politologická revue. Prosinec/2005. Praha, 2005.


 • Odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných recenzovaných knihách

FRIČ, Pavol. Czech elites and general public : leadership, cohesion, and democracy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2010. 188 s. ISBN 978-80-246-1844-9.


FRIČ, Pavol - Benáček Vladimír. Elity tváří tvář vleklé krizi. In Riziková budoucnost : devět scénářů vývoje české společnosti. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2010, s. 17-28. ISBN 978-80-7378-110-1.


FRIČ, Pavol - PRUDKÝ, Libor - PATEROVÁ, Hana. The attitudes, behaviours, and values of elites and the general public in relation to strategic governance. In Strategic governance and the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 82-109. ISBN 978-80-246-1681-0.


FRIČ, Pavol. Vůdcovství českých elit. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 296 s. ISBN 978-80-247-2563-5.

Elektronická příloha  dotazníky z obou výzkumných šetření, ze kterých publikace vychází


FRIČ, Pavol. The bright and dark sides of informal networks in post-communist societies. In Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2008, s. 109-125. ISBN 978-80-7378-038-8.


FRIČ, Pavol - PRUDKÝ, Libor - PATEROVÁ, Hana. Postoje, chování a hodnoty elit a občanů ve vztahu ke strategickému vládnutí. In Strategické vládnutí a Česká republika. 1. vyd. Praha : Grada, 2007, s. 137-162. ISBN 978-80-247-2126-2


FRIČ, Pavol. L’évolution politique en Europe centrale apres 1989 et son impact sur le secteur a but non lucratif. In La citoyenneté démocratique dans l’Europe des vingt-sept. 1. vyd. Paris : L’Harmattan, 2007, s. 179-217. ISBN 978-2-296-03778-6.


 • Sborníky, články ve sbornících

FRIČ, Pavol. How to catch-up the West : the confrontation of the Czech public and elites strategies. In GATNAR, L. - LANE, D. (ed.). Popular opposition and support for different types of the EU integration. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2007, s. 57-74. ISBN 978-80-7399-194-4.


PATEROVÁ, Hana - FRIČ, Pavol - BEDNAŘÍK, Aleš. Vůdcovské chování českých elit. In Kortusová, M. (ed.). Česká republika v Evropské unii : proměny a inspirace : sborník příspěvků z konference Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, 2.-3. listopadu 2006 v Praze. Praha : CESES FSV UK, 2007, s. 34-44. ISBN 978-80-239-9568-8.


FRIČ, Pavol. Strategické myšlení veřejnosti a politických elit. In NĚMEC, J. - ŠŮSTKOVÁ, M. (ed.). III. kongres českých politologů : Olomouc 8.-10. 9. 2006. Praha : Česká společnost pro politické vědy, 2006, s. 192-204. ISBN 978-80-902176-0-7.


NEKOLA, Martin. Political Participation and Governance Effectiveness: Does Participation Matter?. In: ROSENBAUM, Allan – NEMEC, Juraj (ed.). Democratic Governance in the Central and Eastern European Countries. Bratislava: NISPAcee, 2006, pp. 393-406. ISBN 80-89013-25-2.


MACHONIN, Pavel – TUČEK, Milan – HARTOŠ, Petr – NEKOLA, Martin. České ekonomické elity po 15 letech postsocialistické transformace. In: TUČEK, Milan a kol. České elity po patnácti letech transformace. Praha : AV ČR, Sociologický ústav, 2006. ISBN 80-7330-084-2.


Frič P. Perspective Thinking of the Czech Elites. In Potůček M., Slintáková B. The Second Prague Workshop on Futures Studies Methodology. CESES FSV UK, 2005, s. 68-83. Studie CESES; č. 10/2005. ISSN 1801-1659 


 • Working papers (včetně PSSS)

FRIČ, Pavol - NEKOLA, Martin/Prudký, Libor. Elity a modernizace : průběžná zpráva z výzkumu. 1. vyd. Praha : CESES FSV UK, 2005. 123 s. ISSN 1801-1640.


01/05 - Elity a modernizace. Průběžná zpráva z výzkumu


FRIČ, Pavol - NEKOLA, Martin - PRUDKÝ, Libor. Veřejnost a elity jako aktéři modernizace. In Abramuszkinová Pavlíková, E. (ed.). Veřejnost a elity jako aktéři modernizace. 1. vyd. Praha : CESES FSV UK, 2005.


09/05 - Veřejnost a elity jako aktéři modernizace* Bezpečnost

 • Články v recenzovaných časopisech

BALABÁN, Miloš. Europe and the United States in the 'Asian' 21st Century: the Political, Economic and Security Context. Central European Journal of International & Security Studies. 2010, roč. 4, č. 1, s. 162-182. ISSN 1802-548X.


BALABÁN, Miloš. NATO a Rusko na konci první dekády 21. století : Nedůvěra, společné zájmy, spolupráce?. Vojenské rozhledy (Czech Military Review). 2010, roč. 19, č. 4, s. 89-99. ISSN 1210-3292.


RAŠEK, Antonín. Suverenita, celistvost, politická nezávislost : (tvorba strategických bezpečnostních dokumentů). Vojenské rozhledy. 2009, roč. 18 (50), č. 1, s. 3-22. ISSN 1210-3292.


RAŠEK, Antonín. Rostoucí role Číny a Indie v prognóze světové bezpečnosti. Vojenské rozhledy. 2009, roč. 18 (50), č. 3, s. 54-64. ISSN 1210-3292.


KARRAFA, Vladimír - BALABÁN, Miloš - RAŠEK, Antonín. Vývoj bezpečnostní politiky a strategie v období 1990-2009. Vojenské rozhledy. 2009, roč. 18 (50), č. 4, s. 5-22. ISSN 1210-3292.


RAŠEK, Antonín. Lokální války 1996 a ohniska napětí 2007. Vojenské rozhledy. 2008, roč. 17 (49), č. 2, s. 189-195. ISSN 1210-3292.


BALABÁN, Miloš. The conflicting rebirth of multipolarity in international relations. Central European Journal of International and Security Studies. 2008, roč. 2, č. 1, s. 58-78. ISSN 1802-548X.


BALABÁN, Miloš. Globální nerovnost jako globální bezpečnostní hrozba. Obrana a strategie. 2008, roč. 8, č. 1, s. 93-100. ISSN 1214-6463.


BALABÁN, Miloš. Degradace životního prostředí jako bezpečnostní hrozba. The science for population protection. 2008, roč. 0, č. 0, s. 7-16. ISSN 1803-568X.


RAŠEK, Antonín - BALABÁN, Miloš. Divoké karty v budoucím vývoji světové bezpečnosti. Vojenské rozhledy. 2008, roč. 17 (49), č. 2, s. 3-17. ISSN 1210-3292.


BALABÁN, Miloš - RAŠEK, Antonín - STEJSKAL, Libor. The extended concept of security and the Czech security practice. Central European Journal of Public Policy. 2008, roč. 2, č. 2, s. 40-67. ISSN 1802-4866.


RAŠEK, Antonín. Teoretické zázemí vědy o bezpečnosti a teorie středního dosahu. In: Vojenské rozhledy. 2007, roč. 16 (48), č. 4, s. 90-100. ISSN 1210-3292.


BALABÁN, Miloš. Bezpečnostní budoucnost v zahraničně politickém kontextu. Vojenské rozhledy. 2006, roč. 15 , č. 1, s. 3-24. ISSN 1210-3292.´


BALABÁN, Miloš. Historické reflexe a současné výzvy v procesu tvorby a realizace bezpečnostní politiky. Vojenské rozhledy. 2005, roč. 46, č. 2, s. 15-26. ISSN 1210-3292.


STEJSKAL, Libor. Výchova a vzdělávání občanů České republiky k obraně a ochraně a příprava na krizové situace : současný stav a perspektivy. Vojenské rozhledy. 2005, roč. 14 (46), č. 4, s. 99-112. ISSN 1210-3292.


 • Odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných recenzovaných knihách

BALABÁN, Miloš - RAŠEK, Antonín. Nezápadní aktéři světové bezpečnosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2010. 133 s. ISBN 978-80-246-1721-3.


BALABÁN, Miloš - STEJSKAL, Libor. Kapitoly o bezpečnosti. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2010. 483 s. ISBN 978-80-246-1863-0.


BALABÁN, Miloš - RAŠEK, Antonín. Bezpečnost. In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 280-306. ISBN 978-80-246-1655-1.


BALABÁN, Miloš. Nová dimenze multipolarity. In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 59-80. ISBN 978-80-246-1655-1.


BALABÁN, Miloš. Nezápadní tvář globalizace . In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 41-50. ISBN 978-80-246-1655-1.


BALABÁN, Miloš. Globální nerovnost jako globální hrozba. In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 51-58. ISBN 978-80-246-1655-1.


BALABÁN, Miloš. Degradace životního prostředí. In Česká republika - trendy,ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 31-40. ISBN 978-80-246-1655-1.


STEJSKAL, Libor. Bezpečnostní dimenze kvality a udržitelnosti života. In Strategické volby pro českou společnost : teoretická východiska. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008, s. 321-326. ISBN 978-80-86429-86-1.


KARÁSEK, Tomáš - STEJSKAL, Libor - ANDĚL, Petr - MORAVCOVÁ, Dagmar - HRUBÝ, Zdeněk - SVOBODA, Karel. European Union in a new security environment. 1. vyd. Prague : Matfyzpress, 2008. 130 s. ISBN 978-80-7378-075-3.


STEJSKAL, Libor. Difficulties with sustainable security for Europe. In European Union in a new security environment. 1. vyd. Prague : Matfyzpress, 2008, s. 9-14. ISBN 978-80-7378-075-3.


STEJSKAL, Libor. The security dimension of the quality and sustainability of life. In Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2008, s. 179-191. ISBN 978-80-7378-038-8.


BALABÁN, Miloš - DUCHEK, Jan - STEJSKAL, Libor. Kapitoly o bezpečnosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007. 254 s. ISBN 978-80-246-1440-3.


STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti. In Kapitoly o bezpečnosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007, s. 10-30. ISBN 978-80-246-1440-3.


 • Sborníky, články ve sbornících

STEJSKAL, Libor. Bezpečnost jako dimenze kvality a udržitelnosti života. In KORTUSOVÁ, M. (ed.). Česká republika v Evropské unii : proměny a inspirace. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Centrum pro sociální a ekonomické strategie, 2007, s. 24-33. ISBN 978-80-239-9568-8.


STEJSKAL, Libor. Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. 1. vyd. Praha : Úřad vlády České republiky, 2007. 152 s. ISBN 978-80-87041-17-8.


BALABÁN, Miloš. Perspektivy vývoje bezpečnostní situace ve světě a v Evropě v horizontu 2020-2025. In STEJSKAL, L. (ed.). Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. Praha : Úřad vlády ČR, 2007, s. 40-47. ISBN 978-80-87041-17-8.


BALABÁN, Miloš - NACHTMANNOVÁ, Marta - STEJSKAL, Libor (ed.). Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti : sborník z konference - Praha, 26. května 2005. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. 123 s. ISBN 80-246-1175-9.


BALABÁN, Miloš. Svět 2020 : perspektivy, tendence a hlavní aktéři vývoje bezpečnostní situace ve světě do roku 2020. In BALABÁN, M. (ed.). Bezpečnostní budoucnost České republiky : otázky, výzvy, problémy. 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2005, s. 7-33. ISBN 80-7278-306-8.


STEJSKAL, Libor. Rozšířené pojetí bezpečnosti jako výzva pro českou bezpečnostní politiku. In BALABÁN, M. (ed.). Bezpečnostní budoucnost České republiky : otázky, výzvy, problémy. 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2005, s. 34-48. ISBN 80-7278-306-8.


 • Jiné

BALABÁN, Miloš. Hlavní trendy, hrozby a rizika politického, ekonomického a sociálního a bezpečnostního vývoje ve světě v horizontu let 2020-2025. The Science for Population Protection. 2010, roč. 2, č. 1, s. 5-18. ISSN 1803-568X.


BALABÁN, Miloš - POTŮČEK, Martin. Aktuální stav a perspektivy globálního vládnutí. The Science for Population Protection. 2009, roč. 1, č. 1, s. 7-15. ISSN 1803-568X.


BALABÁN, Miloš - KORTUSOVÁ, Mirka - STEJSKAL, Libor. Podklady pro dokument 'Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020'. Praha : Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR, 2007. 27 s.


 • Odborné konference

Evropská unie jako globální a regionální bezpečnostní aktér (2006)


Bezpečnostní budoucnost EU a ČR: jak jsme na ni připraveni (2007)


Bezpečnostní strategie pro Evropu: nové perspektivy, nové výzvy (2008)


The Prague Conference on the European Way of Security (2009)


Bezpečnost Evropské unie a České republiky v multipolárním světě na začátku druhé. dekády 21. století (2009)


Budoucnost Evropy – lidé – zdroje – technologie (2010)


NATO v měnícím se světě a Nová strategická koncepce NATO 2010 (2010)


Více informací naleznete - Středisko bezpečnostní politiky* Metodologie analýzy a tvorby veřejných politik a strategií/ Metodologie analýzy a tvorby strategií a veřejných politik: problémově orientovaný přístup a jeho aplikace

 • Články v recenzovaných časopisech

VESELÝ, Arnošt. Teoretické a metodologické základy „výzkumu“ dobré praxe. AULA. 2010, roč. 18, č. 3, s. 3-14. ISSN 1210-6658.


VESELÝ, Arnošt. Problem delimitation in public policy analysis. Central European Journal of Public Policy. 2007, roč. 1, č. 1, s. 80-100. ISSN 1802-4866.


VESELÝ, Arnošt. Problem tree : a problem structuring heuristic . Central European Journal of Public Policy. 2008, roč. 2, č. 2, s. 68–81. ISSN 1802-4866. • Odborné recenzované knihy,  kapitoly v odborných recenzovaných knihách

VESELÝ, Arnošt. Metoda psaní scénářů budoucnosti v prognostice. In Riziková budoucnost : devět scénářů vývoje české společnosti. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2010, s. 10-16. ISBN 978-80-7378-110-1.


VESELÝ, Arnošt. Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. 1 vyd. Praha : Karolinum, 2009. 261 s. ISBN 978-80-246-1714-5.


OCHRANA, František. Metodologie vědy : (úvod do problému). 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 978-80-246-1609-4.


VESELÝ, Arnošt - NEKOLA, Martin. (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik : přístupy, metody a praxe. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2007. 407 s. ISBN 978-80-86429-75-5.


KALOUS, Jaroslav - ŠTOČEK, Jiří - VESELÝ, Arnošt. (Eds.) Educational policy studies in the Czech Republic. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 143 s. ISBN 978-80-7380-024-6.


KALOUS, Jaroslav - VESELÝ, Arnošt. (Eds.) Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006, 80-246-1261-5.


KALOUS, Jaroslav - VESELÝ, Arnošt. (Eds.) Vybrané problémy vzdělávací politiky. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006, 80-246-1262-3.


KALOUS, Jaroslav - VESELÝ, Arnošt. (Eds.) Teorie a nástroje vzdělávací politiky. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006, 80-246-1261-5.