ODKAZY
Pernica
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Pernica
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Ing. Bohuslav Pernica, PhD.


Tel: +420 973 21 70 59


Bohuslav PERNICA (nar. 1973) v roce 1997 absolutorium VVŠ PV ve Vyškově v oboru Finanční zabezpečení Armády České republiky. V letech 1997 až 1998 náčelník finanční služby 45. protileteckého raketového pluku v Kroměříži. Od roku 1998 do roku 2004 odborný asistent na Katedře obchodně finanční Fakulty ekonomiky obrany státu a logistiky VVŠ PV ve Vyškově. V roce 2003 doktorát na VVŠ PV s disertací Problém hospodárnosti a profesionalizace Armády České republiky. V letech 2004 až 2007 odborný asistent katedry ekonomie Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Od roku 2007 pracuje jako plánovač na sekci plánování sil Ministerstva obrany ČR.Konference

Příspěvky z konferencí:

 • 2007_09 DOBROVOLNÁ MILICE - DOPLNĚK ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

 • 2007_04 Některé aspekty státní politiky brannosti v pohledu teorie lidského kapitálu: případ České republiky

 • 2006_05 BOLOŇSKÝ PROCES A FORMOVÁNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO PŘÍPRAVU VOJENSKÉHO PROFESIONÁLNÍHO PERSONÁLU. – PROBLÉM NEJEN ČESKÉ REPUBLIKY

 • 2006_04 Příspěvek k metodice posuzování možností využití vnějších zdrojů v ozbrojených silách ČR

 • 2005_12 Příspěvek k metodice posuzování možností využití vnějších zdrojů v ozbrojených silách ČR

 • 2005_11 PROBLÉM APLIKOVÁNÍ METOD PRODUKČNÍHO MANAGEMENTU VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

 • 2005_10 PROBLÉM APLIKOVÁNÍ METOD PRODUKČNÍHO MANAGEMENTU VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

 • 2005_09 Efektivnost a kvalita ve veřejném sektoru – problém civilní služby

 • 2004_03 Reformy ozbrojených sil a jejich omezení reformami verejných rozpoctu na príkladu vybraných zemí

 • 2004_01 Problém konkurence mezi vojenskou a civilní cástí verejného sektoru na príkladu vojenských záchranných útvaru a složek integrovaného záchranného systému

 • 2003_10 Problém vztahu velikosti obsluhovaného systému a hospodárnosti jeho systému obslužného na príkladu vojenského vysokého školství

 • 2003_09 Problém spravedlnosti a hospodárnosti služby vojáku základní služby v ozbrojených silách Ceské republiky a obcanu ve výkonu civilní služby

 • 2002_10 PROBLÉM HOSPODÁRNOSTI PRI ZAJIŠTENÍ KARIÉRY VOJÁKA V PROFESIONÁLNÍ ARMÁDE

 • 2002_06 Zásada rovnomernosti cerpání výdaju státního rozpoctu a problém hospodárnosti výdaju kapitolního rozpoctu MO CR

 • 2001_11 Poznámky k ekonomickému prínosu vojenských univerzit pro regiony jejich dislokace

 • 2001_10b Od procesní kontroly verejných výdajových programu ke kontrole jejich výsledku: prípad ceského letectva

 • 2001_10a Česká politika, demokratická kontrola ozbrojených sil a profesionalizace: nejasnosti a omyly.

 • 2000_06 VOJENSKÉ FINANCE NEBO VOJENSKÉ VÝDAJE?

 • 2000_04 Některé problémy analýzy výkonnosti ozbrojených sil

 • 2000_01 Vliv armády na místní rozpočty v regionu její dislokace -případová studie „Vyškov”

 • 1999_05b Vztah ekonomického vzdělávání vojenských ekonomických specialistů a vyšších důstojníků - velitelů vojenských součástí (možné směry vývoje)

 • 1999_05a Finanční motivační plán vojenské součásti jako nástroj pro efektivní využití prostředků vynakládaných na služby lidských zdrojůČlánkyPernica

Ing. Bohuslav Pernica, PhD.


Tel: +420 973 21 70 59


Bohuslav PERNICA (nar. 1973) v roce 1997 absolutorium VVŠ PV ve Vyškově v oboru Finanční zabezpečení Armády České republiky. V letech 1997 až 1998 náčelník finanční služby 45. protileteckého raketového pluku v Kroměříži. Od roku 1998 do roku 2004 odborný asistent na Katedře obchodně finanční Fakulty ekonomiky obrany státu a logistiky VVŠ PV ve Vyškově. V roce 2003 doktorát na VVŠ PV s disertací Problém hospodárnosti a profesionalizace Armády České republiky. V letech 2004 až 2007 odborný asistent katedry ekonomie Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Od roku 2007 pracuje jako plánovač na sekci plánování sil Ministerstva obrany ČR.Konference

Příspěvky z konferencí:ČlánkyPowerpointové prezentaceDoktorská disertační práce