ODKAZY
2009
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Publikace
2009
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Inventura hodnot

Libor Prudký a kol.

Academia 2009, Praha

ISBN 978 80 200 1751 2

341 str.


Výzkumný tým pod vedením Ing. Libora Prudkého, PhD., uspořádal, zpracoval a v základních otázkách interpretoval empirické sociologické výzkumy, které se na souborech reprezentativních za celou společnost České republiky, zabývaly zkoumáním hodnot. Výzkumy prezentují hodnoty jako to, co existuje - bez ohledu, zda to odpovídá nějakému kontextu hodnot. V tomto směru jde skutečně o inventuru hodnot v této zemi, od sedmdesátých let minulého století až do současnosti.

Jde o první publikaci na toto téma. Na ni budou navazovat další, které se budou zabývat hodnotami jako tím, co má být (co je žádoucí), a také hodnotami jako spolutvůrci sociálního uspořádání společnosti.

Publikace je určena pro výuku sociálních věd, jako východisko pro výzkum navazující na řadu témat v ní uvedených, pro práci odborníků z jiných oblastí, včetně publicistiky, mediální práce, marketingových analýz, vzdělávání, výchovy, politiky či vládnutí.
Strategic Governance and the Czech Republic

Potůček, M. et al.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2009

Počet stran: 194

ISBN 978-80-246-1681-0.

Publikace se zabývá konceptuálními základy strategického vládnutí a možnostmi jeho analýzy prostřednictvím indikátorů. Sumarizuje historii pokusů o strategické vládnutí v ČR v kontextu globalizace a evropské integrace po roce 1989. Zabývá se i rolí aktérů strategického vládnutí - elit, veřejnosti, politických stran, médií a veřejných rozpočtů. V poslední kapitole jsou krátce představeny vybrané strategické dokumenty, které vznikly na národní, regionální nebo lokální úrovni. V knize jsou identifikovány cesty k zavedení a/nebo ke zlepšení procesů strategického vládnutí, zejména na centrální úrovni veřejné správy.
Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti

Potůček, M. - Mašková, M. a kol.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2009

Počet stran: 364

IBN 978-80-246-1655-1.


Publikace identifikuje důležité, empiricky zachytitelné vývojové trendy české společnosti i jejího vnějšího prostředí. V první části je identifikace trendů zasazena do širšího metodologického rámce tvorby vizí a strategií pro český stát. Je zde představen modulární přístup, v němž poznatky o těchto trendech vystupují jako předpoklady uplatnění ostatních prvků prognostického postupu. Následuje rozbor čtyř důležitých globálních trendů s dlouhodobým působením. Degradace životního prostředí, nezápadní tvář globalizace, globální nerovnost jako globální hrozba a nová multipolarita, to jsou hlavní vnější trendy, které budou výrazně ovlivňovat i budoucnost České republiky. Vnitřní trendy jsou rozděleny do deseti oblastí, které byly identifikovány jako důležité součásti výkladu společenského pohybu. Publikace se zaměřuje na vývojovou dynamiku práva, ekonomiky, politického systému, vzdělávání, inovací, dále na populační vývoj, přírodu a životní prostředí, suroviny, bezpečnost a hodnoty v české společnosti z hlediska výhledu vývoje v dané oblasti i vztahu ke kritériu kvality a udržitelnosti života.. Závěr nabízí stručnou metaúvahu o aktuální i potenciální sociální dynamice a o tom, jak se promítá do formulace strategických úloh pro českou společnost


2009
Inventura hodnot

Libor Prudký a kol.

Academia 2009, Praha

ISBN 978 80 200 1751 2

341 str.


Výzkumný tým pod vedením Ing. Libora Prudkého, PhD., uspořádal, zpracoval a v základních otázkách interpretoval empirické sociologické výzkumy, které se na souborech reprezentativních za celou společnost České republiky, zabývaly zkoumáním hodnot. Výzkumy prezentují hodnoty jako to, co existuje - bez ohledu, zda to odpovídá nějakému kontextu hodnot. V tomto směru jde skutečně o inventuru hodnot v této zemi, od sedmdesátých let minulého století až do současnosti.

Jde o první publikaci na toto téma. Na ni budou navazovat další, které se budou zabývat hodnotami jako tím, co má být (co je žádoucí), a také hodnotami jako spolutvůrci sociálního uspořádání společnosti.

Publikace je určena pro výuku sociálních věd, jako východisko pro výzkum navazující na řadu témat v ní uvedených, pro práci odborníků z jiných oblastí, včetně publicistiky, mediální práce, marketingových analýz, vzdělávání, výchovy, politiky či vládnutí.
Strategic Governance and the Czech Republic

Potůček, M. et al.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2009

Počet stran: 194

ISBN 978-80-246-1681-0.

Publikace se zabývá konceptuálními základy strategického vládnutí a možnostmi jeho analýzy prostřednictvím indikátorů. Sumarizuje historii pokusů o strategické vládnutí v ČR v kontextu globalizace a evropské integrace po roce 1989. Zabývá se i rolí aktérů strategického vládnutí - elit, veřejnosti, politických stran, médií a veřejných rozpočtů. V poslední kapitole jsou krátce představeny vybrané strategické dokumenty, které vznikly na národní, regionální nebo lokální úrovni. V knize jsou identifikovány cesty k zavedení a/nebo ke zlepšení procesů strategického vládnutí, zejména na centrální úrovni veřejné správy.
Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti

Potůček, M. - Mašková, M. a kol.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2009

Počet stran: 364

IBN 978-80-246-1655-1.


Publikace identifikuje důležité, empiricky zachytitelné vývojové trendy české společnosti i jejího vnějšího prostředí. V první části je identifikace trendů zasazena do širšího metodologického rámce tvorby vizí a strategií pro český stát. Je zde představen modulární přístup, v němž poznatky o těchto trendech vystupují jako předpoklady uplatnění ostatních prvků prognostického postupu. Následuje rozbor čtyř důležitých globálních trendů s dlouhodobým působením. Degradace životního prostředí, nezápadní tvář globalizace, globální nerovnost jako globální hrozba a nová multipolarita, to jsou hlavní vnější trendy, které budou výrazně ovlivňovat i budoucnost České republiky. Vnitřní trendy jsou rozděleny do deseti oblastí, které byly identifikovány jako důležité součásti výkladu společenského pohybu. Publikace se zaměřuje na vývojovou dynamiku práva, ekonomiky, politického systému, vzdělávání, inovací, dále na populační vývoj, přírodu a životní prostředí, suroviny, bezpečnost a hodnoty v české společnosti z hlediska výhledu vývoje v dané oblasti i vztahu ke kritériu kvality a udržitelnosti života.. Závěr nabízí stručnou metaúvahu o aktuální i potenciální sociální dynamice a o tom, jak se promítá do formulace strategických úloh pro českou společnost