ODKAZY
2008
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Publikace
2008
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Capacities of Governance in the Czech Republic

M. Potůček (editor)

Matfyzpress, Praha 2008


Kniha je věnována problémům a perspektivám vládnutí v České republice. Soustředí se jednak na vnitřní specifické faktory ovlivňující kvalitu a kapacity vládnutí v české republice, jednak na mezinárodní kontext, kde jako nejvýznamnější faktor působí, vedle procesu globalizace, začleňování naší země do institucionálních struktur Evropské unie.  
Strategické volby pro českou společnost – teoretická východiska.

Potůček, M. – Musil, J. – Mašková, M.(eds):

Praha, Sociologické nakladatelství 2008,

Počet stran: 375


Publikace objasňuje problémy, vývojová ohrožení a rozvojové příležitosti české společnosti v kontextu globalizace a evropské integrace ve výhledu budoucích desetiletí. Shromažďuje relevantní teoretické výklady jejích sociálních, ekonomických, politických a institucionálních proměn na cestě hledání dynamické rovnováhy mezi uplatněním trhu, státu a občanského sektoru, mezi různými úrovněmi vládnutí (především úrovní národního státu a Evropské unie), to vše s přihlédnutím k subjektivním charakteristikám zúčastněných aktérů (elit a veřejnosti).
Vůdcovství českých elit

Autor: Pavol Frič a kol.

ISBN: 978-80-247-2563-5

Počet stran: 296

Vazba: brožovaná

Vydání: 1.

Nakladatelství Grada, Praha

Datum vydání: 1.7.2008


Slova „vůdce“ a „vůdcovství“ vyvolávají u velké části české populace nepříjemné reminiscence na dva totalitní režimy, které tuto zemi ovládly na podstatnou část dvacátého století. Prvním z nich byl fašismus s jeho „Führerprinzipem“ a druhým socialismus s nechvalně známým kultem osobnosti proletářských vůdců. Slovo „Vůdce“ jakoby trvale stigmatizováno postavami Hitlera a Stalina. Nicméně málokdo i dnes popírá, že z hlediska úspěchu jakékoliv společnosti je důležité, jestli má elity, které ji vedou dobře, a občané své vůdce ochotně a s velkou mírou důvěry následují. Také české elity pretendují na pozici vůdců společnosti, ale příliš se jim to nedaří. V očích veřejnosti nejsou pravými elitami, chybí jim image schopných a neúplatných lidí na správném místě.


Česká veřejnost ráda vidí své elity na kolenou v prachu plebejskosti a pro elitní pozice vůdců se jí nikdo nezdá dost dobrý. Elitám stačí vůdcovství předstírat a veřejnost své nedostatky omlouvá špatným příkladem elit. Oběma stranám toto nenáročné prostředí v podstatě vyhovuje.
Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republics, 1989 to the Present

Richard M. Scheffler

Martin Potůček (editors)

ISBN: 978-80-246-1466-3

Nakladatelství Karolinum, Praha 2008


Témata:

The Forgotten Problem of Mental Illness: Lost Opportunities and Glimmers of Hope

The History of Mental Health Care in Czechoslovakia

Mental Health Status of the Czech and Slovak Populations

Mental Health Policies and Legislation

Organizational Structures

Promotion, Prevention and Treatment

Financing Mental Health Care

Advocacy, Stigma, and Self-Help

Human Resources and Training

Research and Evaluation


Tato kniha je výsledkem dlouhodobé spolupráce Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy s The School of Public Health, University of California in Berkeley. Obě instituce spolupracují již od roku 2002 na projektu „Finance and Delivery of Mental Health Services in Central and Eastern Europe“, jehož cílem je realizace vysoce kvalifikovaného mezioborového studia v USA pro ekonomy, sociology, psychology, lékaře, případně absolventy jiných sociálních a politických věd na postdoktorské úrovni z České republiky, Slovenska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska.Kapitoly o bezpečnosti

Editoři: Balabán, Miloš - Duchek, Jan - Stejskal, Libor

ISBN: 978-80-246-1440-3

Počet stran: 430

Vazba: brožovaná

Vydání: 1.

Nakladatelství Karolinum, Praha

Datum vydání: 19.3.2008


Kapitoly o bezpečnosti představují publikaci, která se zabývá ve velmi širokém kontextu procesem zajišťování bezpečnosti ČR na národní i mezinárodní úrovni. Tematické okruhy publikace jsou zaměřeny na teoretické aspekty bezpečnosti, legislativní právní a ekonomickou dimenzi zajišťování bezpečnosti a fungování, strukturu, vzájemné vazby a komponenty bezpečnostního systému. Pozornost je věnována i mezinárodnímu rámci zajišťování bezpečnosti, především s ohledem na členství ČR v EU a NATO.
Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe

Autor: Veselý, Arnošt a Nekola, Martin

ISBN: 978-80-86429-75-5  

Grant / podpora: Výzkumný záměr MSM0021620841 

Počet stran: 407

Vazba: brož.

Vydání: 1.

Datum vydání: 18.3.2008

Kniha je určena všem, kteří nějakým způsobem analyzují a vytvářejí veřejnou politiku a hledají podněty pro zdokonalení své práce. V první části pojednává o základech veřejné politiky jako vědní disciplíny - čtenář se v ní dozví, jak tato disciplína vznikala, jaké dokumenty mohou být výsledkem politického procesu i jak a podle jakých teorií proces tvorby politiky reálně probíhá. Najde zde také různé návody na to, jak by se veřejná politika měla analyzovat a tvořit a jaké dovednosti a vlastnosti jsou pro analytika veřejné politiky důležité. Druhá část je věnována metodám a metodologii analýzy a tvorby veřejné politiky a je členěna podle základního modelu procesu policy analysis - od vymezení problému, přes návrh a výběr řešení až po jejich implementaci a evaluaci. Neopomíjí však ani důležitou otázku obecné metodologie výzkumu ve veřejné politice a podává přehled základních metod sběru a analýzy dat.


Co je to veřejněpolitický problém a jak ho vymezit?

Jak lze nejlépe definovat veřejněpolitické cíle a kritéria?

Kde a jak hledat varianty řešení problémů?

Jak prognózovat výsledky a důsledky určitých politik?

Jak porovnávat různé varianty veřejných politik?

Jak nejlépe schválené politiky převést do praxe?

Jak měřit a vyhodnocovat výsledky veřejných politik a programů?
2008
Capacities of Governance in the Czech Republic

M. Potůček (editor)

Matfyzpress, Praha 2008


Kniha je věnována problémům a perspektivám vládnutí v České republice. Soustředí se jednak na vnitřní specifické faktory ovlivňující kvalitu a kapacity vládnutí v české republice, jednak na mezinárodní kontext, kde jako nejvýznamnější faktor působí, vedle procesu globalizace, začleňování naší země do institucionálních struktur Evropské unie.  
Strategické volby pro českou společnost – teoretická východiska.

Potůček, M. – Musil, J. – Mašková, M.(eds):

Praha, Sociologické nakladatelství 2008,

Počet stran: 375


Publikace objasňuje problémy, vývojová ohrožení a rozvojové příležitosti české společnosti v kontextu globalizace a evropské integrace ve výhledu budoucích desetiletí. Shromažďuje relevantní teoretické výklady jejích sociálních, ekonomických, politických a institucionálních proměn na cestě hledání dynamické rovnováhy mezi uplatněním trhu, státu a občanského sektoru, mezi různými úrovněmi vládnutí (především úrovní národního státu a Evropské unie), to vše s přihlédnutím k subjektivním charakteristikám zúčastněných aktérů (elit a veřejnosti).
Vůdcovství českých elit

Autor: Pavol Frič a kol.

ISBN: 978-80-247-2563-5

Počet stran: 296

Vazba: brožovaná

Vydání: 1.

Nakladatelství Grada, Praha

Datum vydání: 1.7.2008


Slova „vůdce“ a „vůdcovství“ vyvolávají u velké části české populace nepříjemné reminiscence na dva totalitní režimy, které tuto zemi ovládly na podstatnou část dvacátého století. Prvním z nich byl fašismus s jeho „Führerprinzipem“ a druhým socialismus s nechvalně známým kultem osobnosti proletářských vůdců. Slovo „Vůdce“ jakoby trvale stigmatizováno postavami Hitlera a Stalina. Nicméně málokdo i dnes popírá, že z hlediska úspěchu jakékoliv společnosti je důležité, jestli má elity, které ji vedou dobře, a občané své vůdce ochotně a s velkou mírou důvěry následují. Také české elity pretendují na pozici vůdců společnosti, ale příliš se jim to nedaří. V očích veřejnosti nejsou pravými elitami, chybí jim image schopných a neúplatných lidí na správném místě.


Česká veřejnost ráda vidí své elity na kolenou v prachu plebejskosti a pro elitní pozice vůdců se jí nikdo nezdá dost dobrý. Elitám stačí vůdcovství předstírat a veřejnost své nedostatky omlouvá špatným příkladem elit. Oběma stranám toto nenáročné prostředí v podstatě vyhovuje.
Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republics, 1989 to the Present

Richard M. Scheffler

Martin Potůček (editors)

ISBN: 978-80-246-1466-3

Nakladatelství Karolinum, Praha 2008


Témata:

The Forgotten Problem of Mental Illness: Lost Opportunities and Glimmers of Hope

The History of Mental Health Care in Czechoslovakia

Mental Health Status of the Czech and Slovak Populations

Mental Health Policies and Legislation

Organizational Structures

Promotion, Prevention and Treatment

Financing Mental Health Care

Advocacy, Stigma, and Self-Help

Human Resources and Training

Research and Evaluation


Tato kniha je výsledkem dlouhodobé spolupráce Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy s The School of Public Health, University of California in Berkeley. Obě instituce spolupracují již od roku 2002 na projektu „Finance and Delivery of Mental Health Services in Central and Eastern Europe“, jehož cílem je realizace vysoce kvalifikovaného mezioborového studia v USA pro ekonomy, sociology, psychology, lékaře, případně absolventy jiných sociálních a politických věd na postdoktorské úrovni z České republiky, Slovenska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska.Kapitoly o bezpečnosti

Editoři: Balabán, Miloš - Duchek, Jan - Stejskal, Libor

ISBN: 978-80-246-1440-3

Počet stran: 430

Vazba: brožovaná

Vydání: 1.

Nakladatelství Karolinum, Praha

Datum vydání: 19.3.2008


Kapitoly o bezpečnosti představují publikaci, která se zabývá ve velmi širokém kontextu procesem zajišťování bezpečnosti ČR na národní i mezinárodní úrovni. Tematické okruhy publikace jsou zaměřeny na teoretické aspekty bezpečnosti, legislativní právní a ekonomickou dimenzi zajišťování bezpečnosti a fungování, strukturu, vzájemné vazby a komponenty bezpečnostního systému. Pozornost je věnována i mezinárodnímu rámci zajišťování bezpečnosti, především s ohledem na členství ČR v EU a NATO.
Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe

Autor: Veselý, Arnošt a Nekola, Martin

ISBN: 978-80-86429-75-5  

Grant / podpora: Výzkumný záměr MSM0021620841 

Počet stran: 407

Vazba: brož.

Vydání: 1.

Datum vydání: 18.3.2008

Kniha je určena všem, kteří nějakým způsobem analyzují a vytvářejí veřejnou politiku a hledají podněty pro zdokonalení své práce. V první části pojednává o základech veřejné politiky jako vědní disciplíny - čtenář se v ní dozví, jak tato disciplína vznikala, jaké dokumenty mohou být výsledkem politického procesu i jak a podle jakých teorií proces tvorby politiky reálně probíhá. Najde zde také různé návody na to, jak by se veřejná politika měla analyzovat a tvořit a jaké dovednosti a vlastnosti jsou pro analytika veřejné politiky důležité. Druhá část je věnována metodám a metodologii analýzy a tvorby veřejné politiky a je členěna podle základního modelu procesu policy analysis - od vymezení problému, přes návrh a výběr řešení až po jejich implementaci a evaluaci. Neopomíjí však ani důležitou otázku obecné metodologie výzkumu ve veřejné politice a podává přehled základních metod sběru a analýzy dat.


Co je to veřejněpolitický problém a jak ho vymezit?

Jak lze nejlépe definovat veřejněpolitické cíle a kritéria?

Kde a jak hledat varianty řešení problémů?

Jak prognózovat výsledky a důsledky určitých politik?

Jak porovnávat různé varianty veřejných politik?

Jak nejlépe schválené politiky převést do praxe?

Jak měřit a vyhodnocovat výsledky veřejných politik a programů?