ODKAZY
2007
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Publikace
2007
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Sborník Česká republika v EU

Sborník příspěvků z konference CESES FSV UK

2. - 3. listopadu 2006

Praha, AVAS s.r.o. 2007

V této knize naleznete soubor příspěvků, které byly předneseny na konferenci „Česká republika v Evropské unii: inspirace a proměny“. Konference byla uspořádána ve dnech 2. -3. listopadu 2006 v Praze ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti a jejím fondem Čerych. Mediálními partnery byly týdeník Ekonom a český informační portál EurActiv.cz.Sociální vyloučení a sociální politika

Tomáš Sirovátka, editor

Masarykova Univerzita Brno

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha

Brno 2006

177 stran

V této knize dostává čtenář do rukou soubor příspěvků, které byly předneseny na konferenci "Sociální vyloučení a sociální politika". Jsou v ní shrnuty zkušenosti v oblasti sociálního vyloučení a sociálního začleňování z České republiky i ze Slovenska a je v ní také poskytnuta řada mezinárodních srovnání v této oblasti. Soubor příspěvků jsme rozdělili do tří částí. V první se zabýváme konceptem sociálního vyloučení, jeho zdroji a projevy, ve druhé možnostmi sociálního začleňování v celkovém kontextu systému sociální politiky, ve třetí pak rozvojem strategie a agendy sociálního začleňování.


Naleznete zde i příspěvek Jiřího Musila : „Regionální a místní formy sociálního vyloučení a jak jim čelit – problém vnitřních periférií v České republice“ a Martina Potůčka : „Evropské a národní strategie sociálního začleňování – teorie a praxe“.

2007
Sborník Česká republika v EU

Sborník příspěvků z konference CESES FSV UK

2. - 3. listopadu 2006

Praha, AVAS s.r.o. 2007

V této knize naleznete soubor příspěvků, které byly předneseny na konferenci „Česká republika v Evropské unii: inspirace a proměny“. Konference byla uspořádána ve dnech 2. -3. listopadu 2006 v Praze ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti a jejím fondem Čerych. Mediálními partnery byly týdeník Ekonom a český informační portál EurActiv.cz.Sociální vyloučení a sociální politika

Tomáš Sirovátka, editor

Masarykova Univerzita Brno

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha

Brno 2006

177 stran

V této knize dostává čtenář do rukou soubor příspěvků, které byly předneseny na konferenci "Sociální vyloučení a sociální politika". Jsou v ní shrnuty zkušenosti v oblasti sociálního vyloučení a sociálního začleňování z České republiky i ze Slovenska a je v ní také poskytnuta řada mezinárodních srovnání v této oblasti. Soubor příspěvků jsme rozdělili do tří částí. V první se zabýváme konceptem sociálního vyloučení, jeho zdroji a projevy, ve druhé možnostmi sociálního začleňování v celkovém kontextu systému sociální politiky, ve třetí pak rozvojem strategie a agendy sociálního začleňování.


Naleznete zde i příspěvek Jiřího Musila : „Regionální a místní formy sociálního vyloučení a jak jim čelit – problém vnitřních periférií v České republice“ a Martina Potůčka : „Evropské a národní strategie sociálního začleňování – teorie a praxe“.