ODKAZY
Studie CESES
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Studie CESES
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

STUDIE CESES

CESES od roku 2003 vydává pracovní sešity nazvané Studie CESES / CESES Papers. Studie mají sloužit především k prezentaci textů pracovníků CESES, které nebyly dosud uveřejněny v publikacích Centra nebo byly uveřejněny pouze ve zkrácené podobě.


Studie vychází v českém nebo anglickém jazyce v těchto tematických řadách - Analytik, Praktik, Metodolog a Teoretik.ISSN: 1801-1640 (tištěná verze)

ISSN: 1801-1519 (elektronická verze)


Rok 2010/2011

Název

Autor

MB

Hodnotová a sociální reprodukce v rodině:první výsledky z výzkumu dvou generací

Šmídová M., Vávra M. (eds.)

0,8ROK 2009/2010

Název

Autor

MB

Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti

Musil J.

0,8ROK 2008

Název

Autor

MB

Periferie zblízka. Studie tří periferních obcí a jejich sousedů.

Abramuszkinová E., Kučerová E., Šmídová M.

4,1

Sociální a kulturní společnost v diferencované společnosti

Jiří Musil

0,8ROK 2005

Název

Autor

MB

01/05 - Elity a modernizace. Průběžná zpráva z výzkumu

Frič, P., Nekola, M. a Prudký, L.

3,2

02/05 - Reálná konvergence České republiky k EU v porovnání s ostatními novými členskými zeměmi

Slavík, C.

1,2

03/05 - Růst zkreslení HDP v prostředí transformace: implikace pro měření růstu a rozvoje české ekonomiky

Benáček, V.

0,7

04/05 - Kvalita českých vývozů a dovozů: Kvalifikace pomocí vývoje jednotlivých cen

Horáková, T.

1,2

05/05 - Metody a metodologie vymezení problému: Strukturace, definice, modelování a formulace problému v policy analysis

Veselý, A.

0,9

06/05 - Veřejné rozpočty jako nástroj veřejné politiky a strategického vládnutí

Ochrana, Fr.

1,4

07/05 - Evaluace ve veřejné politice

Hloušková H., Ochrana, F., Nekola, M.

2,5

08/05 - Veřejná politika a proces její tvorby. Co je "policy" a jak vzniká.

Veselý, A., Drhová, Z. a Nachtmannová, M.

1,3

09/05 - Veřejnost a elity jako aktéři modernizace

Frič, P., Nekola, M. a Prudký, L.

2,1

10/05 - The Second Prague Workshop on Futures Studies Methodology

Potůček, M., Slintáková, B. (eds.)

5,5

11/05 - Rodinná péče o staré lidi

Jeřábek, H. a kol.

2,1ROK 2003

Název

Autor

MB

Internetoví Češi na cestě za svojí budoucností

Bednařík, A.

2,0


Studie CESES

STUDIE CESES

CESES od roku 2003 vydává pracovní sešity nazvané Studie CESES / CESES Papers. Studie mají sloužit především k prezentaci textů pracovníků CESES, které nebyly dosud uveřejněny v publikacích Centra nebo byly uveřejněny pouze ve zkrácené podobě.


Studie vychází v českém nebo anglickém jazyce v těchto tematických řadách - Analytik, Praktik, Metodolog a Teoretik.ISSN: 1801-1640 (tištěná verze)

ISSN: 1801-1519 (elektronická verze)


Rok 2010/2011

Název

Autor

MB

Hodnotová a sociální reprodukce v rodině:první výsledky z výzkumu dvou generací

Šmídová M., Vávra M. (eds.)

0,8ROK 2009/2010

Název

Autor

MB

Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti

Musil J.

0,8ROK 2008

Název

Autor

MB

Periferie zblízka. Studie tří periferních obcí a jejich sousedů.

Abramuszkinová E., Kučerová E., Šmídová M.

4,1

Sociální a kulturní společnost v diferencované společnosti

Jiří Musil

0,8ROK 2007

Název

Autor

MB

01/07 - Srovnání dvou aspektů sociální soudržnosti v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Finsku a Řecku


Michaela Šmídová

Miroslava Rákoczyová

2,7

02/07 - Hodnotový portrét evropských zemí. Srovnávací analýza s použitím přístupu Shaloma Schwartze

Martin Vávra

1,8

03/07 - Přístupy k sociologickému zkoumání kultury a stratifikace

Ivo Bayer, Jiří Šafr, Kateřina Vojtíšková

1,7ROK 2006

Název

Autor

MB

01/06 - Literature Review on Civil Society, Citizenship and Civic Participation int the Czech Republic

Potůček M. et al.

1,0

02/06 - Vnitřní periferie České republiky,sociální soudržnost a sociální vyloučení

Musil J., Müller J.

7,9

03/06 - Sociální vyloučení a sociální začleňování v České republice jako veřejně politická agenda

Rákoczyová M,

Sirovátka T. a kol.

1,0

04/06 - Přístup k sociologickému empirickému zkoumání hodnot

Libor Prudký

1,0
ROK 2005

Název

Autor

MB

01/05 - Elity a modernizace. Průběžná zpráva z výzkumu

Frič, P., Nekola, M. a Prudký, L.

3,2

02/05 - Reálná konvergence České republiky k EU v porovnání s ostatními novými členskými zeměmi

Slavík, C.

1,2

03/05 - Růst zkreslení HDP v prostředí transformace: implikace pro měření růstu a rozvoje české ekonomiky

Benáček, V.

0,7

04/05 - Kvalita českých vývozů a dovozů: Kvalifikace pomocí vývoje jednotlivých cen

Horáková, T.

1,2

05/05 - Metody a metodologie vymezení problému: Strukturace, definice, modelování a formulace problému v policy analysis

Veselý, A.

0,9

06/05 - Veřejné rozpočty jako nástroj veřejné politiky a strategického vládnutí

Ochrana, Fr.

1,4

07/05 - Evaluace ve veřejné politice

Hloušková H., Ochrana, F., Nekola, M.

2,5

08/05 - Veřejná politika a proces její tvorby. Co je "policy" a jak vzniká.

Veselý, A., Drhová, Z. a Nachtmannová, M.

1,3

09/05 - Veřejnost a elity jako aktéři modernizace

Frič, P., Nekola, M. a Prudký, L.

2,1

10/05 - The Second Prague Workshop on Futures Studies Methodology

Potůček, M., Slintáková, B. (eds.)

5,5

11/05 - Rodinná péče o staré lidi

Jeřábek, H. a kol.

2,1ROK 2004

Název

Autor

MB

Kultivace vědění v klíčový faktor produkce

Veselý, A., Kalous, J., Marková, J.

2,4

Vstup ČR do prostoru politické komunikace a rozhodování v EU

Balabán, M. a kol.

0,7

Politický vývoj ve střední Evropě po r. 1989 a jeho dopad na neziskový sektor

Frič, P.

0,5

Political developments after 1989 and their impact on the nonprofit sector

Frič, P.

0,5

Modernizace veřejné správy a vybraných veřejných služeb

Ochrana, Fr.

2,0

Understanding Governance: Theory, Measurement and Practice

Potůček, M., Veselý, A., Nekola, M.

4,5

Zpráva o stavu země a její oponentské posudky

Potůček, M. a kol.

0,5

Czech Welfare State: Changing environment, changing institutions / Český stát veřejných sociálních služeb: měnící se prostředí, měnící se instituce

Potůček, M., Mašková, M., Ochrana, Fr., Kuchař, P.

5,2

Experti k problematice mechanismů rozvoje sociální soudržnosti v naší společnosti

Prudký, L.

2,2

Pojetí sociální soudržnosti v soudobé sociologii a politologii

Musil, J. a kol.

1,4

Církve a sociální soudržnost v naší zemi

Prudký, L.

1,8

The First Prague Workshop on Futures Studies Methodology

Potůček, M., Nováček, P. a Slintáková, B.

2,6ROK 2003

Název

Autor

MB

Internetoví Češi na cestě za svojí budoucností

Bednařík, A.

2,0