ODKAZY
Vedení
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Lidé
Vedení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. - vedoucí CESES FSV UK - vzdělávací politika, politika výzkumu a vývoje, teorie a strategie společnosti vědění, metodologie veřejné politiky

• Email: veselya@fsv.cuni.cz

• Tel: +420 224 090 514


RNDr. Miroslava Klejnová, CSc. - zástupkyně vedoucího a tajemnice - populační vývoj a jeho sociální a politické souvislosti

• Email: klejnova@fsv.cuni.cz

• Tel: +420 224 090 514

VedeníProf. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. - vedoucí CESES FSV UK - vzdělávací politika, politika výzkumu a vývoje, teorie a strategie společnosti vědění, metodologie veřejné politiky

• Email: veselya@fsv.cuni.cz

• Tel: +420 224 090 514


RNDr. Miroslava Klejnová, CSc. - zástupkyně vedoucího a tajemnice - populační vývoj a jeho sociální a politické souvislosti

• Email: klejnova@fsv.cuni.cz

• Tel: +420 224 090 514