ODKAZY
Poslání
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
O nás
Poslání
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Centrum pro sociální a ekonomické strategie je interdisciplinární výzkumné a výukové pracoviště rozvíjející teorii, metodologii a praxi zkoumání možných budoucností a uplatnění analýz a prognóz v řídící praxi. Za tím účelem:

  • identifikuje klíčové problémy a rozvojové priority ČR;

  • zpracovává dílčí i souhrnné analýzy, scénáře, vize a strategie sociálního, ekonomického, environmentálního a politického vývoje ČR v evropském a globálním kontextu;

  • rozvíjí dialog s odborníky, politiky, představiteli veřejné správy, občanského sektoru i se samotnými občany;

  • vytváří poznávací a metodické předpoklady pro zkvalitňování strategického řízení země.

PosláníCentrum pro sociální a ekonomické strategie je interdisciplinární výzkumné a výukové pracoviště rozvíjející teorii, metodologii a praxi zkoumání možných budoucností a uplatnění analýz a prognóz v řídící praxi. Za tím účelem: