ODKAZY
Od praxe k teorii a zpět: inovace studijního oboru VSP
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Ukončené I
Od praxe k teorii a zpět: inovace studijního oboru VSP
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Projekt OPPA CZ.2.17/3.1.00/31197 „Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského studijního oboru Veřejná a sociální politika“


Základním cílem projektu je výrazně přiblížit obsah vzdělávání poskytovaného v rámci magisterského a doktorského studijního oboru "Veřejná a sociální politika" (kódy SO KKOV: 67031T; 6731V016) na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy potřebám uplatnění jeho absolventů v praxi, a to výrazným zkvalitněním obsahu a metod výuky. Základním prostředkem realizace tohoto cíle bude přenos nároků praxe do obsahu studia (tak, jak budou artikulovány studenty kombinovaného magisterského studia), do rozvoje teorie a metod obecně (především v obsahu a výsledcích doktorského studijního oboru).


Dílčí cíle projektu jsou:


 1. Provést podrobnou analýzu již prvotně stanovené poptávky studentů (cílové skupiny) a absolventů působících v praxi po inovaci vzdělání v oblasti výkonu efektivní veřejné politiky a správy. Tu realizovat formou anket u cílových skupin.

 2. Na základě detailně stanovených potřeb u potenciálních cílových skupin vypracovat inovované vzdělávací programy studijního oboru "Veřejná a sociální politika" pro magisterský a doktorský stupeň studia.

 3. Vytvořit a otestovat čtyři nové a dva inovované předměty zaměřené na efektivní veřejnou správu a analýzu a tvorbu veřejných politik a programů.

 4. V oblasti vědomostí poskytnout studentům inovační znalosti z oblasti výkonu efektivní veřejné politiky a správy, v oblasti dovedností a schopností vést studenty na bázi praktického rozboru případových studií k praktickému osvojování si postupů a metod k výkonu efektivní veřejné politiky a správy.

 5. Vypracovat vzdělávací studijní pomůcky pro účastníky vzdělávacích kursů a tyto nabídnout v dostupné elektronické formě včetně vypracování elektronického systému kontrolních otázek, které umožní každému studentovi v rámci samostudia provádět kontrolu vlastní úspěšnosti zvládnutí studované látky.

 6. V rámci projektu vytvořit anglickou verzi doktorského studia jako předpoklad zapojení tohoto programu do evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru i jako prostředek zvyšování konkurenceschopnosti jeho absolventů na trhu práce.

 7. Inovovat studijní obory (magisterský i doktorský) jejich obohacením o nově navržené a ověřené předměty. Navrhnout je k nové akreditaci.


Webové stránky projektu: http://www.verejna-politika.cz/

Od praxe k teorii a zpět: inovace studijního oboru VSP

Projekt OPPA CZ.2.17/3.1.00/31197 „Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského studijního oboru Veřejná a sociální politika“


Základním cílem projektu je výrazně přiblížit obsah vzdělávání poskytovaného v rámci magisterského a doktorského studijního oboru "Veřejná a sociální politika" (kódy SO KKOV: 67031T; 6731V016) na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy potřebám uplatnění jeho absolventů v praxi, a to výrazným zkvalitněním obsahu a metod výuky. Základním prostředkem realizace tohoto cíle bude přenos nároků praxe do obsahu studia (tak, jak budou artikulovány studenty kombinovaného magisterského studia), do rozvoje teorie a metod obecně (především v obsahu a výsledcích doktorského studijního oboru).


Dílčí cíle projektu jsou:


 1. Provést podrobnou analýzu již prvotně stanovené poptávky studentů (cílové skupiny) a absolventů působících v praxi po inovaci vzdělání v oblasti výkonu efektivní veřejné politiky a správy. Tu realizovat formou anket u cílových skupin.

 2. Na základě detailně stanovených potřeb u potenciálních cílových skupin vypracovat inovované vzdělávací programy studijního oboru "Veřejná a sociální politika" pro magisterský a doktorský stupeň studia.

 3. Vytvořit a otestovat čtyři nové a dva inovované předměty zaměřené na efektivní veřejnou správu a analýzu a tvorbu veřejných politik a programů.

 4. V oblasti vědomostí poskytnout studentům inovační znalosti z oblasti výkonu efektivní veřejné politiky a správy, v oblasti dovedností a schopností vést studenty na bázi praktického rozboru případových studií k praktickému osvojování si postupů a metod k výkonu efektivní veřejné politiky a správy.

 5. Vypracovat vzdělávací studijní pomůcky pro účastníky vzdělávacích kursů a tyto nabídnout v dostupné elektronické formě včetně vypracování elektronického systému kontrolních otázek, které umožní každému studentovi v rámci samostudia provádět kontrolu vlastní úspěšnosti zvládnutí studované látky.

 6. V rámci projektu vytvořit anglickou verzi doktorského studia jako předpoklad zapojení tohoto programu do evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru i jako prostředek zvyšování konkurenceschopnosti jeho absolventů na trhu práce.

 7. Inovovat studijní obory (magisterský i doktorský) jejich obohacením o nově navržené a ověřené předměty. Navrhnout je k nové akreditaci.


Webové stránky projektu: http://www.verejna-politika.cz/