ODKAZY
Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území HMP
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Ukončené I
Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území HMP
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy

2011-2012

Odpovědný řešitel: Martin Potůček

Projekt řešený na zakázku pro odbor sociálních služeb Magistrátu hl. města Prahy. Záměrem analýzy je získat poznatky využitelné při vytváření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP. Hlavními cíli výzkumu jsou identifikace potřebnosti konkrétních sociálních služeb z hlediska cílových skupin uživatelů sociálních služeb, porovnání zjištěné potřebnosti se současnou praxí poskytování sociálních služeb a na základě získaných poznatků zpracování návrhu dalších kroků v systému poskytování sociálních služeb na území HMP, které budou moci být implementovány do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP.


Závěrečná zpráva projektuAnalýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území HMP

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy

2011-2012

Odpovědný řešitel: Martin Potůček

Projekt řešený na zakázku pro odbor sociálních služeb Magistrátu hl. města Prahy. Záměrem analýzy je získat poznatky využitelné při vytváření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP. Hlavními cíli výzkumu jsou identifikace potřebnosti konkrétních sociálních služeb z hlediska cílových skupin uživatelů sociálních služeb, porovnání zjištěné potřebnosti se současnou praxí poskytování sociálních služeb a na základě získaných poznatků zpracování návrhu dalších kroků v systému poskytování sociálních služeb na území HMP, které budou moci být implementovány do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP.


Závěrečná zpráva projektu