ODKAZY
Kurzy pořádané centrem strategického řízení mají první absolventy 12.12.2006
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Přehled akcí
Kurzy pořádané centrem strategického řízení mají první absolventy 12.12.2006
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Kurzy pořádané centrem strategického řízení mají první absolventy 12.12.2006

V úterý 12. prosince 2006 získalo prvních stotři studentů certifikáty o úspěšném absolvování kurzů strategického řízení. Mezi nimi byli zástupci jak neziskových organizací a firem, tak i zástupci veřejné správy.  Každý z přihlášených účastníků kurzu si mohl náplň studia upravit podle individuálních preferencí a potřeb. Základním kamenem vzdělávacích modulů však vždy byly hodiny věnované strategickému řízení, na které navazovaly přednášky zaměřené například na problematiku bezpečnosti, spolupráci s aktéry nebo udržitelný rozvoj. Na realizaci kurzů se podíleli studenti doktorského studia Fakulty sociální věd UK pod vedením externích a interních odborníků z Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze. Kurzy, které v uplynulém roce běžely poprvé, byly nabízeny zdarma, a to díky podpoře programu z prostředků Evropské unie JPD3, státního rozpočtu ČR a rozpočtu magistrátu hl.m. Prahy.

Více informací naleznete v

Kurzy pořádané centrem strategického řízení mají první absolventy 12.12.2006

Kurzy pořádané centrem strategického řízení mají první absolventy 12.12.2006

V úterý 12. prosince 2006 získalo prvních stotři studentů certifikáty o úspěšném absolvování kurzů strategického řízení. Mezi nimi byli zástupci jak neziskových organizací a firem, tak i zástupci veřejné správy.  Každý z přihlášených účastníků kurzu si mohl náplň studia upravit podle individuálních preferencí a potřeb. Základním kamenem vzdělávacích modulů však vždy byly hodiny věnované strategickému řízení, na které navazovaly přednášky zaměřené například na problematiku bezpečnosti, spolupráci s aktéry nebo udržitelný rozvoj. Na realizaci kurzů se podíleli studenti doktorského studia Fakulty sociální věd UK pod vedením externích a interních odborníků z Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze. Kurzy, které v uplynulém roce běžely poprvé, byly nabízeny zdarma, a to díky podpoře programu z prostředků Evropské unie JPD3, státního rozpočtu ČR a rozpočtu magistrátu hl.m. Prahy.

Více informací naleznete v