ODKAZY
Šmídová
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Šmídová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D.

E-mail:

Tel.: +420 739 563 110


Pracovní zařazení

výzkumná pracovnice


Odborné zaměření

sociální soudržnost, hodnoty, etnické menšiny


Vzdělání

2008 - Univerzita Karlova v Praze

Fakulta humanitních studií

Doktorské studium oboru Antropologie


2001 - Univerzita Karlova v Praze

Fakulta humanitních studií

Mgr. - obecná antropologie


Kurzy a další vzděláváníJazyky

 • angličtina

 • ruština


Pracovní zkušenosti

od roku 2005 - CESES FSV UK, Praha

výzkumná pracovnice


2002-2005 - POINT Praha a Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity při FHS UK

výzkum hodnotových orientací vysokoškoláků


Publikace

Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze


 • Šmídová, M. (2008). Běloruští studenti na českých vysokých školách a jejich vztah k běloruským krajanským spolkům. In: Bittnerová, D., Moravcová M. (eds.), Etnické komunity v kulturním kontextu, s. 173 – 189, Praha : Ermat Praha, s.r.o.

 • Abramuszkinová Pavlíková, E., Kučerová, E., Šmídová, M. (2008). Periferie zblízka (Studie tří periferních obcí a jejích sousedů). CESES Papers. Praha: Studio atd..

 • Šmídová, M., Rákoczyová, M. (2007). Srovnání dvou aspektů sociální soudržnosti v ČR, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Finsku a Řecku (studie). CESES Papers. Praha: CESES FSV UK.

 • Šmídová, M. (2005) Běloruští političtí emigranti v České republice. In : Moravcová, M., Bittnerová, D., Kdo jsem a kam patřím. Praha: Sofis, Pastelka.

 • Šmídová, M. (2005) Vybrané aplikace metodiky empirického sociologického zkoumání hodnotových struktur. In: Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. Brno: Masarykova univerzita, s. 515-547.

 • Prudký, L. a kol. (2005) Vybrané výsledky výzkumu hodnotových struktur studentů 1. ročníku Fakulty humanitních studií UK (Průběh longitudinálního výzkumu hodnotových struktur studentů 1. ročníků FHS UK). In: Lidé města: revue pro etnologii, antropologii a etnologii komunikace, Praha, 2, s. 143 - 202, 60 s. ISSN 1212-8112. 2005. Spolupráce s třinácti studenty sociologického semináře, kteří jsou zde jako dílčí autoři. MSM0021620843

 • Šmídová, M. (2004) Zpráva o výzkumu Bělorusů.  In: Lidé města: revue pro etnologii, antropologii a etnologii komunikace.

 • Šmídová, M. (2000) Rusové pohledem pražské středoškolské mládeže. In: Lidé města: revue pro etnologii, antropologii a etnologii komunikace č. 3, s. 225-229 1212-8112


Konference

 • Březen 2009 – Konference v Uppsale (Švédsko) Transitions related to Religion, Minorities and Gender (Olga Angelovská, Michaela Šmídová – Values in the Czech Media)


Projekty

2006 - 2010 Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR

MŠMT


2005 - 2010 CINEFOGO - Civil Society and New Forms of Governance

6. rámcový program

Zaměření v projektu: Work package 2 - Literature Review on Civil Society, Citizenship and Civic Participation in the Czech Republic


2004 - 2008 Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti

MPSV

Zaměření v projektu: sekundární analýza dat z mezinárodních i českých výzkumů


Pobyty a aktivity

Členství v organizacích

Šmídová

Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D.

E-mail:

Tel.: +420 739 563 110


Pracovní zařazení

výzkumná pracovnice


Odborné zaměření

sociální soudržnost, hodnoty, etnické menšiny


Vzdělání

2008 - Univerzita Karlova v Praze

Fakulta humanitních studií

Doktorské studium oboru Antropologie


2001 - Univerzita Karlova v Praze

Fakulta humanitních studií

Mgr. - obecná antropologie


Kurzy a další vzděláváníJazyky


Pracovní zkušenosti

od roku 2005 - CESES FSV UK, Praha

výzkumná pracovnice


2002-2005 - POINT Praha a Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity při FHS UK

výzkum hodnotových orientací vysokoškoláků


Publikace

Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databázeKonference


Projekty

2006 - 2010 Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR

MŠMT


2005 - 2010 CINEFOGO - Civil Society and New Forms of Governance

6. rámcový program

Zaměření v projektu: Work package 2 - Literature Review on Civil Society, Citizenship and Civic Participation in the Czech Republic


2004 - 2008 Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti

MPSV

Zaměření v projektu: sekundární analýza dat z mezinárodních i českých výzkumů


Pobyty a aktivity

Členství v organizacích