ODKAZY
Nachtmannová
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Nachtmannová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Mgr. Marta Nachtmannová


E-mail:

Tel.: +45 4674 3365


CV

Vystudovala demografii na Přírodovědecké fakultě a ekonomii se zaměřením na evropskou ekonomickou integraci a hospodářskou politiku na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 2004 je doktorandkou oboru veřejná a sociální politika, v akademickém roce 2005-2006 získala výzkumné stipendium Jeune chercheur francophone na CEFRES.

V letech 1999-2003 pracovala u českých poboček dvou zahraničních firem, kde měla na starosti finanční řízení, informační systémy a přípravu terénních šetření. V letech 2003-2004 na Úřadu vlády zajišťovala zejména koordinaci a komunikaci při zpracování Strategie udržitelného rozvoje ČR. Od června 2004 do prosince 2007 byla výzkumnou pracovnicí CESES FSV UK, kde se zaměřovala na metodologii veřejné politiky, otázky vládnutí a komunikaci ve veřejném prostoru. Od ledna 2008 pracuje na univerzitě v Roskilde v Dánsku, do července 2009 jako projektová manažerka evropské sítě excelence CINEFOGO, od srpna 2009 se zde věnuje oblasti financování vědy z externích zdrojů.

Na CESES FSV UK působí externě jako expertka Střediska bezpečnostní politiky.

V letech 2005-2009 vyučovala ekonomiku, demografii, statistiku a fundraising na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě a podílela se na výuce kurzu personálního managementu na IES FSV UK.

Profil na LinkedIN: http://www.linkedin.com/in/martanacht

Odborné zaměření

veřejná politika, ekonomie, demografie, programové a projektové řízení, komunikace a PR, webJazyky

 • francouzština - velmi pokročile

 • angličtina - velmi pokročile

 • dánština - mírně pokročile, probíhá studium

 • ruština, němčina, španělština - základyPublikace

 Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze


 • Nachtmannová M.: Strategie udržitelného rozvoje ČR: třetí pokus. Je to udržitelné? Případová studie týmu Strategické vládnutí, CESES 2005

 • Veselý A., Drhová Z., Nachtmannová M. (2005) Politika (policy) a proces tvorby politiky. Sešit CESES 9/2005.

 • Nachtmannová, M. (2004) Vybrané příčiny neefektivity ve státní správě. Neviditelný pes, 09.02.2004

 • Nachtmannová, M. (2003) Indikativní plánování ve Francii a jeho vliv na institucionalizaci EU. Diplomová práce. Praha: IES FSV UK. Pochvala děkana FSV UK za vynikající diplomovou práci.

 • Nachtmannová, M. (2001) Platební karta: krtek pro vaše konto. www.mesec.cz, 04.10.2001

 • Nachtmannová, M. (2001) K financování Sociální pojištovny: Nepřevýší náklady zisky?. Parlamentní zpravodaj 2/2001

 • Nachtmannová, M. (2001) Census. www.netmag.cz, 29.01.2001

 • Nachtmannová, M. (2001) Změny v zákonu o ČNB. www.mesec.cz, 08.01.2001

 • Nachtmannová, M. (2000) Výdaje podle skupin obyvatelstva a analýza změn prospěchu skupin spotřebitelů. Bakalářská práce. Praha: PřF UK a IES FSV UK.

 • Nachtmannová, M. (1998) Indikativní plánování ve Francii. Racionální metody v poválečné francouzské ekonomice - klíč k relativnímu úspěchu země. Occamova břitva, http://amber.zine.cz/, 12.11.1998

 • Nachtmannová, M. (1998-1999) Avíza o zahraniční demografické literatuře; Demografie 03/1998 a 01/1999

 • Nachtmannová, M. (1997) O nejstarší ženě světa. Demografie 4/1997


Konference (2004-2005)

05/2005 Rusko, Moskva - The 13th NISPAcee Annual Conference

Konference "Democratic Governance for the XXI Century: Challenges and Responses in CEE Countries"

Příspěvek: Sustainable Development Strategy of the Czech Republic: Third Attempt. Is It Sustainable?


10/2004 ČR, Liberec

Konference "Principy udržitelného rozvoje a jejich praktický dopad na rozvoj regionů"

Příspěvek: Strategické vládnutí a udržitelný rozvoj


Projekty

2006 Bezpečné Česko v bezpečné Evropě

PR, ekonomika a web projektu

www.eurobb.cz


2006 Projekt vzdělávacího, poradenského a konzultačního centra pro zkvalitnění strategického řízení

Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hlavního města Prahy v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu hlavního města Prahy - rozvoj dalšího vzdělávání

Zaměření v projektu: Vedoucí subtýmu spolupráce s aktéry, členka metodického subtýmu

2005 - 2009 CINEFOGO - Civil Society and New Forms of Governance

6. rámcový program EU


2005 - 2010 Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika

Výzkumný záměr FSV a FF UK

Dílčí projekt CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU

Zaměření v projektu: týmové projekty Metodologie a metody tvorby politiky a Strategické vládnutí


Pobyty

2007 Roskilde University - pětitýdenní pracovní pobyt v hlavní koordinační instituci projektu CINEFOGO


Aktivity, členství v organizacích

Místopředsedkyně a jednatelka Akademického senátu FSV UK (2006-2008)

Nachtmannová

Mgr. Marta Nachtmannová


E-mail:

Tel.: +45 4674 3365


CV

Vystudovala demografii na Přírodovědecké fakultě a ekonomii se zaměřením na evropskou ekonomickou integraci a hospodářskou politiku na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 2004 je doktorandkou oboru veřejná a sociální politika, v akademickém roce 2005-2006 získala výzkumné stipendium Jeune chercheur francophone na CEFRES.

V letech 1999-2003 pracovala u českých poboček dvou zahraničních firem, kde měla na starosti finanční řízení, informační systémy a přípravu terénních šetření. V letech 2003-2004 na Úřadu vlády zajišťovala zejména koordinaci a komunikaci při zpracování Strategie udržitelného rozvoje ČR. Od června 2004 do prosince 2007 byla výzkumnou pracovnicí CESES FSV UK, kde se zaměřovala na metodologii veřejné politiky, otázky vládnutí a komunikaci ve veřejném prostoru. Od ledna 2008 pracuje na univerzitě v Roskilde v Dánsku, do července 2009 jako projektová manažerka evropské sítě excelence CINEFOGO, od srpna 2009 se zde věnuje oblasti financování vědy z externích zdrojů.

Na CESES FSV UK působí externě jako expertka Střediska bezpečnostní politiky.

V letech 2005-2009 vyučovala ekonomiku, demografii, statistiku a fundraising na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě a podílela se na výuce kurzu personálního managementu na IES FSV UK.

Profil na LinkedIN: http://www.linkedin.com/in/martanacht

Odborné zaměření

veřejná politika, ekonomie, demografie, programové a projektové řízení, komunikace a PR, webJazykyPublikace

 Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databázeKonference (2004-2005)

05/2005 Rusko, Moskva - The 13th NISPAcee Annual Conference

Konference "Democratic Governance for the XXI Century: Challenges and Responses in CEE Countries"

Příspěvek: Sustainable Development Strategy of the Czech Republic: Third Attempt. Is It Sustainable?


10/2004 ČR, Liberec

Konference "Principy udržitelného rozvoje a jejich praktický dopad na rozvoj regionů"

Příspěvek: Strategické vládnutí a udržitelný rozvoj


Projekty

2006 Bezpečné Česko v bezpečné Evropě

PR, ekonomika a web projektu

www.eurobb.cz


2006 Projekt vzdělávacího, poradenského a konzultačního centra pro zkvalitnění strategického řízení

Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hlavního města Prahy v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu hlavního města Prahy - rozvoj dalšího vzdělávání

Zaměření v projektu: Vedoucí subtýmu spolupráce s aktéry, členka metodického subtýmu

2005 - 2009 CINEFOGO - Civil Society and New Forms of Governance

6. rámcový program EU


2005 - 2010 Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika

Výzkumný záměr FSV a FF UK

Dílčí projekt CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU

Zaměření v projektu: týmové projekty Metodologie a metody tvorby politiky a Strategické vládnutí


Pobyty

2007 Roskilde University - pětitýdenní pracovní pobyt v hlavní koordinační instituci projektu CINEFOGO


Aktivity, členství v organizacích

Místopředsedkyně a jednatelka Akademického senátu FSV UK (2006-2008)