ODKAZY
Definice SI
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Definice SI
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Projekt strategických inovací


Strategické inovace (SI) chápeme jako takové změny zavedených způsobů uspokojování potřeb země a jejích obyvatel (případně naplňování potřeb nových), u nichž se předpokládá, že pozitivně ovlivní kvalitu a udržitelnost života v budoucích desetiletích a přesáhnou hranice jediného sektoru, funkční sféry či regionu.


Mohou to být buď strategie nebo její součásti vznikající shora, z centrální úrovně státní správy (například penzijní reforma nebo zajištění vybrané agendy veřejné správy novým způsobem), nebo tzv. „vynořující se“ strategie, které se realizují především na základě alespoň zpočátku nepříliš organizovaných aktivit lidí a institucí, podpořených horizontálními sítěmi komunikace a spolupráce. Nelze vyloučit ani nápodobu projektů úspěšně realizovaných v zahraničí, respektující naše kulturní zvláštnosti.


Při formulaci strategických inovací CESES nabídne spolupráci také zájemcům mimo vlastní pracoviště. Proces jejich vzniku a hodnocení bude zásadně veřejný – stanou se jedním z dalších nástrojů, jak k promýšlení možných a žádoucích budoucností přitáhnout osvícené hlavy odjinud. Hlavním komunikačním prostředkem se stane webová stránka pracoviště, doplňkově i veřejné diskuse.


Formulace strategických inovací by neměla jít do velkých podrobností. Maximální limit rozsahu textu bude 5 stran. Doporučená osnova:

 1. Stručná charakteristika strategické inovace a aktuálních či budoucích problémů, na něž chce reagovat

 2. Specifikace předpokládaných pozitivních změn v kvalitě a udržitelnosti života (jejich ekonomického, sociálního, bezpečnostního a environmentálního pilíře), očekávaných v důsledku její realizace

 3. Charakteristika způsobů a nástrojů, kterými mají být tyto změny dosaženy

 4. Uvedení aktérů a zdrojů, s nimiž SI počítá

 5. Vymezení rozdílů proti současnému stavu či způsobu uspokojování potřeb (pokud jsou již pokrývány)

 6. Možné negativní důsledky realizace SI

 7. Překážky, které stojí v cestě její realizace

 8. Odkazy na další pramenySI budou vznikat následujícím způsobem:

 • Úzký tým autorů, popřípadě autor jediný, zpracuje pracovní návrh. Na osoby mimo pracoviště se budeme obracet jednak adresně, jednak prostřednictvím výzvy na webu. Spolupráce externistů na formulaci SI nebude honorovaná

 • Tento návrh projde oponenturou na CESESu (například v podobě vyjádření dvou pracovníků, kteří budou mít k dané tématice nejblíže)

 • V případě úspěšného průběhu oponentury bude upravený návrh vyvěšen na webu a bude se k němu moci kdokoli vyjádřit po dobu například 2 měsíců. Lze uvažovat i uspořádání veřejné diskuse (CESES, česká pobočka Římského klubu…)

 • Nevyskytnou-li se připomínky, na jejichž základě by bylo nutno návrh stáhnout nebo zásadně přepracovat a nabídnout k nové diskusi, autoři jej dopracují do výsledné podoby

 • Výsledné návrhy budou zveřejněny a propagovány ve veřejném prostoru

 • SI budou zveřejňovány postupně v periodicitě 3-4 za rok.

   Definice SI

Projekt strategických inovací


Strategické inovace (SI) chápeme jako takové změny zavedených způsobů uspokojování potřeb země a jejích obyvatel (případně naplňování potřeb nových), u nichž se předpokládá, že pozitivně ovlivní kvalitu a udržitelnost života v budoucích desetiletích a přesáhnou hranice jediného sektoru, funkční sféry či regionu.


Mohou to být buď strategie nebo její součásti vznikající shora, z centrální úrovně státní správy (například penzijní reforma nebo zajištění vybrané agendy veřejné správy novým způsobem), nebo tzv. „vynořující se“ strategie, které se realizují především na základě alespoň zpočátku nepříliš organizovaných aktivit lidí a institucí, podpořených horizontálními sítěmi komunikace a spolupráce. Nelze vyloučit ani nápodobu projektů úspěšně realizovaných v zahraničí, respektující naše kulturní zvláštnosti.


Při formulaci strategických inovací CESES nabídne spolupráci také zájemcům mimo vlastní pracoviště. Proces jejich vzniku a hodnocení bude zásadně veřejný – stanou se jedním z dalších nástrojů, jak k promýšlení možných a žádoucích budoucností přitáhnout osvícené hlavy odjinud. Hlavním komunikačním prostředkem se stane webová stránka pracoviště, doplňkově i veřejné diskuse.


Formulace strategických inovací by neměla jít do velkých podrobností. Maximální limit rozsahu textu bude 5 stran. Doporučená osnova:

 1. Stručná charakteristika strategické inovace a aktuálních či budoucích problémů, na něž chce reagovat

 2. Specifikace předpokládaných pozitivních změn v kvalitě a udržitelnosti života (jejich ekonomického, sociálního, bezpečnostního a environmentálního pilíře), očekávaných v důsledku její realizace

 3. Charakteristika způsobů a nástrojů, kterými mají být tyto změny dosaženy

 4. Uvedení aktérů a zdrojů, s nimiž SI počítá

 5. Vymezení rozdílů proti současnému stavu či způsobu uspokojování potřeb (pokud jsou již pokrývány)

 6. Možné negativní důsledky realizace SI

 7. Překážky, které stojí v cestě její realizace

 8. Odkazy na další pramenySI budou vznikat následujícím způsobem: