ODKAZY
2013
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Publikace
2013
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Politika a politický marketing


Bohumír Štědroň, Martin Potůček, Vladimír Prorok, Jakub Landovský a kol.


C. H. BECK


2013, Praha

Politická věda a politický vývoj jsou relativně mladé disciplíny a jejich současná podoba navazuje na rozvoj přírodních a technických věd v kontextu dynamických společenských změn vyvolaných technologickými inovacemi. Publikace pokrývá řadu oblastí, ke kterým patří souvislosti mezi politikou, politologií, politickým marketingem a lobbingem. Případové studie se týkají parlamentních voleb v roce 2010, senátorských voleb v roce 2012 a přímé volby prezidenta v roce 2013.


Metodologie sociálních věd

František Ochrana


Nakladatelství Karolinum


2013, Praha

Kniha se zabývá stěžejními metodologickými problémy sociálních věd. Zkoumá problém srovnatelnosti a nesrovnatelnosti přírodních a sociálních věd. Podstata problému spočívá v hledání odpovědi, zda sociální vědy a přírodní vědy mohou používat tytéž metody a procedury. Autor rozvíjí koncept historického času a narace. Výchozím bodem je tzv. idea možného světa a retrográdní analýza.


2013Politika a politický marketing


Bohumír Štědroň, Martin Potůček, Vladimír Prorok, Jakub Landovský a kol.


C. H. BECK


2013, Praha

Politická věda a politický vývoj jsou relativně mladé disciplíny a jejich současná podoba navazuje na rozvoj přírodních a technických věd v kontextu dynamických společenských změn vyvolaných technologickými inovacemi. Publikace pokrývá řadu oblastí, ke kterým patří souvislosti mezi politikou, politologií, politickým marketingem a lobbingem. Případové studie se týkají parlamentních voleb v roce 2010, senátorských voleb v roce 2012 a přímé volby prezidenta v roce 2013.


Metodologie sociálních věd

František Ochrana


Nakladatelství Karolinum


2013, Praha

Kniha se zabývá stěžejními metodologickými problémy sociálních věd. Zkoumá problém srovnatelnosti a nesrovnatelnosti přírodních a sociálních věd. Podstata problému spočívá v hledání odpovědi, zda sociální vědy a přírodní vědy mohou používat tytéž metody a procedury. Autor rozvíjí koncept historického času a narace. Výchozím bodem je tzv. idea možného světa a retrográdní analýza.