ODKAZY
2014
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Publikace
2014
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Gendering Family Policies in Post-Communist Europe

Steven Saxonberg


Palgrave Macmillan


2014, New York

Za použití historicko-institucionální perspektivy tato podrobná a přesvědčivá studie srovnává a dává do kontrastu rodinné politiky v postkomunistických zemích střední a východní Evropy. S konkrétním odkazem na Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko zkoumá rodinné politiky v postkomunistické Evropě a analyzuje, jak se tyto politiky vyvíjely a jak ovlivnily genderové vztahy v zemích, kde byly zavedeny. Statistická analýza dat z mezinárodního šetření stejně jako 100 rozhovorů s tvůrci politiky, státními úředníky, občanskými aktivisty a řediteli veřejných a soukromých mateřských škol z každé ze zmíněných zemí podávají velmi potřebné aktuální informace o stavu genderové rovnosti v postkomunistických zemích střední a východní Evropy tím, že poskytují empirická data o ženských organizacích, proměnách v postojích veřejnosti a ve vývoji politik. Kniha také přispívá k diskursu o historickém a feministickém institucionalismu výzkumem interakcí mezi institucionálním vývojem a postoji tvůrců politik, neziskových organizací a společnosti jako celku. Jako takový je tento text základní četbou pro studenty a vědce zabývající se genderem, politikou a sociální politikou v postkomunistické Evropě.2014

Gendering Family Policies in Post-Communist Europe

Steven Saxonberg


Palgrave Macmillan


2014, New York

Za použití historicko-institucionální perspektivy tato podrobná a přesvědčivá studie srovnává a dává do kontrastu rodinné politiky v postkomunistických zemích střední a východní Evropy. S konkrétním odkazem na Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko zkoumá rodinné politiky v postkomunistické Evropě a analyzuje, jak se tyto politiky vyvíjely a jak ovlivnily genderové vztahy v zemích, kde byly zavedeny. Statistická analýza dat z mezinárodního šetření stejně jako 100 rozhovorů s tvůrci politiky, státními úředníky, občanskými aktivisty a řediteli veřejných a soukromých mateřských škol z každé ze zmíněných zemí podávají velmi potřebné aktuální informace o stavu genderové rovnosti v postkomunistických zemích střední a východní Evropy tím, že poskytují empirická data o ženských organizacích, proměnách v postojích veřejnosti a ve vývoji politik. Kniha také přispívá k diskursu o historickém a feministickém institucionalismu výzkumem interakcí mezi institucionálním vývojem a postoji tvůrců politik, neziskových organizací a společnosti jako celku. Jako takový je tento text základní četbou pro studenty a vědce zabývající se genderem, politikou a sociální politikou v postkomunistické Evropě.