ODKAZY
Balabán
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Balabán
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.+420 224 491 498


Narozen 1962, absolvent Vojenské akademie, v letech 1983-2001 sloužil v armádě (plk. v zál.). Zástupce vedoucího odd. veřejných vztahů, vedoucí odd. výkonné komunikace odboru pro styk s veřejností MO, kde měl mj. v gesci komunikaci s bezpečnostní komunitou a nevládními organizacemi. V letech 1997 -1999 se podílel  na realizaci komunikační strategie MO ke vstupu ČR do NATO.  V letech 1997- 99 nositel grantu v rámci NATO Research Fellowship Programme k problematice úlohy nevládních organizací v procesu civilního řízení a kontroly ozbrojených sil. Autor a člen řídících výborů dvou mezinárodních projektů EU/PHARE realizovaných na tuto problematiku v letech 1995 – 2000.  1992 - 1995 viceprezident a člen výkonného výboru Evropské rady braneckých svazů (ECCO). 1991- 93 čtyřsemestrální kurs sociologie na FF UK Praha. V roce 2000 zakončil postgraduální doktorandské studium na Institutu mezinárodních studií FSV UK v Praze se specializací na problematiku ruské armády a ruské bezpečnostní politiky (disertační práce "Vojenské, politické a ekonomické aspekty postavení ruské armády v ruské společnosti v 90. letech"). 2002 - 2004 zahraniční oddělení ČSSD, kde měl mj. v gesci problematiku EU, bezpečnostní politiky a zemí východní Evropy. Od roku 2001 spolupráce s Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK Praha -  specializace bezpečnostní politika ČR, mezinárodní vztahy a prognózy vývoje bezpečnostní situace v Evropě a ve světě. Od roku 2005 vedoucí Střediska bezpečnostní politiky CESES. Vedoucí subtýmu „Bezpečnost“ v rámci dlouhodobého výzkumného záměru FSV UK „Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika“.  Garant projektu „Bezpečné Česko v bezpečné Evropě“ (2006)  realizovaného v rámci  Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR.  Člen oborové rady studijního oboru veřejná a sociální politika  na FSV UK, v letech 2006 - 2008 člen odborné komise pro společenské a humanitní vědy a od r. 2008  odborné komise pro vědy neživé přírody  a inženýrství  Rady pro výzkum a vývoj a  člen Vědecké rady Hasičského záchranného sboru ČR.  Člen pracovní skupiny „Foresight and Scenarios“ European Security Research and Innovation Forum (od r. 2008).   Člen redakčních rad  odborných recenzovaných časopisů Vojenské rozhledy a The Science for Population Protection.  Editor monografie „Kapitoly o bezpečnosti“ (2007). Autor několika desítek odborných studií a článků v oblasti bezpečnostní politiky. Publikuje v denících Právo. MF Dnes a Hospodářské noviny. Odborné zaměření

bezpečnostní politika


Jazyky

  • Angličtina

  • Ruština


Projekty

2006  Bezpečné Česko v bezpečné Evropě

Garant projektu


2006 Projekt vzdělávacího, poradenského a konzultačního centra pro zkvalitnění strategického řízení

Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hlavního města Prahy v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu hlavního města Prahy - rozvoj dalšího vzdělávání

Zaměření v projektu: Vedoucí subtýmu „Bezpečnostní problematika“


2006-2010 „Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek. Bezpečnostní výzkum v rámci bezpečnostního systému ČR, predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a jejich dopad  na bezpečnostní politiku".

Zaměření v projektu:  vedoucí výzkumného úkolu „Predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a jejich dopad  na bezpečnostní politiku“.


2005 - 2010 Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika

Výzkumný záměr FSV a FF UK

Dílčí projekt CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU

Zaměření v projektu: vedoucí týmu „Bezpečnost“Odborné studie

2007 „Podklady pro dokument „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020“

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

Odborný garant studie


2006-2007 Studie pro oblast kritických infrastruktur v rámci projektu přípravy výzkumného centra pro EU

Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

Odborný garant studie


2006 Dílčí analýza a návrh na vytvoření projektů zapojení privátního sektoru a občanů v bezpečnostním systému ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Odborný garant studieDalší aktivity

1999 - 2005 - Místopředseda Asociace pro bezpečnost, obranu a ochranu společnosti a státu

1997 - 1999 - Nositel grantu v rámci NATO Research Fellowship Programme k problematice úlohy nevládních organizací v procesu civilního řízení a demokratické kontroly ozbrojených sil

1995 - 1999 - Autor a člen řídících týmů projektů  EU/PHARE k problematice civilního řízení a    demokratické kontroly ozbrojených sil

1992 - 1995 - Viceprezident a člen výkonného výboru Evropské rady braneckých svazů (ECCO)

1990 - Mluvčí Svazu vojenské mládeže

Balabán

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.+420 224 491 498


Narozen 1962, absolvent Vojenské akademie, v letech 1983-2001 sloužil v armádě (plk. v zál.). Zástupce vedoucího odd. veřejných vztahů, vedoucí odd. výkonné komunikace odboru pro styk s veřejností MO, kde měl mj. v gesci komunikaci s bezpečnostní komunitou a nevládními organizacemi. V letech 1997 -1999 se podílel  na realizaci komunikační strategie MO ke vstupu ČR do NATO.  V letech 1997- 99 nositel grantu v rámci NATO Research Fellowship Programme k problematice úlohy nevládních organizací v procesu civilního řízení a kontroly ozbrojených sil. Autor a člen řídících výborů dvou mezinárodních projektů EU/PHARE realizovaných na tuto problematiku v letech 1995 – 2000.  1992 - 1995 viceprezident a člen výkonného výboru Evropské rady braneckých svazů (ECCO). 1991- 93 čtyřsemestrální kurs sociologie na FF UK Praha. V roce 2000 zakončil postgraduální doktorandské studium na Institutu mezinárodních studií FSV UK v Praze se specializací na problematiku ruské armády a ruské bezpečnostní politiky (disertační práce "Vojenské, politické a ekonomické aspekty postavení ruské armády v ruské společnosti v 90. letech"). 2002 - 2004 zahraniční oddělení ČSSD, kde měl mj. v gesci problematiku EU, bezpečnostní politiky a zemí východní Evropy. Od roku 2001 spolupráce s Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK Praha -  specializace bezpečnostní politika ČR, mezinárodní vztahy a prognózy vývoje bezpečnostní situace v Evropě a ve světě. Od roku 2005 vedoucí Střediska bezpečnostní politiky CESES. Vedoucí subtýmu „Bezpečnost“ v rámci dlouhodobého výzkumného záměru FSV UK „Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika“.  Garant projektu „Bezpečné Česko v bezpečné Evropě“ (2006)  realizovaného v rámci  Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR.  Člen oborové rady studijního oboru veřejná a sociální politika  na FSV UK, v letech 2006 - 2008 člen odborné komise pro společenské a humanitní vědy a od r. 2008  odborné komise pro vědy neživé přírody  a inženýrství  Rady pro výzkum a vývoj a  člen Vědecké rady Hasičského záchranného sboru ČR.  Člen pracovní skupiny „Foresight and Scenarios“ European Security Research and Innovation Forum (od r. 2008).   Člen redakčních rad  odborných recenzovaných časopisů Vojenské rozhledy a The Science for Population Protection.  Editor monografie „Kapitoly o bezpečnosti“ (2007). Autor několika desítek odborných studií a článků v oblasti bezpečnostní politiky. Publikuje v denících Právo. MF Dnes a Hospodářské noviny. Odborné zaměření

bezpečnostní politika


Jazyky


Bibliografie

Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze


Konference

11/06 - EU jako globální a regionální bezpečnostní aktér, Praha

09/06 - EU a ČR: Boj proti terorismu pět let poté, Chomutov

06/06 - Česká republika a vstup do Schengenského systému: Národní a regionální aspekty, Mariánské Lázně

11/05 - Česká bezpečnostní politika a její perspektivy, Praha

05/05 - Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti, Praha

11/04 - Patnáct let vývoje bezpečnostní politiky a armády v Československu a v České republice, Praha


Projekty

2006  Bezpečné Česko v bezpečné Evropě

Garant projektu


2006 Projekt vzdělávacího, poradenského a konzultačního centra pro zkvalitnění strategického řízení

Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hlavního města Prahy v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu hlavního města Prahy - rozvoj dalšího vzdělávání

Zaměření v projektu: Vedoucí subtýmu „Bezpečnostní problematika“


2006-2010 „Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek. Bezpečnostní výzkum v rámci bezpečnostního systému ČR, predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a jejich dopad  na bezpečnostní politiku".

Zaměření v projektu:  vedoucí výzkumného úkolu „Predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a jejich dopad  na bezpečnostní politiku“.


2005 - 2010 Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika

Výzkumný záměr FSV a FF UK

Dílčí projekt CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU

Zaměření v projektu: vedoucí týmu „Bezpečnost“Odborné studie

2007 „Podklady pro dokument „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020“

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

Odborný garant studie


2006-2007 Studie pro oblast kritických infrastruktur v rámci projektu přípravy výzkumného centra pro EU

Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

Odborný garant studie


2006 Dílčí analýza a návrh na vytvoření projektů zapojení privátního sektoru a občanů v bezpečnostním systému ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Odborný garant studieDalší aktivity

1999 - 2005 - Místopředseda Asociace pro bezpečnost, obranu a ochranu společnosti a státu

1997 - 1999 - Nositel grantu v rámci NATO Research Fellowship Programme k problematice úlohy nevládních organizací v procesu civilního řízení a demokratické kontroly ozbrojených sil

1995 - 1999 - Autor a člen řídících týmů projektů  EU/PHARE k problematice civilního řízení a    demokratické kontroly ozbrojených sil

1992 - 1995 - Viceprezident a člen výkonného výboru Evropské rady braneckých svazů (ECCO)

1990 - Mluvčí Svazu vojenské mládeže