ODKAZY
O nás
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
O nás
O nás
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


O nás


Na našem pracovišti se věnujeme především

· rozvíjení teoretických a metodologických základů oboru veřejná a sociální politika a celostního prognózování;

· teorii a metodologii evaluace veřejných politik;

· strategickému řízení ve veřejné správě a ve veřejných službách;

· vzdělávací politice;

· sociální politice (především důchodovému zabezpečení, politice zaměstnanosti a sociálním službám);

· reprezentativním sociologickým šetřením pro potřeby praxe.


Výzkum a výuku propojujeme naší účastí na výuce realizované Institutem sociologických studií FSV UK.


Od svého založení v říjnu 2000 realizujeme nebo se podílíme na realizaci celé řady především výzkumných, ale i výukových projektů podporovaných z národních, evropských a mezinárodních zdrojů. S hrdostí uvádíme, že v minulosti na našem pracovišti působily význačné osobnosti české sociologie a veřejné a sociální politiky, jako například doc. RNDr. Jaroslav Kalous, CSc., doc. PhDr. Pavel Machonin, CSc., prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. a PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc.


Dlouhodobě podporujeme odborný časopis Central European Journal of Public Policy (CEJPP; www.cejpp.eu).


Jako vysokoškolský ústav se snažíme zprostředkovávat výsledky naší činnosti odborníkům i veřejnosti. Nabízíme také konkrétní expertní výstupy domácím i zahraničním organizacím veřejné správy, výzkumným a vzdělávacím institucím, nestátním neziskovým organizacím, podnikům i médiím.


Karlova Univerzita

Fakulta Sociálních Věd (FSV)

Profesor Martin Potůček, PhD.


O násO nás


Na našem pracovišti se věnujeme především

· rozvíjení teoretických a metodologických základů oboru veřejná a sociální politika a celostního prognózování;

· teorii a metodologii evaluace veřejných politik;

· strategickému řízení ve veřejné správě a ve veřejných službách;

· vzdělávací politice;

· sociální politice (především důchodovému zabezpečení, politice zaměstnanosti a sociálním službám);

· reprezentativním sociologickým šetřením pro potřeby praxe.


Výzkum a výuku propojujeme naší účastí na výuce realizované Institutem sociologických studií FSV UK.


Od svého založení v říjnu 2000 realizujeme nebo se podílíme na realizaci celé řady především výzkumných, ale i výukových projektů podporovaných z národních, evropských a mezinárodních zdrojů. S hrdostí uvádíme, že v minulosti na našem pracovišti působily význačné osobnosti české sociologie a veřejné a sociální politiky, jako například doc. RNDr. Jaroslav Kalous, CSc., doc. PhDr. Pavel Machonin, CSc., prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. a PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc.


Dlouhodobě podporujeme odborný časopis Central European Journal of Public Policy (CEJPP; www.cejpp.eu).


Jako vysokoškolský ústav se snažíme zprostředkovávat výsledky naší činnosti odborníkům i veřejnosti. Nabízíme také konkrétní expertní výstupy domácím i zahraničním organizacím veřejné správy, výzkumným a vzdělávacím institucím, nestátním neziskovým organizacím, podnikům i médiím.


Karlova Univerzita

Fakulta Sociálních Věd (FSV)

Profesor Martin Potůček, PhD.