ODKAZY
Dříve ukončené projekty
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Dříve ukončené projekty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Dříve ukončené projekty

Projekty ukončené před rokem 2010

Dynamika transformace českého systému sociální ochrany

Zpráva o lidském rozvoji 2003

Vzdělávací, poradenské a konzultační centrum pro zkvalitnění strategického řízení

The Third Sector and the Development of European Public Policy

Eusecon – A New Agenda for European Security Economics

Expert knowledge and policy-making

Od praxe k teorii a zpět: inovace studijního oboru VSP

Výzkum principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva

Rozvojové cíle tisíciletí: příprava české národní zprávy

Scénáře strategického chování České republiky v Evropské unii

Finance and Mental Health Services Training in CR/Central Europe

Systematický rozvoj metodologie prognózování

Klíčová ohrožení a příležitosti rozvoje ČR do roku 2025

Kvalita života v EU a kandidátských zemích

Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti

CINEFOGO

Výzkum principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva

ESRIF

Millennium Development Goals for the Czech Republic