ODKAZY
Občanská bezpečnost jako součást bezpečnostního systému v ČR a Polsku
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Občanská bezpečnost jako součást bezpečnostního systému v ČR a Polsku
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


2013-2014


Odpovědný řešitel: Martin Potůček


Projekt řešený v rámci programu MOBILITY, financovaný MŠMT ČR. Polským partnerem je Adam Mickiewicz University v Poznani. Cílem projektu je na základě komparativní analýzy konceptualizovat bezpečnostní systém, včetně zvláštního zohlednění role systému občanské bezpečnosti, a vytvoření a etablování výzkumné spolupráce v oblasti veřejných politik mezi oběma partnerskými institucemi.


Občanská bezpečnost jako součást bezpečnostního systému v ČR a Polsku2013-2014


Odpovědný řešitel: Martin Potůček


Projekt řešený v rámci programu MOBILITY, financovaný MŠMT ČR. Polským partnerem je Adam Mickiewicz University v Poznani. Cílem projektu je na základě komparativní analýzy konceptualizovat bezpečnostní systém, včetně zvláštního zohlednění role systému občanské bezpečnosti, a vytvoření a etablování výzkumné spolupráce v oblasti veřejných politik mezi oběma partnerskými institucemi.