ODKAZY
Ten Years of EU Membership – Consequences and Benefits for the Czech Republic and its Citizens in the Field of Civil Society
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Ten Years of EU Membership – Consequences and Benefits for the Czech Republic and its Citizens in the Field of Civil Society
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


2014


Odpovědný řešitel:  Pavol Frič


Studie zpracovaná na zakázku pro Zastoupení Evropské komise v ČR. Studie analyzuje dopady a přínosy deseti let členství ČR v Evropské unii na českou občanskou společnost.


Analýza je zaměřena na 1/ rozvoj občanských práv, demokratické participace a občanských organizací, 2/ zvyšování transparentnosti a akontability institucí poskytujících občanům příležitosti ovlivňovat veřejné dění (včetně těch, které se zabývají řízením programů strukturálních a kohesních fondů), 3/ posilování kapacity českých organizací občanské společnosti prostřednictvím jejich participace na programech EU (podporovaných ESF, či programech Europe for Citizens apod.) a na 4/ rozšiřování aktivit českých organizací občanské společnosti na úrovni EU (včetně síťování s organizacemi v jiných členských zemích)Ten Years of EU Membership – Consequences and Benefits for the Czech Republic and its Citizens in the Field of Civil Society2014


Odpovědný řešitel:  Pavol Frič


Studie zpracovaná na zakázku pro Zastoupení Evropské komise v ČR. Studie analyzuje dopady a přínosy deseti let členství ČR v Evropské unii na českou občanskou společnost.


Analýza je zaměřena na 1/ rozvoj občanských práv, demokratické participace a občanských organizací, 2/ zvyšování transparentnosti a akontability institucí poskytujících občanům příležitosti ovlivňovat veřejné dění (včetně těch, které se zabývají řízením programů strukturálních a kohesních fondů), 3/ posilování kapacity českých organizací občanské společnosti prostřednictvím jejich participace na programech EU (podporovaných ESF, či programech Europe for Citizens apod.) a na 4/ rozšiřování aktivit českých organizací občanské společnosti na úrovni EU (včetně síťování s organizacemi v jiných členských zemích)