ODKAZY
Adaptace bezpečnostního systému ČR na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou a geopolitickou realitu
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Adaptace bezpečnostního systému ČR na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou a geopolitickou realitu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


2013-2015


Odpovědný řešitel: Miloš Balabán


Projekt řešený v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2-VS), financovaný MV ČR. Projekt identifikuje nejvýznamnější rizikové faktory pro fungování bezpečnostního systému ČR a provádí kritickou revizi jeho kapacit a schopností vůči pravděpodobným nejhorším zátěžovým situacím. Projekt navrhuje opatření k modernizaci bezpečnostního systému ČR a vytváří nástroj pro mechanizmus přizpůsobování bezpečnostního systému měnícím se podmínkám, zvláště pak omezeným zdrojům, rostoucí zátěži a vyvíjejícím se hrozbám.

Adaptace bezpečnostního systému ČR na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou a geopolitickou realitu2013-2015


Odpovědný řešitel: Miloš Balabán


Projekt řešený v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2-VS), financovaný MV ČR. Projekt identifikuje nejvýznamnější rizikové faktory pro fungování bezpečnostního systému ČR a provádí kritickou revizi jeho kapacit a schopností vůči pravděpodobným nejhorším zátěžovým situacím. Projekt navrhuje opatření k modernizaci bezpečnostního systému ČR a vytváří nástroj pro mechanizmus přizpůsobování bezpečnostního systému měnícím se podmínkám, zvláště pak omezeným zdrojům, rostoucí zátěži a vyvíjejícím se hrozbám.