ODKAZY
Hodnotové pozadí postojů vůči vybraným vyloučeným skupinám
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Hodnotové pozadí postojů vůči vybraným vyloučeným skupinám
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


2012-2014


Odpovědný řešitel: Michaela Šmídová


Projekt GA ČR je zaměřen na výzkum hodnot jako determinantů postojů vůči dvěma vybraným skupinám – cizincům a bezdomovcům. Výzkum je založen na kvantitativní sekundární analýze relevantních empirických dat a na vlastním kvalitativním výzkumu formou polostrukturovaných rozhovorůHodnotové pozadí postojů vůči vybraným vyloučeným skupinám2012-2014


Odpovědný řešitel: Michaela Šmídová


Projekt GA ČR je zaměřen na výzkum hodnot jako determinantů postojů vůči dvěma vybraným skupinám – cizincům a bezdomovcům. Výzkum je založen na kvantitativní sekundární analýze relevantních empirických dat a na vlastním kvalitativním výzkumu formou polostrukturovaných rozhovorů