ODKAZY
Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Projekt dílčího programu 2 Národního programu výzkumu "Moderní společnost a její proměny"

Registrační číslo: 1J 028/04-DP2

Doba řešení: 1.7.2004 – 31.12.2008

Cíle projektu:

spolehlivě poznat stav a proměny soudržnosti současné české společnosti na mikro-, meso-, a makro-úrovni (příklady úrovni: mikro - rodina, meso - obce, města, makro - stát), odhadnout jaké důsledky budou mít předvídatelné technické, hospodářské a sociálně kulturní změny v příštích 10-20 letech pro sociální a kulturní soudržnost české společnosti, navrhnout na základě nových poznatků soubor strategických opatření pro řídící praxi, které by v souvislosti s předpokládanými změnami české společnosti, udržely a posílily sociální a kulturní soudržnost; tyto návrhy se budou týkat hospodářské, sociální, regionální, vzdělávací a kulturní politiky a rovněž tak politiky zaměstnanosti. Jde o aplikaci vědy ve veřejné politice.


Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnostiProjekt dílčího programu 2 Národního programu výzkumu "Moderní společnost a její proměny"

Registrační číslo: 1J 028/04-DP2

Doba řešení: 1.7.2004 – 31.12.2008

Cíle projektu:

spolehlivě poznat stav a proměny soudržnosti současné české společnosti na mikro-, meso-, a makro-úrovni (příklady úrovni: mikro - rodina, meso - obce, města, makro - stát), odhadnout jaké důsledky budou mít předvídatelné technické, hospodářské a sociálně kulturní změny v příštích 10-20 letech pro sociální a kulturní soudržnost české společnosti, navrhnout na základě nových poznatků soubor strategických opatření pro řídící praxi, které by v souvislosti s předpokládanými změnami české společnosti, udržely a posílily sociální a kulturní soudržnost; tyto návrhy se budou týkat hospodářské, sociální, regionální, vzdělávací a kulturní politiky a rovněž tak politiky zaměstnanosti. Jde o aplikaci vědy ve veřejné politice.