ODKAZY
CINEFOGO
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
CINEFOGO
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Civil Society and New Forms of Governance in Europe – The making of European Citizenship – Network of Excellence (CINEFOGO)

Projekt 6. rámcového programu EU (reg. č. 513350). CESES spolupracuje v konsorciu více než 40 univerzitních a výzkumných pracovišť. Posláním této sítě je vytvářet a šířit poznatky o vývoji občanství a překrývajících se identit a překonávat občanskou apatii a sociální exkluzi v Evropě. Hlavním koordinátorem projektu je Roskilde University (Dánsko). CESES má v rámci sítě roli hlavního koordinátora aktivit směřujících k efektivnímu předávání vědeckých poznatků a příkladů dobré praxe mnoha cílovým skupinám na různých úrovních Evropského společenství a národního koordinátora v rámci ČR.


Odpovědný řešitel: Martin Potůček


Webové stránky projektu: http://www.cinefogo.org

CINEFOGO

Civil Society and New Forms of Governance in Europe – The making of European Citizenship – Network of Excellence (CINEFOGO)

Projekt 6. rámcového programu EU (reg. č. 513350). CESES spolupracuje v konsorciu více než 40 univerzitních a výzkumných pracovišť. Posláním této sítě je vytvářet a šířit poznatky o vývoji občanství a překrývajících se identit a překonávat občanskou apatii a sociální exkluzi v Evropě. Hlavním koordinátorem projektu je Roskilde University (Dánsko). CESES má v rámci sítě roli hlavního koordinátora aktivit směřujících k efektivnímu předávání vědeckých poznatků a příkladů dobré praxe mnoha cílovým skupinám na různých úrovních Evropského společenství a národního koordinátora v rámci ČR.


Odpovědný řešitel: Martin Potůček


Webové stránky projektu: http://www.cinefogo.org