ODKAZY
Využití výsledků sociálně-vědního výzkumu při analytické činnosti vstupující do rozhodování a strategického řízení veřejné správy
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Využití výsledků sociálně-vědního výzkumu při analytické činnosti vstupující do rozhodování a strategického řízení veřejné správy
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Využití výsledků sociálně-vědního výzkumu při analytické činnosti vstupující do rozhodování a strategického řízení veřejné správy

2016-2017


Odpovědný řešitel: Arnošt Veselý


Projekt řešený v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA s finanční podporou TA ČR.


Projekt reaguje na současnou neuspokojivou situaci ve využití sociálně-vědních poznatků ve strategickém řízení v centrální státní správě v ČR a na nedostatečné uplatnění inovativních sociálně vědních poznatků podporujících efektivní řízení státní správy. Cílem projektu je na základě vlastního kvalitativního šetření, sekundární analýzy kvantitativních dat a rozboru zahraniční literatury identifikovat hlavní příčiny současného stavu a navrhnout možné způsoby řešení, včetně vytvoření a certifikace metodiky systematického přehledu poznatků pro tvorbu a evaluaci veřejných strategií.
Využití výsledků sociálně-vědního výzkumu při analytické činnosti vstupující do rozhodování a strategického řízení veřejné správy

Využití výsledků sociálně-vědního výzkumu při analytické činnosti vstupující do rozhodování a strategického řízení veřejné správy

2016-2017


Odpovědný řešitel: Arnošt Veselý


Projekt řešený v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA s finanční podporou TA ČR.


Projekt reaguje na současnou neuspokojivou situaci ve využití sociálně-vědních poznatků ve strategickém řízení v centrální státní správě v ČR a na nedostatečné uplatnění inovativních sociálně vědních poznatků podporujících efektivní řízení státní správy. Cílem projektu je na základě vlastního kvalitativního šetření, sekundární analýzy kvantitativních dat a rozboru zahraniční literatury identifikovat hlavní příčiny současného stavu a navrhnout možné způsoby řešení, včetně vytvoření a certifikace metodiky systematického přehledu poznatků pro tvorbu a evaluaci veřejných strategií.