ODKAZY
Kortusová
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Kortusová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Ing. Mirka Kortusová

projektová manažerka; public relations


kortusova@fsv.cuni.cz


+420 224 491 500Ing. Mirka Kortusová, absolventka Stavební fakulty Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině.

Od roku 2006 zajišťuje v Centru pro sociální a ekonomické strategie FSV UK Praha oblast public relations a od roku 2007 působí ve Středisku bezpečnostní politiky CESES FSV UK Praha jako finanční koordinátorka projektů.


V letech 1995-2002 pracovala na Městském úřadu v Chomutově, z počátku jako referentka a od roku 1999 jako vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a služeb, kde zajišťovala jak výkon státní správy v přenesené působnosti, tak i výkon samosprávy obce a to v oblastech – životní prostředí, doprava a služby. V průběhu praxe na městském úřadu získala Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon činnosti na úseku silniční a městské dopravy (vyhl. MV ČR č,260/91Sb.). V letech 2002-2005 zajišťovala jako OSVČ inženýrskou činnost v investiční výstavbě.ProjektyČlenství a funkce ve společnostech a organizacích

2009 – dosud


Členka správní rady občanského sdružení „CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin“


2008 – dosud


Členka redakční rady časopisu „Central European Journal of Public Policy“Kortusová

Ing. Mirka Kortusová

projektová manažerka; public relations


kortusova@fsv.cuni.cz


+420 224 491 500Ing. Mirka Kortusová, absolventka Stavební fakulty Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině.

Od roku 2006 zajišťuje v Centru pro sociální a ekonomické strategie FSV UK Praha oblast public relations a od roku 2007 působí ve Středisku bezpečnostní politiky CESES FSV UK Praha jako finanční koordinátorka projektů.


V letech 1995-2002 pracovala na Městském úřadu v Chomutově, z počátku jako referentka a od roku 1999 jako vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a služeb, kde zajišťovala jak výkon státní správy v přenesené působnosti, tak i výkon samosprávy obce a to v oblastech – životní prostředí, doprava a služby. V průběhu praxe na městském úřadu získala Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon činnosti na úseku silniční a městské dopravy (vyhl. MV ČR č,260/91Sb.). V letech 2002-2005 zajišťovala jako OSVČ inženýrskou činnost v investiční výstavbě.ProjektyČlenství a funkce ve společnostech a organizacích

2009 – dosud


Členka správní rady občanského sdružení „CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin“


2008 – dosud


Členka redakční rady časopisu „Central European Journal of Public Policy“