ODKAZY
Extending Working Lives - Health and Wellbeing Implications and Facilitators
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Extending Working Lives - Health and Wellbeing Implications and Facilitators
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


2014 - 2016


Odpovědný řešitel: Martin Nekola


Tento mezinárodní a mezioborový výzkumný program klade hlavní důraz na poznání cest k zajištění delšího a zdravějšího pracovního života, který by byl odolnější vůči tlakům globalizovaného, intenzifikovaného a vysoce konkurenčního trhu práce. Výzkum se člení na čtyři pracovní programy zaměřené na makro, meso a mikro úroveň, jejichž společným jmenovatelem je udržení zdraví a pohody u starších pracovníků.Extending Working Lives - Health and Wellbeing Implications and Facilitators2014 - 2016


Odpovědný řešitel: Martin Nekola


Tento mezinárodní a mezioborový výzkumný program klade hlavní důraz na poznání cest k zajištění delšího a zdravějšího pracovního života, který by byl odolnější vůči tlakům globalizovaného, intenzifikovaného a vysoce konkurenčního trhu práce. Výzkum se člení na čtyři pracovní programy zaměřené na makro, meso a mikro úroveň, jejichž společným jmenovatelem je udržení zdraví a pohody u starších pracovníků.