ODKAZY
Města a inkluzivní strategie
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Aktuální
Města a inkluzivní strategie
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Města a inkluzivní strategie

2017-2020


Odpovědný řešitel: Marie Jelínková


Projekt řešený v rámci Operačního programu Zaměstnanost podpořený finančními prostředky z ESF a státního rozpočtu. Hlavní řešitelem je Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s., CESES se podílí na jeho řešení jako jeden z partnerů.

Na základě poptávky MPSV projekt hodnotí a mapuje nastavení politik lokální integrace cizinců a navrhuje a používá nástroj jejich hodnocení. Dále na základě evidence based politik přichází s doporučeními pro klíčové stakeholdery. V další části odpovídá projekt na konkrétní poptávku Libereckého kraje a hl. m. Prahy ohledně evaluace lokální integrační politik cizinců na jejich území a v případě Libereckého kraje připravuje podklady pro vytvoření strategického plánu v této oblasti. CESES vystupuje v projektu v roli evaluátora, realizuje evaluační plán projektu jako takového a zároveň se zásadně podílí na vytvoření hodnocení zkoumaných používaných nástrojů (politik, projektů, finančních toků atp.).


Tisková zpráva je ke stažení zde.

Města a inkluzivní strategie

Města a inkluzivní strategie

2017-2020


Odpovědný řešitel: Marie Jelínková


Projekt řešený v rámci Operačního programu Zaměstnanost podpořený finančními prostředky z ESF a státního rozpočtu. Hlavní řešitelem je Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s., CESES se podílí na jeho řešení jako jeden z partnerů.

Na základě poptávky MPSV projekt hodnotí a mapuje nastavení politik lokální integrace cizinců a navrhuje a používá nástroj jejich hodnocení. Dále na základě evidence based politik přichází s doporučeními pro klíčové stakeholdery. V další části odpovídá projekt na konkrétní poptávku Libereckého kraje a hl. m. Prahy ohledně evaluace lokální integrační politik cizinců na jejich území a v případě Libereckého kraje připravuje podklady pro vytvoření strategického plánu v této oblasti. CESES vystupuje v projektu v roli evaluátora, realizuje evaluační plán projektu jako takového a zároveň se zásadně podílí na vytvoření hodnocení zkoumaných používaných nástrojů (politik, projektů, finančních toků atp.).


Tisková zpráva je ke stažení zde.