ODKAZY
Co se dělo v roce 2017
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Co se dělo v roce 2017
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Na serveru Aktuálně.cz vyšla 23. listopadu zpráva "Jak zlepšit důchody? Končící komise radí příští vládě třeba povinné příspěvky firem"
Odkaz na článek zde.

Vedoucí CESES Martin Potůček vystoupil na mezinárodní konferenci "Jak se žije seniorům v ČR"Dne 27. listopadu 2017 vystoupil vedoucí CESES Martin Potůček na mezinárodní konferenci "Jak se žije seniorům v ČR", pořádané Radou seniorů, na téma "Přednosti a problémy českého důchodového systému". Prezentace k tomuto vystoupení zde: http://www.rscr.cz/wp-content/přednosti-a-problémy-českého-důchodového-systému.pdf


Vystoupení vedoucího CESES Martina Potůčka k ukončení činnosti Odborové komise pro důchodovou reformu

Martin Potůček seznámil českou veřejnost s odkazem končící Odborné komise pro důchodovou reformu nastupující politické reprezentaci k pokračování důchodové reformy, a to prostřednictvím následujících vystoupení:


V České televizi dne 23. 11. 2017:

- od 6:35 v pořadu Studio 6 na ČT 1 a ČT 24 - "Komise pro důchodovou reformu končí" - ceskatelevize.cz/studio6

- od 17:47 v pořadu Studio 24 na ČT 24 - "Důchodová komise končí" - ceskatelevize.cz/studio24

- od 19:18 v pořadu Události na ČT 1 a ČT 24 - "Nové návrhy na reformu penzijního systému" - ceskatelevize.cz/udalosti

- od 22:27 v pořadu Události, komentáře na ČT 24 - "Nové návrhy co s českým důchíodovým systémem" - ceskatelevize.cz/udalosti_komentare


V pořadu Pro a proti stanice Český rozhlas Plus 28. 11. 2017 diskutoval martin Potůček s Jiřím Šatavou o stanovení hranice věku odchodu do důchodu:

- rozhlas.cz/proaproti

- rozhlas.cz/proaproti_audio


Ve čtvrtek 30. 11. od 13 hodin diskutoval v pořadu Duel na stanici Prima Martin Potůček s exministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem o minulosti a současnosti důchodových reforem v ČR:

- seznam.cz/duchodDalší dokumenty k nahlédnutí:

- Závěrečná zpráva Odborné komise pro důchodovou reformu: Závěrečná zpráva

- Tezaurus problémů a návrhů k pokračování důchodové reformy: Tezaurus

- Web České televize: Se Sobotkovou vládou končí i důchodová komise. Nápadů měla dost, většina zůstala na papíře: ceskatelevize.cz/ekonomika

Vyšla kniha Inventura předsudků
Vyšla závěrečná publikace projektu GAČR Hodnotové pozadí postojů vůči vybraným vyloučeným skupinám, jehož hlavní řešitelkou byla Michaela Šmídová. Kniha je hlavním shrnujícím výsledkem tohoto projektu, jenž zkoumá předsudky v české společnosti. Soustřeďuje se zejména na postoje vůči třem vybraným marginalizovaným skupinám: lidem bez domova, cizincům/imigrantům a Romům jako třem příkladům „jinakosti“ v české společnosti. Teoretický rámec publikace vychází z konceptů G. W. Allporta a jeho následovníků, nejvíce pozornosti je věnováno analytickým kapitolám, které se zabývají různými dimenzemi postojů vůči jmenovaným skupinám tak, jak se ukazují v kvantitativních i kvalitativních výzkumech.


Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek. 2017. Inventura předsudků. Praha: Academia.


Lokální integrace osob s migrační zkušeností v České republice


Ve středu 25. 10. 2017 proběhlo na CESES v rámci projektu Města a inkluzivní strategie uzavřené setkání s názvem Lokální integrace osob s migrační zkušeností v České republice, na kterém se svým příspěvkem vystoupil prof. Dušan Drbohlav z Přírodovědecké fakulty UK. Skupinová diskuse expertů na problematiku z řad CESES, Sdružení pro integraci a migraci, Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty i dalších institucí umožnila probrat výzvy, kterým migranti na lokální úrovni čelí. Diskuse se zaměřila i na měnící se teoretické přístupy v oblasti lokání integrace, současné trendy a přetrvávající výzvy v této oblasti i závěry z dosud provedených zejména českých výzkumů, ze kterých je třeba v ČR vycházet


Závěrečná zpráva z kolokvia "Příčiny, důsledky a možná vyústění současné krize Evropské unie"

Závěrečná zpráva z mezinárodního kolokvia, které proběhlo 19. května 2017 v Profesním domě, je ke stažení zde.

K dispozici je i přeložená verze.


Zahájení projektu Města a inkluzivní strategie

Začátkem letošního září zahájilo Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s CESES projekt Města a inkluzivní strategie. Tisková zpráva je ke stažení zde.


CESES se účastní Fóra rodinné politiky

Prof. Martin Potůček, vedoucí CESES, se ve dnech 31. 8. - 1. 9. účastní prvního Fóra rodinné politiky v Plzni. Jedná se o první ročník akce Ministerstva práce a sociálních věcí, jejímž cílem je podpořit veřejnou debatu o směřování rodinné politiky v Česku. CESES zde organizuje workshop č. 11 s tématem "Rodiče, děti a důchody". V rámci tohoto workshopu moderovaného prof. Potůčkem vystoupí Otakar Hampl (vedoucí 3. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu, MZe), Robert Jahoda (Ekonomickosprávní fakulta, MU Brno), Tomáš Kučera (PřF UK Katedra demografie a geodemografie) a Iva Merhautová (náměstkyně pro řízení sekce sociálně- pojistných systémů, MPSV).


Další informace včetně kompletního programu jsou dostupné na webu forumrodina.mpsv.cz


Prof. František Ochrana obdržel významné ocenění
Gratulujeme prof. Františku Ochranovi k ocenění, které mu bylo uděleno za nejlepší komparativní příspěvek na konferenci NISPAcee 2017!

Pozvánka k účasti na kolokviu "Příčiny, důsledky a možná vyústění současné krize Evropské unie"

Srdečně vás zveme k účasti na mezinárodním kolokviu, které pořádá Centrum pro sociální a ekonomické strategie ve spolupráci s Evropským hnutím v ČR


Konání: 19. května 2017 od 9:00 – 17:30 hod. v Aule Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, Malostranské nám. 25, Praha 1


Přihlásit se k účasti je možno vyplněním elektronického registračního formuláře ZDE.Registrovat se lze i na e-mailu: hana.marzova@fsv.cuni.cz, a to nejpozději do 15. května.

 

program a expozice problematiky.


Jak a komu slouží elity: pravé elity, anebo toxičtí vůdci?

Doc. Pavol Frič reaguje na příspěvek Petra Robejšeka "Skutečná elita"

článek Petra Robejška ZDE

reakce Pavola Friče ZDE


Politika, péče o děti a seniory v měnící se společnosti
Na konferenci "Politiky péče o děti a seniory v měnící se společnosti: zkušenosti České republiky a Norska", konané dne 30. března 2017 na Masarykově univerzitě v Brně, vystoupil prof. Martin Potůček s referátem "Překážky a možnosti institucionálních změn v českém systému sociálního zabezpečení".

Prezentace ke stažení ZDE(.pdf)


Národní konvent na téma: Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence

Dne 24. 2. 2017 profesor Martin Potůček na kulatém stole Národního konventu na téma "Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence" vystoupil se stanoviskem, analyzujícím výzvy, kterým Evropská unie a Česká republika čelí a bude v budoucnu vystavena.Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence(.pdf)


Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence(.docx)


Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence - doporučení(.pdf)


Co je vícerychlostní Evropa a jaké jsou její dopady na ČR? VIDEO ZDE

Občanský sektor v ohrožení?

V nakladatelství Slon právě vyšla kniha „Občanský sektor v ohrožení?“. Vedoucím autorského kolektivu je doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. Publikace se soustřeďuje na analýzu modernizačních procesů v občanském sektoru. Autory zajímá profesionalizace občanských organizací a individualizace občanské participace, které se prolínají se strategickými procesy evropeizace a budování participační demokracie.

Česku chybí vize a strategie, bez toho ve světě neuspějeme

Rozhovor redaktora Petra Kaina s vedoucím CESES Martinem Potůčkem "Česku chybí vize a strategie, bez toho ve světě neuspějeme" vyšel dne 20. ledna 2017 v Lidových novinách a následně 22. ledna v Lidovkách.Co se dělo v roce 2017Na serveru Aktuálně.cz vyšla 23. listopadu zpráva "Jak zlepšit důchody? Končící komise radí příští vládě třeba povinné příspěvky firem"
Odkaz na článek zde.

Vedoucí CESES Martin Potůček vystoupil na mezinárodní konferenci "Jak se žije seniorům v ČR"Dne 27. listopadu 2017 vystoupil vedoucí CESES Martin Potůček na mezinárodní konferenci "Jak se žije seniorům v ČR", pořádané Radou seniorů, na téma "Přednosti a problémy českého důchodového systému". Prezentace k tomuto vystoupení zde: http://www.rscr.cz/wp-content/přednosti-a-problémy-českého-důchodového-systému.pdf


Vystoupení vedoucího CESES Martina Potůčka k ukončení činnosti Odborové komise pro důchodovou reformu

Martin Potůček seznámil českou veřejnost s odkazem končící Odborné komise pro důchodovou reformu nastupující politické reprezentaci k pokračování důchodové reformy, a to prostřednictvím následujících vystoupení:


V České televizi dne 23. 11. 2017:

- od 6:35 v pořadu Studio 6 na ČT 1 a ČT 24 - "Komise pro důchodovou reformu končí" - ceskatelevize.cz/studio6

- od 17:47 v pořadu Studio 24 na ČT 24 - "Důchodová komise končí" - ceskatelevize.cz/studio24

- od 19:18 v pořadu Události na ČT 1 a ČT 24 - "Nové návrhy na reformu penzijního systému" - ceskatelevize.cz/udalosti

- od 22:27 v pořadu Události, komentáře na ČT 24 - "Nové návrhy co s českým důchíodovým systémem" - ceskatelevize.cz/udalosti_komentare


V pořadu Pro a proti stanice Český rozhlas Plus 28. 11. 2017 diskutoval martin Potůček s Jiřím Šatavou o stanovení hranice věku odchodu do důchodu:

- rozhlas.cz/proaproti

- rozhlas.cz/proaproti_audio


Ve čtvrtek 30. 11. od 13 hodin diskutoval v pořadu Duel na stanici Prima Martin Potůček s exministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem o minulosti a současnosti důchodových reforem v ČR:

- seznam.cz/duchodDalší dokumenty k nahlédnutí:

- Závěrečná zpráva Odborné komise pro důchodovou reformu: Závěrečná zpráva

- Tezaurus problémů a návrhů k pokračování důchodové reformy: Tezaurus

- Web České televize: Se Sobotkovou vládou končí i důchodová komise. Nápadů měla dost, většina zůstala na papíře: ceskatelevize.cz/ekonomika

Vyšla kniha Inventura předsudků
Vyšla závěrečná publikace projektu GAČR Hodnotové pozadí postojů vůči vybraným vyloučeným skupinám, jehož hlavní řešitelkou byla Michaela Šmídová. Kniha je hlavním shrnujícím výsledkem tohoto projektu, jenž zkoumá předsudky v české společnosti. Soustřeďuje se zejména na postoje vůči třem vybraným marginalizovaným skupinám: lidem bez domova, cizincům/imigrantům a Romům jako třem příkladům „jinakosti“ v české společnosti. Teoretický rámec publikace vychází z konceptů G. W. Allporta a jeho následovníků, nejvíce pozornosti je věnováno analytickým kapitolám, které se zabývají různými dimenzemi postojů vůči jmenovaným skupinám tak, jak se ukazují v kvantitativních i kvalitativních výzkumech.


Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek. 2017. Inventura předsudků. Praha: Academia.


Lokální integrace osob s migrační zkušeností v České republice


Ve středu 25. 10. 2017 proběhlo na CESES v rámci projektu Města a inkluzivní strategie uzavřené setkání s názvem Lokální integrace osob s migrační zkušeností v České republice, na kterém se svým příspěvkem vystoupil prof. Dušan Drbohlav z Přírodovědecké fakulty UK. Skupinová diskuse expertů na problematiku z řad CESES, Sdružení pro integraci a migraci, Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty i dalších institucí umožnila probrat výzvy, kterým migranti na lokální úrovni čelí. Diskuse se zaměřila i na měnící se teoretické přístupy v oblasti lokání integrace, současné trendy a přetrvávající výzvy v této oblasti i závěry z dosud provedených zejména českých výzkumů, ze kterých je třeba v ČR vycházet


Závěrečná zpráva z kolokvia "Příčiny, důsledky a možná vyústění současné krize Evropské unie"

Závěrečná zpráva z mezinárodního kolokvia, které proběhlo 19. května 2017 v Profesním domě, je ke stažení zde.

K dispozici je i přeložená verze.


Zahájení projektu Města a inkluzivní strategie

Začátkem letošního září zahájilo Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s CESES projekt Města a inkluzivní strategie. Tisková zpráva je ke stažení zde.


CESES se účastní Fóra rodinné politiky

Prof. Martin Potůček, vedoucí CESES, se ve dnech 31. 8. - 1. 9. účastní prvního Fóra rodinné politiky v Plzni. Jedná se o první ročník akce Ministerstva práce a sociálních věcí, jejímž cílem je podpořit veřejnou debatu o směřování rodinné politiky v Česku. CESES zde organizuje workshop č. 11 s tématem "Rodiče, děti a důchody". V rámci tohoto workshopu moderovaného prof. Potůčkem vystoupí Otakar Hampl (vedoucí 3. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu, MZe), Robert Jahoda (Ekonomickosprávní fakulta, MU Brno), Tomáš Kučera (PřF UK Katedra demografie a geodemografie) a Iva Merhautová (náměstkyně pro řízení sekce sociálně- pojistných systémů, MPSV).


Další informace včetně kompletního programu jsou dostupné na webu forumrodina.mpsv.cz


Prof. František Ochrana obdržel významné ocenění
Gratulujeme prof. Františku Ochranovi k ocenění, které mu bylo uděleno za nejlepší komparativní příspěvek na konferenci NISPAcee 2017!

Pozvánka k účasti na kolokviu "Příčiny, důsledky a možná vyústění současné krize Evropské unie"

Srdečně vás zveme k účasti na mezinárodním kolokviu, které pořádá Centrum pro sociální a ekonomické strategie ve spolupráci s Evropským hnutím v ČR


Konání: 19. května 2017 od 9:00 – 17:30 hod. v Aule Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, Malostranské nám. 25, Praha 1


Přihlásit se k účasti je možno vyplněním elektronického registračního formuláře ZDE.Registrovat se lze i na e-mailu: hana.marzova@fsv.cuni.cz, a to nejpozději do 15. května.

 

program a expozice problematiky.


Jak a komu slouží elity: pravé elity, anebo toxičtí vůdci?

Doc. Pavol Frič reaguje na příspěvek Petra Robejšeka "Skutečná elita"

článek Petra Robejška ZDE

reakce Pavola Friče ZDE


Politika, péče o děti a seniory v měnící se společnosti
Na konferenci "Politiky péče o děti a seniory v měnící se společnosti: zkušenosti České republiky a Norska", konané dne 30. března 2017 na Masarykově univerzitě v Brně, vystoupil prof. Martin Potůček s referátem "Překážky a možnosti institucionálních změn v českém systému sociálního zabezpečení".

Prezentace ke stažení ZDE(.pdf)


Národní konvent na téma: Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence

Dne 24. 2. 2017 profesor Martin Potůček na kulatém stole Národního konventu na téma "Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence" vystoupil se stanoviskem, analyzujícím výzvy, kterým Evropská unie a Česká republika čelí a bude v budoucnu vystavena.Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence(.pdf)


Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence(.docx)


Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence - doporučení(.pdf)


Co je vícerychlostní Evropa a jaké jsou její dopady na ČR? VIDEO ZDE

Občanský sektor v ohrožení?

V nakladatelství Slon právě vyšla kniha „Občanský sektor v ohrožení?“. Vedoucím autorského kolektivu je doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. Publikace se soustřeďuje na analýzu modernizačních procesů v občanském sektoru. Autory zajímá profesionalizace občanských organizací a individualizace občanské participace, které se prolínají se strategickými procesy evropeizace a budování participační demokracie.

Česku chybí vize a strategie, bez toho ve světě neuspějeme

Rozhovor redaktora Petra Kaina s vedoucím CESES Martinem Potůčkem "Česku chybí vize a strategie, bez toho ve světě neuspějeme" vyšel dne 20. ledna 2017 v Lidových novinách a následně 22. ledna v Lidovkách.