ODKAZY
Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti (Progres Q18)
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Aktuální
Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti (Progres Q18)
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


2017-2021


Odpovědný řešitel: Jaroslav Kučera


CESES je jedním z řešitelských pracovišť části programu Progres Univerzity Karlovy, který zastřešuje Fakulta sociálních věd UK. Progres Q18 je zaměřen na rozsáhlejší spolupráci v rámci společensko-vědního výzkumu na UK a na rozvíjení společenskovědních oborů prostřednictvím mezioborového výzkumu rozmanitých konkrétních témat, která budou vycházet ze zájmů a potřeb jednotlivých badatelů, resp. jejich týmů, popř. vědecké a také společenské naléhavosti zkoumaných otázek.

Blíže o Progresu Q18 zde.

Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti (Progres Q18)2017-2021


Odpovědný řešitel: Jaroslav Kučera


CESES je jedním z řešitelských pracovišť části programu Progres Univerzity Karlovy, který zastřešuje Fakulta sociálních věd UK. Progres Q18 je zaměřen na rozsáhlejší spolupráci v rámci společensko-vědního výzkumu na UK a na rozvíjení společenskovědních oborů prostřednictvím mezioborového výzkumu rozmanitých konkrétních témat, která budou vycházet ze zájmů a potřeb jednotlivých badatelů, resp. jejich týmů, popř. vědecké a také společenské naléhavosti zkoumaných otázek.

Blíže o Progresu Q18 zde.