ODKAZY
Aktuality
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Aktuality
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pozvání na konsensuální konferenci „Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na konsensuální konferenci „Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“. Konference se uskuteční ve dnech 25. a 26. března 2021.


Jejím cílem je v moderované diskusi hledat společně sdílený návrh na efektivní řešení návratu lidí bez domova do bydlení, a zároveň ověřit u nás jen zřídka uplatňovanou metodu konsensuální konference tak, aby mohla být aplikována i na jiné rozsáhlé rozhodovací úlohy ve veřejné správě.

Podrobnosti o ní najdete na https://konkon21.fsv.cuni.cz/, kde se můžete i registrovat k účasti.

Konference bude probíhat on-line přes platformu Zoom.


Podrobný program konference naleznete ZDE.


Stárneme strategicky? Stárnutí a příprava na něj

Představujeme závěrečný výstup projektu Zabezpečování na stáří v interakci státní správy a občanů reg. č. TL01000491, podpořeného TA ČR. Na publikaci „Stárneme strategicky? Stárnutí a příprava na něj“ se autorsky podíleli Pavol Frič, Michaela Šmídová, Martin Vávra, Petr Witz a Ludmila Wladyniak.

Záměrem publikace je prohloubit naši znalost o komplexnosti problému přípravy na stáří. Přináší mj. výsledky analýzy variability reakcí občanů na rizika prodlužujícího se stáří. Vychází z předpokladu, že veřejná politika, která usiluje o prosazování a regulaci bezpečných strategií pro stárnutí občanů, musí pochopit, jak občané myslí a reagují na rizika stáří.

Publikace je dostupná ZDE


Země uprostřed krize – budoucí důchody v mlze

V týdeníku Ekonom 3/2021, str. 8 a 9 vyšel prof. Martinu Potůčkovi článek o potřebě řešit budoucnost českých důchodů lépe než doposud.


Země uprostřed krize – budoucí důchody v mlze

Dočkáme se důchodové reformy na pokračování?

Přečtete si článek prof. Martina Potůčka zveřejněného v Právu 14. prosince 2020 na straně 14.


Dočkáme se důchodové reformy na pokračování?

Strategie zabezpečování se před riziky stáří v české populaci a "kalkulačka zabezpečení"

Náš tým pod vedením doc. Pavola Friče (ve složení Pavol Frič, Michaela Šmídová, Martin Vávra, Petr Witz a Ludmila Wladyniak) představil výsledky svého výzkumu zaměřeného na strategie zabezpečování se před riziky stáří v české populaci. Na základě průzkumu na reprezentativním vzorku 1814 respondentů byly identifikovány celkem čtyři skupiny obyvatel dle jejich přístupu k rizikům stáří.


Veškeré informace o projektu, včetně kalkulačky zabezpečení naleznete na stránkách Českého rozhlasu ZDE.


Celý Manuál přípravy na stáří pro občany si můžete prohlédnout ZDE


Projekt Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě

Projekt řešený v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA s finanční podporou TA ČR.

Stručná charakteristika projektu


Výstupy projektu:


POTŮČEK, Martin; SVOBODA, Radovan. Analýza vývoje legislativního rámce podpory návratu lidí bez domova do bydlení. Fórum sociální politiky, 2020, 1, 18 – 24. ISSN 1802 – 5854.Aktuality

Pozvání na konsensuální konferenci „Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na konsensuální konferenci „Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“. Konference se uskuteční ve dnech 25. a 26. března 2021.


Jejím cílem je v moderované diskusi hledat společně sdílený návrh na efektivní řešení návratu lidí bez domova do bydlení, a zároveň ověřit u nás jen zřídka uplatňovanou metodu konsensuální konference tak, aby mohla být aplikována i na jiné rozsáhlé rozhodovací úlohy ve veřejné správě.

Podrobnosti o ní najdete na https://konkon21.fsv.cuni.cz/, kde se můžete i registrovat k účasti.

Konference bude probíhat on-line přes platformu Zoom.


Podrobný program konference naleznete ZDE.


Stárneme strategicky? Stárnutí a příprava na něj

Představujeme závěrečný výstup projektu Zabezpečování na stáří v interakci státní správy a občanů reg. č. TL01000491, podpořeného TA ČR. Na publikaci „Stárneme strategicky? Stárnutí a příprava na něj“ se autorsky podíleli Pavol Frič, Michaela Šmídová, Martin Vávra, Petr Witz a Ludmila Wladyniak.

Záměrem publikace je prohloubit naši znalost o komplexnosti problému přípravy na stáří. Přináší mj. výsledky analýzy variability reakcí občanů na rizika prodlužujícího se stáří. Vychází z předpokladu, že veřejná politika, která usiluje o prosazování a regulaci bezpečných strategií pro stárnutí občanů, musí pochopit, jak občané myslí a reagují na rizika stáří.

Publikace je dostupná ZDE


Země uprostřed krize – budoucí důchody v mlze

V týdeníku Ekonom 3/2021, str. 8 a 9 vyšel prof. Martinu Potůčkovi článek o potřebě řešit budoucnost českých důchodů lépe než doposud.


Země uprostřed krize – budoucí důchody v mlze

Dočkáme se důchodové reformy na pokračování?

Přečtete si článek prof. Martina Potůčka zveřejněného v Právu 14. prosince 2020 na straně 14.


Dočkáme se důchodové reformy na pokračování?

Strategie zabezpečování se před riziky stáří v české populaci a "kalkulačka zabezpečení"

Náš tým pod vedením doc. Pavola Friče (ve složení Pavol Frič, Michaela Šmídová, Martin Vávra, Petr Witz a Ludmila Wladyniak) představil výsledky svého výzkumu zaměřeného na strategie zabezpečování se před riziky stáří v české populaci. Na základě průzkumu na reprezentativním vzorku 1814 respondentů byly identifikovány celkem čtyři skupiny obyvatel dle jejich přístupu k rizikům stáří.


Veškeré informace o projektu, včetně kalkulačky zabezpečení naleznete na stránkách Českého rozhlasu ZDE.


Celý Manuál přípravy na stáří pro občany si můžete prohlédnout ZDE


Projekt Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě

Projekt řešený v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA s finanční podporou TA ČR.

Stručná charakteristika projektu


Výstupy projektu:


POTŮČEK, Martin; SVOBODA, Radovan. Analýza vývoje legislativního rámce podpory návratu lidí bez domova do bydlení. Fórum sociální politiky, 2020, 1, 18 – 24. ISSN 1802 – 5854.