ODKAZY
Aktuality
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Aktuality
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Vyšla nová publikace

Publikace vyšla v rámci projektu Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě, řešeného CESES v letech 2018-2021. Vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s CESES.


Publikace je dostupná ZDE.

Arnošt Veselý převzal Medaili MŠMT


Na konci srpna převzalo 35 významných osobností pedagogiky Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Medaile se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile se udělují ve dvou stupních, a sice jako medaile 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). 


Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně - za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost získal profesor Arnošt Veselý, vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie.


Závěrečná výzkumná zpráva projektu "Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě"

Zveřejňujeme závěrečnou výzkumnou zprávu projektu TA ČR TL 01000220 Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě.


Celá zpráva je dostupná ZDE.

Výzva politikům „Česko ukončuje bezdomovství“


Porota konsensuální konference „Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“ se shodla na výroku, který končí výzvou politikům: „Česko ukončuje bezdomovství“.


Výrok poroty konsensuální konference najdete ZDE.


Celou výzvu si můžete přečíst ZDE.


Pracovní seminář “Jak na řešení návratu lidí bez domova do bydlení? Konsensuální konference jako nástroj hledání konsensu“

27. května 2021, 13 - 18 hod., online


Seminář navazuje na konsensuální konferenci „Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“, která se konala 25. - 26. března 2021.


Cílem semináře je v moderované diskusi prezentovat společně sdílený návrh na efektivní řešení návratu lidí bez domova do bydlení, a zároveň představit u nás jen zřídka uplatňovanou metodu konsensuální konference tak, aby mohla být aplikována i na jiné rozsáhlé rozhodovací úlohy ve veřejné správě. Podrobnosti o semináři najdete na https://konkon21.fsv.cuni.cz/ a přihlásit se na něj můžete zde.


Program semináře naleznete ZDE.


Pracovní seminář je pořádán v rámci řešení projektu TA ČR "Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě" TL01000220.


Reforma dlouhodobé péče pro Českou republiku

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vydává tiskovou zprávu o studii Reforma dlouhodobé péče pro Českou republiku, která věcně analyzuje dosavadní neúspěchy týkající se dlouhodobé péče v ČR, identifikuje současné problémy a přináší návrhy řešení.

Jedním z autorů byl i prof. Martin Potůček.


Tiskovou zprávu studie naleznete ZDE.

Samotnou studii si můžete stáhnout ZDE.


Konsensuální konference „Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“

Konference se uskutečnila ve dnech 25. a 26. března 2021.


Jejím cílem bylo v moderované diskusi hledat společně sdílený návrh na efektivní řešení návratu lidí bez domova do bydlení, a zároveň ověřit u nás jen zřídka uplatňovanou metodu konsensuální konference tak, aby mohla být aplikována i na jiné rozsáhlé rozhodovací úlohy ve veřejné správě.

Podrobnosti o ní najdete na https://konkon21.fsv.cuni.cz/.

Konference probíhala přes on-line platformu Zoom.


Podrobný program konference naleznete ZDE.


Sestřih z celé akce: https://www.youtube.com/watch?v=sVdkr5QkDLQ


Briefing: https://www.youtube.com/watch?v=xne6LNf1e78


Konference byla pořádána v rámci řešení projektu TA ČR "Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě" TL01000220.

Stárneme strategicky? Stárnutí a příprava na něj

Představujeme závěrečný výstup projektu Zabezpečování na stáří v interakci státní správy a občanů reg. č. TL01000491, podpořeného TA ČR. Na publikaci „Stárneme strategicky? Stárnutí a příprava na něj“ se autorsky podíleli Pavol Frič, Michaela Šmídová, Martin Vávra, Petr Witz a Ludmila Wladyniak.

Záměrem publikace je prohloubit naši znalost o komplexnosti problému přípravy na stáří. Přináší mj. výsledky analýzy variability reakcí občanů na rizika prodlužujícího se stáří. Vychází z předpokladu, že veřejná politika, která usiluje o prosazování a regulaci bezpečných strategií pro stárnutí občanů, musí pochopit, jak občané myslí a reagují na rizika stáří.

Publikace je dostupná ZDE


Země uprostřed krize – budoucí důchody v mlze

V týdeníku Ekonom 3/2021, str. 8 a 9 vyšel prof. Martinu Potůčkovi článek o potřebě řešit budoucnost českých důchodů lépe než doposud.


Země uprostřed krize – budoucí důchody v mlze

Dočkáme se důchodové reformy na pokračování?

Přečtete si článek prof. Martina Potůčka zveřejněného v Právu 14. prosince 2020 na straně 14.


Dočkáme se důchodové reformy na pokračování?

Strategie zabezpečování se před riziky stáří v české populaci a "kalkulačka zabezpečení"

Náš tým pod vedením doc. Pavola Friče (ve složení Pavol Frič, Michaela Šmídová, Martin Vávra, Petr Witz a Ludmila Wladyniak) představil výsledky svého výzkumu zaměřeného na strategie zabezpečování se před riziky stáří v české populaci. Na základě průzkumu na reprezentativním vzorku 1814 respondentů byly identifikovány celkem čtyři skupiny obyvatel dle jejich přístupu k rizikům stáří.


Veškeré informace o projektu, včetně kalkulačky zabezpečení naleznete na stránkách Českého rozhlasu ZDE.


Celý Manuál přípravy na stáří pro občany si můžete prohlédnout ZDE


Projekt Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě

Projekt řešený v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA s finanční podporou TA ČR.

Stručná charakteristika projektu


Výstupy projektu:


POTŮČEK, Martin; SVOBODA, Radovan. Analýza vývoje legislativního rámce podpory návratu lidí bez domova do bydlení. Fórum sociální politiky, 2020, 1, 18 – 24. ISSN 1802 – 5854.Aktuality

Vyšla nová publikace

Publikace vyšla v rámci projektu Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě, řešeného CESES v letech 2018-2021. Vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s CESES.


Publikace je dostupná ZDE.

Arnošt Veselý převzal Medaili MŠMT


Na konci srpna převzalo 35 významných osobností pedagogiky Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Medaile se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile se udělují ve dvou stupních, a sice jako medaile 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). 


Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně - za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost získal profesor Arnošt Veselý, vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie.


Závěrečná výzkumná zpráva projektu "Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě"

Zveřejňujeme závěrečnou výzkumnou zprávu projektu TA ČR TL 01000220 Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě.


Celá zpráva je dostupná ZDE.

Výzva politikům „Česko ukončuje bezdomovství“


Porota konsensuální konference „Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“ se shodla na výroku, který končí výzvou politikům: „Česko ukončuje bezdomovství“.


Výrok poroty konsensuální konference najdete ZDE.


Celou výzvu si můžete přečíst ZDE.


Pracovní seminář “Jak na řešení návratu lidí bez domova do bydlení? Konsensuální konference jako nástroj hledání konsensu“

27. května 2021, 13 - 18 hod., online


Seminář navazuje na konsensuální konferenci „Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“, která se konala 25. - 26. března 2021.


Cílem semináře je v moderované diskusi prezentovat společně sdílený návrh na efektivní řešení návratu lidí bez domova do bydlení, a zároveň představit u nás jen zřídka uplatňovanou metodu konsensuální konference tak, aby mohla být aplikována i na jiné rozsáhlé rozhodovací úlohy ve veřejné správě. Podrobnosti o semináři najdete na https://konkon21.fsv.cuni.cz/ a přihlásit se na něj můžete zde.


Program semináře naleznete ZDE.


Pracovní seminář je pořádán v rámci řešení projektu TA ČR "Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě" TL01000220.


Reforma dlouhodobé péče pro Českou republiku

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vydává tiskovou zprávu o studii Reforma dlouhodobé péče pro Českou republiku, která věcně analyzuje dosavadní neúspěchy týkající se dlouhodobé péče v ČR, identifikuje současné problémy a přináší návrhy řešení.

Jedním z autorů byl i prof. Martin Potůček.


Tiskovou zprávu studie naleznete ZDE.

Samotnou studii si můžete stáhnout ZDE.


Konsensuální konference „Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“

Konference se uskutečnila ve dnech 25. a 26. března 2021.


Jejím cílem bylo v moderované diskusi hledat společně sdílený návrh na efektivní řešení návratu lidí bez domova do bydlení, a zároveň ověřit u nás jen zřídka uplatňovanou metodu konsensuální konference tak, aby mohla být aplikována i na jiné rozsáhlé rozhodovací úlohy ve veřejné správě.

Podrobnosti o ní najdete na https://konkon21.fsv.cuni.cz/.

Konference probíhala přes on-line platformu Zoom.


Podrobný program konference naleznete ZDE.


Sestřih z celé akce: https://www.youtube.com/watch?v=sVdkr5QkDLQ


Briefing: https://www.youtube.com/watch?v=xne6LNf1e78


Konference byla pořádána v rámci řešení projektu TA ČR "Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě" TL01000220.

Stárneme strategicky? Stárnutí a příprava na něj

Představujeme závěrečný výstup projektu Zabezpečování na stáří v interakci státní správy a občanů reg. č. TL01000491, podpořeného TA ČR. Na publikaci „Stárneme strategicky? Stárnutí a příprava na něj“ se autorsky podíleli Pavol Frič, Michaela Šmídová, Martin Vávra, Petr Witz a Ludmila Wladyniak.

Záměrem publikace je prohloubit naši znalost o komplexnosti problému přípravy na stáří. Přináší mj. výsledky analýzy variability reakcí občanů na rizika prodlužujícího se stáří. Vychází z předpokladu, že veřejná politika, která usiluje o prosazování a regulaci bezpečných strategií pro stárnutí občanů, musí pochopit, jak občané myslí a reagují na rizika stáří.

Publikace je dostupná ZDE


Země uprostřed krize – budoucí důchody v mlze

V týdeníku Ekonom 3/2021, str. 8 a 9 vyšel prof. Martinu Potůčkovi článek o potřebě řešit budoucnost českých důchodů lépe než doposud.


Země uprostřed krize – budoucí důchody v mlze

Dočkáme se důchodové reformy na pokračování?

Přečtete si článek prof. Martina Potůčka zveřejněného v Právu 14. prosince 2020 na straně 14.


Dočkáme se důchodové reformy na pokračování?

Strategie zabezpečování se před riziky stáří v české populaci a "kalkulačka zabezpečení"

Náš tým pod vedením doc. Pavola Friče (ve složení Pavol Frič, Michaela Šmídová, Martin Vávra, Petr Witz a Ludmila Wladyniak) představil výsledky svého výzkumu zaměřeného na strategie zabezpečování se před riziky stáří v české populaci. Na základě průzkumu na reprezentativním vzorku 1814 respondentů byly identifikovány celkem čtyři skupiny obyvatel dle jejich přístupu k rizikům stáří.


Veškeré informace o projektu, včetně kalkulačky zabezpečení naleznete na stránkách Českého rozhlasu ZDE.


Celý Manuál přípravy na stáří pro občany si můžete prohlédnout ZDE


Projekt Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě

Projekt řešený v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA s finanční podporou TA ČR.

Stručná charakteristika projektu


Výstupy projektu:


POTŮČEK, Martin; SVOBODA, Radovan. Analýza vývoje legislativního rámce podpory návratu lidí bez domova do bydlení. Fórum sociální politiky, 2020, 1, 18 – 24. ISSN 1802 – 5854.