ODKAZY
Jelínková
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Jelínková
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.

Mail: marie.jelinkova@fsv.cuni.cz

Tel: +420 224 095 170


Odborné zaměření

Zaměřuje se na témata spojená s migrací, integrací osob s migrační zkušeností, policy analysis, trhem práce, sociálním vyloučením a začleňovaním.


Vzdělání

V roce 2011 získala titul PhD na katedře Veřejné a sociální politiky FSV UK, v disertační práci se věnovala mongolské migraci do ČR, část výzkumu realizovala v Mongolsku. V diplomové práce se zaměřila na porovnávání české a australské integrační politiky vůči migrantům, studovala na katedře Veřejné a sociální politiky FSV UK a na University of Queensland. Bakalářské studium sociologie a sociální politiky absolvovala na FSV UK.


Zaměstnání

Od roku 2017 pracuje jako výzkumná pracovnice v Centru pro sociální a ekonomické strategie Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, kde se podílí především na projektu cílícím na lokální integraci osob s migrační zkušeností. Externě přednáší na katedře Veřejné a sociální politiky kurz International Migration. Věnuje se i evaluaci různých migračních projektů. Dlouhodobě spolupracuje s českými i mezinárodními organizacemi pracujícími s migranty.


Účast na řešení grantů a dalších projektů (výběr)

 • 2017-2020 Projekt Města a inkluzivní strategie, ESF CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006483, pomáhá vytvářet lokální integrační politiky vůči osobám s migračním zkušeností a mapuje i hodnotí dosavadní postupy v této oblasti.

 • 2016-2018 Projekt Komparativní výzkum cílových populací v České republice: záleží na obsahu veřejných politik?, GA ČR 16-14292S, si klade za cíl porozumět tvorbě obsahu veřejných politik (tzv. policy design) zaměřených na různé cílové populace a zpětnému působení těchto politik na politické procesy v České republice. Jako spoluředitel se v projektu zaměřuje na cílovou populaci migranti.

 • 2015 – 2016 Ženy na vedlejší koleji (?), podpořený OSF z Norských fondů, se zaměřoval na situaci migrantek ve středním a vyšším věku v ČR a v Norsku.

 • 2013 Obchod s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a nucené práce v ČR se zvláštním zřetelem na státní příslušníky Bulharska a Rumunska, TA ČR TB010MZV039, cílil na překážky, kterým čelí v ČR občasné Bulharska a Rumunska.

 • 2012 – 2014 Response Against Criminal Exploitation in Europe, EK HOME/2011/ISEC/AG/THB/4000002205, se zaměřoval na kriminální vykořisťování v Evropě.

 • 2012 -2014 Zahraniční zaměstnanci na trhu práce, ESF CZ.1.04/5.1.01/77.00205, cílil na lepší ochranu cizinců na trhu práce.

 • 2009-2011 Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci, ESF CZ.1.04/5.1.01/12.00072, se zaměřoval na situaci cizinců bez oprávnění k pobytu


Publikace (výběr)

 • Jelínková, M. Trlifajová, L. Moving from East to Central Europe: A New Phenomenon of Intra EU Migration? (an academic article, to be published 2018)

 • Hradečná P., Jelínková M., Ezzedine P., Havelková H. Women at the Sidelines (?): Gender, Migration and Aging. Gaculcy of Humanities Charles University. 2016.

 • Čižinský P. ,Čech V.E., Hradečná, P., Holíková K., Jelínková, M., Rozumek M., Rozumková P. Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU/Foreign workers in the labour market in the Czech Republic and in selected European countries. Praha: Association for Integration and Migration 2014.

 • Hradečná, Jelínková et al. Řešení otázek neoprávněného pobytu cizinců – situace v ČR a ve vybraných evropských zemích, Praha: Linde 2011

 • Jelínková M. Vliv práce na zdraví migrantů – příslušníků mongolské menšiny v České republice. Kontakt 2011;13(2):187–96.

 • JELÍNKOVÁ, Marie - DOBIÁŠOVÁ, Karolína. Falešná zdravotní pojištění cizinců. Zdravotnictví v ČR. 2007, roč. 10, č. 4, s. 128-132Jelínková M., Cook I. (eds.): Visegrad Moves, 2007, Multicultural Centre Prague, Prague


Jelínková

PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.

Mail: marie.jelinkova@fsv.cuni.cz

Tel: +420 224 095 170


Odborné zaměření

Zaměřuje se na témata spojená s migrací, integrací osob s migrační zkušeností, policy analysis, trhem práce, sociálním vyloučením a začleňovaním.


Vzdělání

V roce 2011 získala titul PhD na katedře Veřejné a sociální politiky FSV UK, v disertační práci se věnovala mongolské migraci do ČR, část výzkumu realizovala v Mongolsku. V diplomové práce se zaměřila na porovnávání české a australské integrační politiky vůči migrantům, studovala na katedře Veřejné a sociální politiky FSV UK a na University of Queensland. Bakalářské studium sociologie a sociální politiky absolvovala na FSV UK.


Zaměstnání

Od roku 2017 pracuje jako výzkumná pracovnice v Centru pro sociální a ekonomické strategie Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, kde se podílí především na projektu cílícím na lokální integraci osob s migrační zkušeností. Externě přednáší na katedře Veřejné a sociální politiky kurz International Migration. Věnuje se i evaluaci různých migračních projektů. Dlouhodobě spolupracuje s českými i mezinárodními organizacemi pracujícími s migranty.


Účast na řešení grantů a dalších projektů (výběr)


Publikace (výběr)