ODKAZY
Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Aktuální
Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


2018-2021


Odpovědný řešitel: Martin Potůček


Projekt řešený v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA s finanční podporou TA ČR.

Vymezování a uznávání úloh strategického a průřezového charakteru a jejich promítání do rozhodovací praxe naráží ve veřejné správě jak na institucionální bariéry, tak na nezkušenost zúčastněných aktérů (odborníků, politiků, úředníků a představitelů zájmových organizací). Na základě zkušeností členů řešitelského týmu (například s přípravou české důchodové reformy) a aplikovaného výzkumu reálných procesů komunikace a rozhodování ve vybraných oblastech veřejné správy a veřejných služeb je cílem projektu navrhnout a testovat sadu vztahových a procedurálních inovací vedoucích k efektivnějšímu řešení těchto úloh.

Popis projektu


Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě2018-2021


Odpovědný řešitel: Martin Potůček


Projekt řešený v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA s finanční podporou TA ČR.

Vymezování a uznávání úloh strategického a průřezového charakteru a jejich promítání do rozhodovací praxe naráží ve veřejné správě jak na institucionální bariéry, tak na nezkušenost zúčastněných aktérů (odborníků, politiků, úředníků a představitelů zájmových organizací). Na základě zkušeností členů řešitelského týmu (například s přípravou české důchodové reformy) a aplikovaného výzkumu reálných procesů komunikace a rozhodování ve vybraných oblastech veřejné správy a veřejných služeb je cílem projektu navrhnout a testovat sadu vztahových a procedurálních inovací vedoucích k efektivnějšímu řešení těchto úloh.

Popis projektu


Výstupy projektu

Rok 2018

Institucionální analýza rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě.


Mediální analýza problematiky sociálního bydlení a lidí bez domova


Rok 2019

Aplikace metody Tvorba vztahového rámce


Shrnutí diskuse možností Programu Výstavba a jeho vztahu k řešení sociálního bydlení


Institucionální analýza veřejně politického procesu návratu lidí bez domova do bydlení


VÝSLEDNÁ ZPRÁVA O KONÁNÍ KOLOKVIA „Možnosti a způsoby řešení návratu lidí bez domova do bydlení“, Praha, CESES 31. 10 - 1. 11. 2019


PRUDKÝ, Libor. Řešení návratu lidí bez domova do bydlení. Fórum sociální politiky, 2019, 13 (5), 31-35. ISSN 1802-5854


Rok 2020

POTŮČEK, Martin; SVOBODA, Radovan. Analýza vývoje legislativního rámce podpory návratu lidí bez domova do bydlení. Fórum sociální politiky, 2020, 1, 18 – 24. ISSN 1802 – 5854.


Kolokvium - manuál, Vymezení kolokvia jako jedné metody podporující efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě


Problémy fungování centrální státní správy v zajišťování veřejných sociálních služeb


Rok 2021

Výrok poroty Konsensuální konference


Výzva politikům: „Česko ukončuje bezdomovství“


Závěrečná výzkumná zpráva projektu TL 01000220


Publikace Návrat lidí bez domova do bydlení