ODKAZY
Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Aktuální
Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


2018-2021


Odpovědný řešitel: Martin Potůček


Projekt řešený v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA s finanční podporou TA ČR.

Vymezování a uznávání úloh strategického a průřezového charakteru a jejich promítání do rozhodovací praxe naráží ve veřejné správě jak na institucionální bariéry, tak na nezkušenost zúčastněných aktérů (odborníků, politiků, úředníků a představitelů zájmových organizací). Na základě zkušeností členů řešitelského týmu (například s přípravou české důchodové reformy) a aplikovaného výzkumu reálných procesů komunikace a rozhodování ve vybraných oblastech veřejné správy a veřejných služeb je cílem projektu navrhnout a testovat sadu vztahových a procedurálních inovací vedoucích k efektivnějšímu řešení těchto úloh.


Popis projektuEfektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě2018-2021


Odpovědný řešitel: Martin Potůček


Projekt řešený v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA s finanční podporou TA ČR.

Vymezování a uznávání úloh strategického a průřezového charakteru a jejich promítání do rozhodovací praxe naráží ve veřejné správě jak na institucionální bariéry, tak na nezkušenost zúčastněných aktérů (odborníků, politiků, úředníků a představitelů zájmových organizací). Na základě zkušeností členů řešitelského týmu (například s přípravou české důchodové reformy) a aplikovaného výzkumu reálných procesů komunikace a rozhodování ve vybraných oblastech veřejné správy a veřejných služeb je cílem projektu navrhnout a testovat sadu vztahových a procedurálních inovací vedoucích k efektivnějšímu řešení těchto úloh.


Popis projektu