ODKAZY
Zabezpečování na stáří v interakci státní správy a občanů
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Aktuální
Zabezpečování na stáří v interakci státní správy a občanů
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


2018-2021


Odpovědný řešitel: Pavol Frič


Projekt řešený v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA s finanční podporou TA ČR.

Cílem projektu je vytvořit bázi poznatků pro tvorbu vhodné komunikační strategie státní správy v oblasti zabezpečování na stáří zaměřené na různé segmenty obyvatelstva a přispět k vytvoření národního akčního plánu pozitivního stárnutí. Konkrétními aplikačními výstupy budou: 1. „Průvodce strategiemi zabezpečování se na stáří“ pro pracovníky veřejné správy a 2. „Manuál zabezpečování se na stáří pro občany“ jako zásadní podklad pro interaktivní aplikace (např. www stránky) a kampaně aplikačních garantů, kteří díky těmto výstupům budou schopni reflektovat potřeby a srozumitelněji vysvětlovat své záměry občanům a také médiím. Občané získají lepší přehled o možnostech optimalizovat své strategie zabezpečování se na stáří.


Výstupy projektu


Manuál přípravy na stáří pro občany


Průvodce strategiemi zabezpečování se na stáří


Stárneme strategicky. Stárnutí a příprava na něj


Interaktivní kalkulačka přístupu k vlastnímu stáří - K vyzkoušení ZDE


Zabezpečování na stáří v interakci státní správy a občanů2018-2021


Odpovědný řešitel: Pavol Frič


Projekt řešený v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA s finanční podporou TA ČR.

Cílem projektu je vytvořit bázi poznatků pro tvorbu vhodné komunikační strategie státní správy v oblasti zabezpečování na stáří zaměřené na různé segmenty obyvatelstva a přispět k vytvoření národního akčního plánu pozitivního stárnutí. Konkrétními aplikačními výstupy budou: 1. „Průvodce strategiemi zabezpečování se na stáří“ pro pracovníky veřejné správy a 2. „Manuál zabezpečování se na stáří pro občany“ jako zásadní podklad pro interaktivní aplikace (např. www stránky) a kampaně aplikačních garantů, kteří díky těmto výstupům budou schopni reflektovat potřeby a srozumitelněji vysvětlovat své záměry občanům a také médiím. Občané získají lepší přehled o možnostech optimalizovat své strategie zabezpečování se na stáří.


Výstupy projektu


Manuál přípravy na stáří pro občany


Průvodce strategiemi zabezpečování se na stáří


Stárneme strategicky. Stárnutí a příprava na něj


Interaktivní kalkulačka přístupu k vlastnímu stáří - K vyzkoušení ZDE