ODKAZY
Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and Rule of Law (RECONNECT)
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Aktuální
Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and Rule of Law (RECONNECT)
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


2018-2020

Koordinátor účasti na Univerzitě Karlově: Paul Blokker

Odpovědný řešitel za CESES: Martin Potůček


Projekt řešený v rámci programu Evropské komise Horizon 2020, koordinovaný KU Leuven.

RECONNECT vychází z předpokladu, že Evropská unie (EU) a její členské státy čelí existenciální krizi celého evropského projektu. Po několika po sobě jdoucích krizích je EU vnímána stále větším podílem obyvatelstva jako nedemokratický a nespravedlivý politický systém. Celková důvěra v instituce na úrovni Unie i členských zemí klesá, zatímco stále hlasitější výzvy k návratu pravomocí zpět na úroveň jednotlivých národních států otřásají samotnými základy EU. V tomto kontextu je naším základním východiskem, že hluboce rozmanitá a pluralistická Unie bude udržitelná, jen pokud bude pevněji prosazovat principy spravedlnosti a solidarity. S jedinečným multidisciplinárním konsorciem výzkumných pracovníků budeme analyzovat existenciální ohrožení autority a legitimity EU prostřednictvím komplexního přezkoumání zásad, postupů a vnímání demokracie a právního státu v EU. Náš přístup ke koncovým uživatelům nám umožní ukázat, jak demokratické zásady a zásady právního státu a praxe institucí odpovídají skutečným aspiracím, vnímání a preferencím občanů. Naším konečným cílem je přispět k novému komplexnímu diskursu o Evropě, který "obnoví spojení " evropského vládnutí s občany. Prostřednictvím efektivní strategie dopadu a šíření informací a prostřednictvím specifických politických doporučení a návrhů na změny ve Smlouvě tak RECONNECT posílí normativní základy EU.

Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and Rule of Law (RECONNECT)2018-2020

Koordinátor účasti na Univerzitě Karlově: Paul Blokker

Odpovědný řešitel za CESES: Martin Potůček


Projekt řešený v rámci programu Evropské komise Horizon 2020, koordinovaný KU Leuven.

RECONNECT vychází z předpokladu, že Evropská unie (EU) a její členské státy čelí existenciální krizi celého evropského projektu. Po několika po sobě jdoucích krizích je EU vnímána stále větším podílem obyvatelstva jako nedemokratický a nespravedlivý politický systém. Celková důvěra v instituce na úrovni Unie i členských zemí klesá, zatímco stále hlasitější výzvy k návratu pravomocí zpět na úroveň jednotlivých národních států otřásají samotnými základy EU. V tomto kontextu je naším základním východiskem, že hluboce rozmanitá a pluralistická Unie bude udržitelná, jen pokud bude pevněji prosazovat principy spravedlnosti a solidarity. S jedinečným multidisciplinárním konsorciem výzkumných pracovníků budeme analyzovat existenciální ohrožení autority a legitimity EU prostřednictvím komplexního přezkoumání zásad, postupů a vnímání demokracie a právního státu v EU. Náš přístup ke koncovým uživatelům nám umožní ukázat, jak demokratické zásady a zásady právního státu a praxe institucí odpovídají skutečným aspiracím, vnímání a preferencím občanů. Naším konečným cílem je přispět k novému komplexnímu diskursu o Evropě, který "obnoví spojení " evropského vládnutí s občany. Prostřednictvím efektivní strategie dopadu a šíření informací a prostřednictvím specifických politických doporučení a návrhů na změny ve Smlouvě tak RECONNECT posílí normativní základy EU.