ODKAZY
Individuální a kontextuální prediktory postojů k nástrojům veřejných politik
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Aktuální
Individuální a kontextuální prediktory postojů k nástrojům veřejných politik
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Individuální a kontextuální prediktory postojů k nástrojům veřejných politik

2019-2021


Odpovědný řešitel: Arnošt Veselý


Projekt řešený s podporou GA ČR. Projekt se zabývá empirickou analýzou faktorů ovlivňujících postoje k řešení společenských problémů. Cílem projektu je otestovat platnost hypotézy, že postoj lidí k řešení společenských problémů není dán pouze povahou problému samotného, ale také jejich osobní preferencí k určitému typu nástroje (Béland a Howlett 2016). Tato "instrumentální hypotéza" předpokládá, že preference nástrojů mají stabilnější povahu a jsou ovlivněny osobnostními vlastnostmi a kontextem, ve kterém se lidé pohybují. Hlavním zdrojem dat bude reprezentativní kvantitativní šetření studentů různých typů vysokých škol (N = 3000), realizované ve druhém roce projektu. Budou analyzovány rozdíly v postojích studentů různých oborů a různých ročníků s cílem zjistit, zda a v čem se postoje studentů různých oborů (ekonomie, právo atd.) liší a zda jsou tyto rozdíly způsobeny spíše osobnostními faktory při vstupu na vysokou školu nebo kontextem (studovaným oborem). Jde o první komplexní výzkum postojů studentů v České republice a zároveň také první výzkum, který empiricky testuje platnost instrumentální hypotézy. Cílem projektu je na vzorku studentů vysokých škol v ČR (N=3000) empiricky otestovat hypotézu, že lidé si formují obecnější postoje k různým typům nástrojů veřejné politiky. Výzkum zároveň odhalí, do jaké míry jsou tyty postoje formovány individuálními faktory a kontextem studenta (oborem).


Individuální a kontextuální prediktory postojů k nástrojům veřejných politik

Individuální a kontextuální prediktory postojů k nástrojům veřejných politik

2019-2021


Odpovědný řešitel: Arnošt Veselý


Projekt řešený s podporou GA ČR. Projekt se zabývá empirickou analýzou faktorů ovlivňujících postoje k řešení společenských problémů. Cílem projektu je otestovat platnost hypotézy, že postoj lidí k řešení společenských problémů není dán pouze povahou problému samotného, ale také jejich osobní preferencí k určitému typu nástroje (Béland a Howlett 2016). Tato "instrumentální hypotéza" předpokládá, že preference nástrojů mají stabilnější povahu a jsou ovlivněny osobnostními vlastnostmi a kontextem, ve kterém se lidé pohybují. Hlavním zdrojem dat bude reprezentativní kvantitativní šetření studentů různých typů vysokých škol (N = 3000), realizované ve druhém roce projektu. Budou analyzovány rozdíly v postojích studentů různých oborů a různých ročníků s cílem zjistit, zda a v čem se postoje studentů různých oborů (ekonomie, právo atd.) liší a zda jsou tyto rozdíly způsobeny spíše osobnostními faktory při vstupu na vysokou školu nebo kontextem (studovaným oborem). Jde o první komplexní výzkum postojů studentů v České republice a zároveň také první výzkum, který empiricky testuje platnost instrumentální hypotézy. Cílem projektu je na vzorku studentů vysokých škol v ČR (N=3000) empiricky otestovat hypotézu, že lidé si formují obecnější postoje k různým typům nástrojů veřejné politiky. Výzkum zároveň odhalí, do jaké míry jsou tyty postoje formovány individuálními faktory a kontextem studenta (oborem).