ODKAZY
Ochrana
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Ochrana
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc., Master of International Management

Tel.: 224 095 170

Konzultační hodiny: čtvrtek 9,00-11,00 hod. (CESES, Celetná 20, č. dveří 217)

Zápis na konzultační hodiny  přes http://cinefogo.cuni.cz/terms/


Vzdělání

 • Vysoká vojenská škola v Bratislavě (VPA, rok ukončení 1976)

 • European Business School Praha - Schloss Reichartshausen SRN (diplomní studium v německém jazyce s integrovanou zahraniční praxí v podniku SRN, ukončené v roce 1993)

 • European Business School (masterské studium v německém jazyce - Master of International Management ukončené v r. 1995)

 • Universita Karlova, Filosofická fakulta, obor filosofie-historie, ukončené v r.1993

 • Organizace plánování, řízení a kontroly v podnikatelském systému-Management and Control System (jednosemestrální studium, rok ukončení 1992, Dům armádyPraha)Vědecké a pedagogická kvalifikace

 • kandidát filozofických věd (1979)

 • doktor filozofických věd (1990)

 • docent v oboru filozofie (1986)

 • docent v oboru finance (2000)

 • Profesor (obor finance) – 2005Znalost jazyků

 • angličtina

 • němčina

 • ruština

 • španělština (základy)Odborná a pedagogická činnost:

 • 1976 – 1979 interní studium  vědecké aspirantury (obor filozofie)

 • 1980 - 1991 vysokoškolský učitel (Vysoká vojenská pedagogická škola   v Bratislavě)

 • 1.9.1991 – 31.7. 1996  analytický a koncepční pracovník  ekonomického úseku resortu obrany

 • 1996 – 2007 vysokoškolský učitel s plným úvazkem  na katedře veřejných financí Fakulty financí a účetnictví

 • 2007 – dosud vědecký pracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie  FSV UK a katedry veřejné a sociální politiky


Výuka

V současné době vyučuji nebo garantuji tyto předměty:

JSM653 Veřejné rozpočty jako nástroj řízení

JSM681+JSM654 Evaluace veřejných politik a programů

JSM647 Manažerské metody

Doktorský seminář „Filosofie a metodologie vědy“


Vědecké zaměření

Problémy veřejné správy, alokace zdrojů ve veřejném sektoru, veřejné zakázky, metodologie vědy. K tomuto problému je v převážné míře zaměřena publikační činnost. Její výběr za posledních 5 let viz následující seznam.


Články s nenulovým impaktovým faktorem za posledních 5 let:

1. Introducting Benchmarking in the Czech republic and Slovakia. Processes, problems and Lessons. (Spoluautoři Nemec,J., Meričková,B.). Public Management Review. Vol 10. Issue 5 (2008), pp  673-684. ISSN 1471-9045.


2. Czech and Slovak Lessons for Public Administration Performance Evaluation, Management and Finance. (Spoluautoři Nemec,J.,Šumpíková,M.). In: Journal of


3. Economics. 4/2008, s. 353-369. ISSN 0013-3035. Bratislava.


4. Economic evaluation of public programs. (Spoluautor M. Nekola). Ekonomický časopis. 2009, roč. 57, č. 5, s. 458-474. ISSN 0013-3035.


5. Riziko a neistota (úvod do behaviorálnej ekonömie). Ekonomický časopis. 2010, roč. 58, č. 4, s. 423-427. ISSN 0013-3035.


6. Veřejné statky. Teorie a experiment. Politická ekonomie. 2011,  59, 5, s. 715 -719,


Monografie za posledních 5 let:

1.  OCHRANA,F Manažerské metody ve veřejném sektoru (teorie, praxe a metodika uplatnění). 2. upravené a rozšířené vydání. Praha. Ekopress 2007.ISBN 80-86929-23-X


2. OCHRANA,F Veřejné služby:jejich poskytování, zadávání a hodnocení (Teorie a metodika poptávkového způsobu poskytování a zadávání  veřejných služeb na úrovni municipalit). Praha. Ekopress 2007. ISBN 978-80-86929-31-6. 


3. OCHRANA,F Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek (ekonomická analýza). Praha. Ekopress 2008.ISBN 978-80-86929-46-0. 153 stran.


4. OCHRANA,F Metodologie vědy (úvod do problému). Praha. Karolinum 2009. ISBN 978-80-246-1609-4. 156 stran.


5. OCHRANA, F. Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky (jejich tvorba, hodnocení a kontrola). Praha: Wolters Kluwer 2011. ISBN 978-80-7357-644-8


6. OCHRANA, F. Metodology of Science. An introduction. Praha: Karolinum Press 2012. 169 stran. ISBN 978-80-246-1982-8


Monografie za posledních 5 let ve spoluautorství:

1. OCHRANA,F.-FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ,M.-PAVEL,J.-NEMEC,J. a kol.: Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb na úrovni obcí. raha. Oeconomica 2007. ISBN 978-80-245-1259-4. 150 stran.


2. OCHRANA,F. – PAVEL, J. – VÍTEK, L. a kol.: Veřejný sektor a veřejné finance. Praha. Grada 2010. 261 stran. ISBN 978-80-247-3228-2


3. OCHRANA, F. – PŮČEK,M.  Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě. Smart Administration. Praha: Wolters Kluwer 2011. 246 stran. ISBN 978-80-7357-667-7.


4. PŮČEK, M. – OCHRANA, F. Smart Administration. Cohesion Policy. Prague. MRD, 2009. 200 stran. ISBN 978-80-86616-25-4.


5. NEMEC, Juraj, OCHRANA, František, PAVEL, Jan, ŠAGÁT, Vladimír. Kontrola ve veřejné správě. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2010. 158 s. ISBN 978-80-7357-558-8.


6. HAMERNÍKOVÁ, Bojka, DVOŘÁK, Pavel, KUBÁTOVÁ, Květa, OCHRANA, František, KLAZAR, Stanislav, MAAYTOVÁ, Alena, ČÍŽEK, Ondřej, FÍGLOVÁ, Zuzana. Formulation of the theoretical model of the fiscal policy optimization. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2010. 135 s. ISBN 978-80-7378-151-4.


7. OCHRANA,F. –PŮČEK,M. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě. Smart Administration. Praha. Wolters Kluwer, 2011.248 stran. ISBN 978-80-7357-667-7.


8. OCHRANA,F. –PŮČEK,M. Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru. Praha. Wolters Kluwer, 2012. 227 stran. ISBN 978-80-7357-909-8


Projekty a spolupráce s praxí

Trvale zapojen do vědeckých projektů (GA ČR,  TAČR) a dalších. Přehled o jejich výstupech  viz záznamy v RIV. 

Trvale zapojen do spolupráce s veřejnou správou, a to jako expert a lektor.


Záliby:

Sport (plavání), folklor.
Ochrana

Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc., Master of International Management

Tel.: 224 095 170

Konzultační hodiny: čtvrtek 9,00-11,00 hod. (CESES, Celetná 20, č. dveří 217)

Zápis na konzultační hodiny  přes http://cinefogo.cuni.cz/terms/


VzděláníVědecké a pedagogická kvalifikaceZnalost jazykůOdborná a pedagogická činnost:


Výuka

V současné době vyučuji nebo garantuji tyto předměty:

JSM653 Veřejné rozpočty jako nástroj řízení

JSM681+JSM654 Evaluace veřejných politik a programů

JSM647 Manažerské metody

Doktorský seminář „Filosofie a metodologie vědy“


Vědecké zaměření

Problémy veřejné správy, alokace zdrojů ve veřejném sektoru, veřejné zakázky, metodologie vědy. K tomuto problému je v převážné míře zaměřena publikační činnost. Její výběr za posledních 5 let viz následující seznam.


Články s nenulovým impaktovým faktorem za posledních 5 let:

1. Introducting Benchmarking in the Czech republic and Slovakia. Processes, problems and Lessons. (Spoluautoři Nemec,J., Meričková,B.). Public Management Review. Vol 10. Issue 5 (2008), pp  673-684. ISSN 1471-9045.


2. Czech and Slovak Lessons for Public Administration Performance Evaluation, Management and Finance. (Spoluautoři Nemec,J.,Šumpíková,M.). In: Journal of


3. Economics. 4/2008, s. 353-369. ISSN 0013-3035. Bratislava.


4. Economic evaluation of public programs. (Spoluautor M. Nekola). Ekonomický časopis. 2009, roč. 57, č. 5, s. 458-474. ISSN 0013-3035.


5. Riziko a neistota (úvod do behaviorálnej ekonömie). Ekonomický časopis. 2010, roč. 58, č. 4, s. 423-427. ISSN 0013-3035.


6. Veřejné statky. Teorie a experiment. Politická ekonomie. 2011,  59, 5, s. 715 -719,


Monografie za posledních 5 let:

1.  OCHRANA,F Manažerské metody ve veřejném sektoru (teorie, praxe a metodika uplatnění). 2. upravené a rozšířené vydání. Praha. Ekopress 2007.ISBN 80-86929-23-X


2. OCHRANA,F Veřejné služby:jejich poskytování, zadávání a hodnocení (Teorie a metodika poptávkového způsobu poskytování a zadávání  veřejných služeb na úrovni municipalit). Praha. Ekopress 2007. ISBN 978-80-86929-31-6. 


3. OCHRANA,F Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek (ekonomická analýza). Praha. Ekopress 2008.ISBN 978-80-86929-46-0. 153 stran.


4. OCHRANA,F Metodologie vědy (úvod do problému). Praha. Karolinum 2009. ISBN 978-80-246-1609-4. 156 stran.


5. OCHRANA, F. Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky (jejich tvorba, hodnocení a kontrola). Praha: Wolters Kluwer 2011. ISBN 978-80-7357-644-8


6. OCHRANA, F. Metodology of Science. An introduction. Praha: Karolinum Press 2012. 169 stran. ISBN 978-80-246-1982-8


Monografie za posledních 5 let ve spoluautorství:

1. OCHRANA,F.-FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ,M.-PAVEL,J.-NEMEC,J. a kol.: Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb na úrovni obcí. raha. Oeconomica 2007. ISBN 978-80-245-1259-4. 150 stran.


2. OCHRANA,F. – PAVEL, J. – VÍTEK, L. a kol.: Veřejný sektor a veřejné finance. Praha. Grada 2010. 261 stran. ISBN 978-80-247-3228-2


3. OCHRANA, F. – PŮČEK,M.  Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě. Smart Administration. Praha: Wolters Kluwer 2011. 246 stran. ISBN 978-80-7357-667-7.


4. PŮČEK, M. – OCHRANA, F. Smart Administration. Cohesion Policy. Prague. MRD, 2009. 200 stran. ISBN 978-80-86616-25-4.


5. NEMEC, Juraj, OCHRANA, František, PAVEL, Jan, ŠAGÁT, Vladimír. Kontrola ve veřejné správě. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2010. 158 s. ISBN 978-80-7357-558-8.


6. HAMERNÍKOVÁ, Bojka, DVOŘÁK, Pavel, KUBÁTOVÁ, Květa, OCHRANA, František, KLAZAR, Stanislav, MAAYTOVÁ, Alena, ČÍŽEK, Ondřej, FÍGLOVÁ, Zuzana. Formulation of the theoretical model of the fiscal policy optimization. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2010. 135 s. ISBN 978-80-7378-151-4.


7. OCHRANA,F. –PŮČEK,M. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě. Smart Administration. Praha. Wolters Kluwer, 2011.248 stran. ISBN 978-80-7357-667-7.


8. OCHRANA,F. –PŮČEK,M. Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru. Praha. Wolters Kluwer, 2012. 227 stran. ISBN 978-80-7357-909-8


Projekty a spolupráce s praxí

Trvale zapojen do vědeckých projektů (GA ČR,  TAČR) a dalších. Přehled o jejich výstupech  viz záznamy v RIV. 

Trvale zapojen do spolupráce s veřejnou správou, a to jako expert a lektor.


Záliby:

Sport (plavání), folklor.