ODKAZY
Potůček
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Potůček
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.

Osobní webová stránka

www.martinpotucek.cz


Blog

http://blog.aktualne.cz


E-mail:

Narozen 2. září 1948 v Praze. Na Masarykově univerzitě v Brně studoval filozofii, matematiku, politologii a sociologii. V roce 1976 zde získal titul PhDr. Do roku 1989 působil jako výzkumný pracovník nejprve v oddělení komplexního modelování Sportpropag a později na Ústavu sociálního lékařství a organizace zdravotnictví v Praze. V roce 1989 absolvoval externí aspiranturu v oboru Teorie řízení a plánování na VŠE Praha. Poté studoval evropskou sociální politiku na London School of Economics and Political Science (1990/91) a absolvoval několik delších stáží a přednáškových pobytů jako stipendista Eisenhower Exchange Fellowships v USA (1992), na univerzitách v Oxfordu (1993 a 1994), na Institutu pro humanitní studia ve Vídni (1998), na CEU Budapešť (1998-2000), na Kostnické univerzitě (1997-2000), kde posléze působil v letech 2002-2008 jako stálý hostující profesor, a na Hertie School of Governance v Berlíně (2014).


Od roku 1990 působí na nově vzniklé Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. V roce 1992 se habilitoval v oboru sociologie a v roce 1998 byl jmenován profesorem v oboru veřejná a sociální politika, který spoluzakládal. Zde také vykonával funkci ředitele Institutu sociologických studií (1994 - 2003) a od roku 2000 vede Centrum pro sociální a ekonomické strategie. V letech 1999 až 2004 působil ve funkci 1. místopředsedy Rady pro výzkum a vývoj vlády ČR. Je členem několika vědeckých a redakčních rad. V roce 1995 byl zvolen do funkce předsedy (1994 a 1996 místopředsedy) Masarykovy české sociologické společnosti a v roce 1997 do funkce člena řídícího výboru Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee). V letech 2000-2002 působil ve funkci prezidenta této mezinárodní nevládní organizace. V letech 1998-2006 pracoval jako poradce ministrů práce a sociálních věcí a v letech 2002-2004 a znovu od roku 2014 jako poradce předsedy vlády České republiky. V roce 2003 obdržel mezinárodní ocenění Sri Chinmoye "Lifting Up the World With a Oneness-Heart" a v květnu tohoto roku převzal Cenu Aleny Brunovské, kterou uděluje mezinárodní asociace NISPAcee za vynikající výkony ve výuce v oblasti veřejné správy. V letech 2004-2005 byl členem Odborné komise pro společenské vědy Rady pro výzkum a vývoj vlády ČR. V letech 2008-2010 byl členem Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR. V roce 2014 byl vládou pověřen vedením jí ustavené Odborné komise pro důchodovou reformu.


V minulosti se výzkumně zabýval cílovým chováním diferencovaných sociálních aktérů, procesy kultivace a uplatnění lidského potenciálu, faktory ovlivňujícími zdraví a zdravotní politikou. V současné době se orientuje na zkoumání procesů formování a realizace veřejné a sociální politiky v České republice a dalších postkomunistických zemí se zaměřením na regulační funkce trhu, státu a neziskového sektoru, na problémy reformy veřejné správy, na procesy evropské integrace a na zpracování vizí a strategií pro český stát. U nás i v zahraničí publikoval přes 70 původních prací v odborných časopisech  a autorsky, případně autorsky i editorsky se podílel na více než 80 odborných knihách, deseti učebnicích a téměř 120 výzkumných zprávách a projektech politik.


Úplná bibliografie

www.martinpotucek.czAktualizované informace o výzkumu, výuce, publikacích a pod. naleznete na osobních webových stránkách:

www.martinpotucek.cz

Potůček

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.

Osobní webová stránka

www.martinpotucek.cz


Blog

http://blog.aktualne.cz


E-mail:

Narozen 2. září 1948 v Praze. Na Masarykově univerzitě v Brně studoval filozofii, matematiku, politologii a sociologii. V roce 1976 zde získal titul PhDr. Do roku 1989 působil jako výzkumný pracovník nejprve v oddělení komplexního modelování Sportpropag a později na Ústavu sociálního lékařství a organizace zdravotnictví v Praze. V roce 1989 absolvoval externí aspiranturu v oboru Teorie řízení a plánování na VŠE Praha. Poté studoval evropskou sociální politiku na London School of Economics and Political Science (1990/91) a absolvoval několik delších stáží a přednáškových pobytů jako stipendista Eisenhower Exchange Fellowships v USA (1992), na univerzitách v Oxfordu (1993 a 1994), na Institutu pro humanitní studia ve Vídni (1998), na CEU Budapešť (1998-2000), na Kostnické univerzitě (1997-2000), kde posléze působil v letech 2002-2008 jako stálý hostující profesor, a na Hertie School of Governance v Berlíně (2014).


Od roku 1990 působí na nově vzniklé Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. V roce 1992 se habilitoval v oboru sociologie a v roce 1998 byl jmenován profesorem v oboru veřejná a sociální politika, který spoluzakládal. Zde také vykonával funkci ředitele Institutu sociologických studií (1994 - 2003) a od roku 2000 vede Centrum pro sociální a ekonomické strategie. V letech 1999 až 2004 působil ve funkci 1. místopředsedy Rady pro výzkum a vývoj vlády ČR. Je členem několika vědeckých a redakčních rad. V roce 1995 byl zvolen do funkce předsedy (1994 a 1996 místopředsedy) Masarykovy české sociologické společnosti a v roce 1997 do funkce člena řídícího výboru Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee). V letech 2000-2002 působil ve funkci prezidenta této mezinárodní nevládní organizace. V letech 1998-2006 pracoval jako poradce ministrů práce a sociálních věcí a v letech 2002-2004 a znovu od roku 2014 jako poradce předsedy vlády České republiky. V roce 2003 obdržel mezinárodní ocenění Sri Chinmoye "Lifting Up the World With a Oneness-Heart" a v květnu tohoto roku převzal Cenu Aleny Brunovské, kterou uděluje mezinárodní asociace NISPAcee za vynikající výkony ve výuce v oblasti veřejné správy. V letech 2004-2005 byl členem Odborné komise pro společenské vědy Rady pro výzkum a vývoj vlády ČR. V letech 2008-2010 byl členem Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR. V roce 2014 byl vládou pověřen vedením jí ustavené Odborné komise pro důchodovou reformu.


V minulosti se výzkumně zabýval cílovým chováním diferencovaných sociálních aktérů, procesy kultivace a uplatnění lidského potenciálu, faktory ovlivňujícími zdraví a zdravotní politikou. V současné době se orientuje na zkoumání procesů formování a realizace veřejné a sociální politiky v České republice a dalších postkomunistických zemí se zaměřením na regulační funkce trhu, státu a neziskového sektoru, na problémy reformy veřejné správy, na procesy evropské integrace a na zpracování vizí a strategií pro český stát. U nás i v zahraničí publikoval přes 70 původních prací v odborných časopisech  a autorsky, případně autorsky i editorsky se podílel na více než 80 odborných knihách, deseti učebnicích a téměř 120 výzkumných zprávách a projektech politik.


Úplná bibliografie

www.martinpotucek.czAktualizované informace o výzkumu, výuce, publikacích a pod. naleznete na osobních webových stránkách:

www.martinpotucek.cz