ODKAZY
Prudký
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Prudký
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Ing. Libor Prudký, Ph.D.


E-mail: ,
Narozen 1944 v Brně.

Maturita – jedenáctiletá střední škola v Brně – Táboře, 1961

Vysoká škola ekonomická, promoce 1966

Mimořádné studium na Filosofické fakultě UK, 1965 – 1970

Postgraduální studium – vědecká aspirantura v oboru sociologie: zahájeno v roce 1967 na Ústavu sociálně-politických věd UK (ředitel Pavel Machonin), v roce 1972 odevzdána kandidátská dizertace bez možnosti obhájit (pro nedostatečné kádrové předpoklady)

1970 – 1983, Ústav racionalizace ve stavebnictví v Praze, odborný pracovník

1983 – 1990, Metrostav a.s. Praha, úředník

1990 – 1992, Republikové koordinační centrum Občanského fóra v Praze (vedoucí oddělení řízení manažerské sítě OF); Republikové koordinační centrum Občanského hnutí (ředitel)

1992 – 2000, agentura pro sociologické výzkumy a průzkum trhu Point, s.r.o., Praha; ředitel výzkumu

1993 – 2001, Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, katedra filozofie, odborný asistent, výuka sociologie

2000 – dosud: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, výuka sociologie (dílčí úvazek)

2001 – dosud: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Centrum sociálních a ekonomických strategií, vedoucí vědecký pracovník

2006: obhajoba dizertační práce „Pojetí hodnocení a hodnot jako východisko nového konceptu sociologického výzkumu hodnotových struktur“, obor filozofie výchovy, Pedagogická fakulta UKOdborné zaměření

Dlouhodobé zkoumání hodnotových struktur, věr a norem chování, především s využitím empirických sociologických šetření.


Jazyky

angličtina


Projekty

2004 – 2008 - Národní programu výzkumu I: „Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zaměření v projektu: zástupce hlavního řešitele – prof. Jiřího Musila


2006 Projekt vzdělávacího, poradenského a konzultačního centra pro zkvalitnění strategického řízení

Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hlavního města Prahy v rámci operačního programu jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu hlavního města Prahy - rozvoj dalšího vzdělávání

Zaměření v projektu: vedoucí týmu Sociální soudržnost.


2005 – 2010 Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika

Výzkumný záměr FSV a FF UK.

Dílčí projekt CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU

Zaměření v projektu: člen týmového projektu „Výzkum modernizace“


2006 – 2010 - Národní programu výzkumu II: „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR“ (č. 2D06014)

Ministerstvo školství, mládeže a tělůovýchovy

Zaměření v projektu: řešitel – koordinátor projektu
Prudký

Ing. Libor Prudký, Ph.D.


E-mail: ,
Narozen 1944 v Brně.

Maturita – jedenáctiletá střední škola v Brně – Táboře, 1961

Vysoká škola ekonomická, promoce 1966

Mimořádné studium na Filosofické fakultě UK, 1965 – 1970

Postgraduální studium – vědecká aspirantura v oboru sociologie: zahájeno v roce 1967 na Ústavu sociálně-politických věd UK (ředitel Pavel Machonin), v roce 1972 odevzdána kandidátská dizertace bez možnosti obhájit (pro nedostatečné kádrové předpoklady)

1970 – 1983, Ústav racionalizace ve stavebnictví v Praze, odborný pracovník

1983 – 1990, Metrostav a.s. Praha, úředník

1990 – 1992, Republikové koordinační centrum Občanského fóra v Praze (vedoucí oddělení řízení manažerské sítě OF); Republikové koordinační centrum Občanského hnutí (ředitel)

1992 – 2000, agentura pro sociologické výzkumy a průzkum trhu Point, s.r.o., Praha; ředitel výzkumu

1993 – 2001, Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, katedra filozofie, odborný asistent, výuka sociologie

2000 – dosud: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, výuka sociologie (dílčí úvazek)

2001 – dosud: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Centrum sociálních a ekonomických strategií, vedoucí vědecký pracovník

2006: obhajoba dizertační práce „Pojetí hodnocení a hodnot jako východisko nového konceptu sociologického výzkumu hodnotových struktur“, obor filozofie výchovy, Pedagogická fakulta UKOdborné zaměření

Dlouhodobé zkoumání hodnotových struktur, věr a norem chování, především s využitím empirických sociologických šetření.


Jazyky

angličtina


Bibliografie

Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze


Projekty

2004 – 2008 - Národní programu výzkumu I: „Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zaměření v projektu: zástupce hlavního řešitele – prof. Jiřího Musila


2006 Projekt vzdělávacího, poradenského a konzultačního centra pro zkvalitnění strategického řízení

Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hlavního města Prahy v rámci operačního programu jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu hlavního města Prahy - rozvoj dalšího vzdělávání

Zaměření v projektu: vedoucí týmu Sociální soudržnost.


2005 – 2010 Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika

Výzkumný záměr FSV a FF UK.

Dílčí projekt CESES FSV UK Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU

Zaměření v projektu: člen týmového projektu „Výzkum modernizace“


2006 – 2010 - Národní programu výzkumu II: „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR“ (č. 2D06014)

Ministerstvo školství, mládeže a tělůovýchovy

Zaměření v projektu: řešitel – koordinátor projektu