ODKAZY
Rašek
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Rašek
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

PhDr. Antonín Rašek


PhDr. Antonín Rašek, narozen 3. 2. 1935 v Kralupech n/Vlt. Po absolvování Vojenské školy Jana Žižky a 1. pěchotního učiliště vševojskového směru se stal vojákem z povolání. Sloužil šest let u letectva a dálkově vystudoval filosofickou fakultu University Karlovy, obor filosofie a historie (1955-61). Stal se vojenským novinářem (1961-65) a pracoval ve společenských organizacích v armádě (1965-68). V roce 1969 složil rigorózní zkoušky (PhDr.). Aspirantské studium věnoval sociologii (1965-70). Po 21. srpnu 1968 z armády propuštěn. Pracoval jako výzkumný pracovník sociologie řízení v Institutu poradenství Československého komitétu pro vědecké řízení (1970-75) a ve Výzkumném ústavu strojírenské technologie a ekonomiky (1975-89).


Po listopadu 1989 byl rehabilitován. Od ledna 1990 do září 1992 byl civilním náměstkem ministra obrany pro sociální a humanitární věci a ředitelem Institutu pro strategická studia (1993). Je generálmajorem v záloze. Nyní se věnuje vědeckovýzkumné činnosti, poradenství, publicistice a literatuře. Napsal několik odborných knih, desítky studií a stovky článků z oblasti sociologie mládeže, řízení, armády a politiky. Člen redakční rady Trendu.


Z literární tvorby publikoval v 60. letech několik povídek v různých časopisech, zvláště vojenských. Podílel se na scénáři desetidílného seriálu o mistrech (TV Ostrava) a šestidílného o řízení (TV Praha). Získal literární ceny - za filmovou povídku, rozhlasovou povídku, vojenskou rozhlasovou povídku, povídku roku a v soutěžích vyhlášených organizací Falcon, Vlastou, městem Sobotkou a třikrát městem Varnsdorf. Byl nominován na Literární cenu 96 Knižního klubu románem Buď na mě něžný, v ročníku 98 získal zvláštní ocenění poroty za román Dobrovolník Wanke. Vydal devatenáct románů.

          


Bibliografie


Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze


Publikace (výběr)

 • Rašek, A. a kol.: 2006. Bezpečnost v roce 2020 s výhledem do roku 2050. (Souhrn názorů skupiny členů bezpečnostní komunity). 1 část. Vojenské rozhledy č.1, ročník 15 (47), s. 121-138.

 • Rašek, A. a kol.: 2006. Bezpečnost v roce 2020 s výhledem do roku 2050. (Souhrn názorů skupiny členů bezpečnostní komunity). 2 část. Vojenské rozhledy č. 2, ročník 15 (47), s. 

 • Rašek, A.: Politici, zbystřete: NBÚ je problém. Hospodářské noviny č. 18, 25. 1.,  s. 11.

 • Rašek, A.: Krize multikulturalismu, nebo nová bezpečnostní hrozba? Sondy č. 2/2006, s. 15.

 • Rašek, A.: Co s demografickým deficitem? Trend 1/2006,  s. 9.

 • Rašek, A.: Kam kráčejí média aneb Geneze globální manipulace. Sondy č. 5/2006, s. 15.

 • Rašek, A.: Jak se vytvářejí generační traumata. Sondy č.8/2006, s. 15.

 • Rašek, A. : Nová geometrie světové bezpečnosti. Sondy č. 9/2006, s. 15.

 • Rašek , A.: Jak vypadá současný svět anarchistů. Sondy č. 10/2006, s. 15.

 • Rašek, A.: Shrnutí poznatků CESES o strategickém vládnutí. 2006.  Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika PPF-007. Fakulta sociálních věd UK.


Recenze

 • Rašek, A. (-ar-): Veřejná politika. Listy 1/2006, ročník XXXVI, s. 72-73.

 • Rašek, A. (-ar-): První učebnice Veřejné politiky. Trend č. 2/2006, s. 23. 3.Rozhlasové besedy

2006, ČR 6., Rozhlasová beseda na téma Myslí média za nás.

Moderátor Ivan Štern. Spoluúčastníci: prof. Musil, doc. Jirák, dr. ReifováOponentní posudky

 • Jiří Síla, Strategické bezpečnostní dokumenty České republiky. Text pro PSSS. 22. 1. 2006.Texty na základě materiálů CESES

 • Hořejší, T. : Éra bezpečí skončila.  Ekonomický týdeník Euro č. 9/ 2006, s. 46-47. Zpracováno na základě výzkumu Střediska bezpečnostní politiky CESES – Rašek, A. a kol. Bezpečnostní budoucnost České republiky 2020-2050.

Rašek

PhDr. Antonín Rašek


PhDr. Antonín Rašek, narozen 3. 2. 1935 v Kralupech n/Vlt. Po absolvování Vojenské školy Jana Žižky a 1. pěchotního učiliště vševojskového směru se stal vojákem z povolání. Sloužil šest let u letectva a dálkově vystudoval filosofickou fakultu University Karlovy, obor filosofie a historie (1955-61). Stal se vojenským novinářem (1961-65) a pracoval ve společenských organizacích v armádě (1965-68). V roce 1969 složil rigorózní zkoušky (PhDr.). Aspirantské studium věnoval sociologii (1965-70). Po 21. srpnu 1968 z armády propuštěn. Pracoval jako výzkumný pracovník sociologie řízení v Institutu poradenství Československého komitétu pro vědecké řízení (1970-75) a ve Výzkumném ústavu strojírenské technologie a ekonomiky (1975-89).


Po listopadu 1989 byl rehabilitován. Od ledna 1990 do září 1992 byl civilním náměstkem ministra obrany pro sociální a humanitární věci a ředitelem Institutu pro strategická studia (1993). Je generálmajorem v záloze. Nyní se věnuje vědeckovýzkumné činnosti, poradenství, publicistice a literatuře. Napsal několik odborných knih, desítky studií a stovky článků z oblasti sociologie mládeže, řízení, armády a politiky. Člen redakční rady Trendu.


Z literární tvorby publikoval v 60. letech několik povídek v různých časopisech, zvláště vojenských. Podílel se na scénáři desetidílného seriálu o mistrech (TV Ostrava) a šestidílného o řízení (TV Praha). Získal literární ceny - za filmovou povídku, rozhlasovou povídku, vojenskou rozhlasovou povídku, povídku roku a v soutěžích vyhlášených organizací Falcon, Vlastou, městem Sobotkou a třikrát městem Varnsdorf. Byl nominován na Literární cenu 96 Knižního klubu románem Buď na mě něžný, v ročníku 98 získal zvláštní ocenění poroty za román Dobrovolník Wanke. Vydal devatenáct románů.

          


Bibliografie


Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze


Publikace (výběr)


RecenzeRozhlasové besedy

2006, ČR 6., Rozhlasová beseda na téma Myslí média za nás.

Moderátor Ivan Štern. Spoluúčastníci: prof. Musil, doc. Jirák, dr. ReifováOponentní posudkyTexty na základě materiálů CESES